Ви є тут

Головна

шифр НДР – 04412

назва НДР «Дослідження радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Піза Д.М.

 

Етап №2. Моделювання. Завадостійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж (з 02.01.2014р. по 30.06.2014р.)

Етап №3 Підвищення завадозахищеностіі радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж. Моделювання. Розпізнавання об’єктів.  (з 01.09.2014р. по 30.12.2014р.)

1.Досліджено задачу завадозахисту радарів різного типу та, зокрема, їх автокомпенсаторів.  На цій основі запропоновано способи захисту когерентно-імпульсних радарів від комбінованих завад. Цей напрямок захищено двома патентами. Проодовжено дослідження в напрямі вирішення задачі розрізнення рослинних об’єктів.

2.Продовжено дослідження роботи фрагментів стільникових мереж  в умовах перевантажень та запропоновано спосіб їх прогнозу.  Досліджено статистичні характеристики сигналів багатоканальних систем з OFDM та моделювання самоподібних процесів при вирішенні задач параметричного синтезу.

3.Досліджено стрижневу антену на основі метаматеріалів та її частотні властивості.   Доведено, що застосуванням шару метасередовища можна підвищити ефективність фрактальних антен.

4. Досліджено ряд пристроїв на основі прямокутних хвилеводів, зокрема, з діелектричними вставками. Результати дозволяють розширити діапазон застосування такої елементної бази. Запропоновано топології та досліджено властивості компактних трьохшлейфних спрямованих відгалужувачів, де застосовано комбінування інтегральних ліній передачі типу мікросмужкових та симетричних щілинних структур. При цьому отримано мінімально можливі поздовжні розміри при одночасному покращенні деяких робочих параметрів.