Ви є тут

Головна
При кафедрі «Фізичної терапії та ерготерапії» створена і функціонує навчальна лабораторія «Сучасних оздоровчих технологій» під керівництвом Рижкової Марії Вадимівни.
Метою діяльності лабораторії є створення оптимальних умов для засвоєння та вдосконалення студентами практичних навичок з масажу, кінезіотерапії та інших реабілітаційних та оздоровчих технологій. Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес НУ «Запорізької політехніки».
 
Основні цілі і завдання діяльності навчальної лабораторії «Сучасних оздоровчих технологій»:
 
1. Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт, семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм предметів, що обслуговуються даною лабораторією.
2. Інтеграція науково-педагогічного персоналу для високоякісної підготовки фахівців спеціальності 227 фізична терапія та ерготерапія.
3. Розробка і проведення навчальних та ознайомчі тренінгів та майстер-класів для студентів і викладачів.
4. Проведення інноваційної діяльності по розробці нових методик викладання, впровадження нових форм аудиторної та поза аудиторної роботи студентів.
5. Залучення студентів до дослідницької роботи в галузі реабілітаційних та оздоровчих технологій.
6. Розвиток предметної творчості студентів. Організація виготовлення
наочних посібників (стендів, плакатів, альбомів та ін.), макетів, муляжів.
7. Забезпечення безпечних умов праці і проведення виробничих інструктажів по профілактиці травматизму для студентів згідно майбутнього профілю їх професійної діяльності.
8. Підготовка пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки студентів і подання їх на розгляд профільним кафедрам і інституту.
9. Набуття вмінь і навичок в сфері оздоровчих технологій, які виконуються в фізкультурно-оздоровчих закладах різного профілю, створення реабілітаційних програм у відповідності з формою захворювання та віковими і статевими особливостями.
10. Забезпечення найповнішого використання можливостей функціонування молодіжного і волонтерського руху для фахової співпраці (в тому числі обміну студентськими групами та викладачами) із спорідненими факультетами і вищими навчальними закладами України та закордонними, через залучення студентів і викладачів інституту до роботи по обміну інформацією, проведення спільного практичного навчання, тренінгів, курсової та дипломної підготовки, пізнавальних та розважальних заходів.