Ви є тут

Головна

Завідувач кафедри доц. Нестеров О.В. виконував наукові дослідження як  провідний науковий співробітник за держбюджетними темами:
 
1. ДБ 02109 «Розробка  корозійностійких сталей та вольфраморенієвих порошкових волокон  для високотемпературних метало композитів”
Основні наукові результати. В роботі обґрунтовані:
– принципи створення економнолегованих сталей феритного класу, які здатні до використання замість більш коштовних традиційних жаростійких та корозійностійких сталей;
– технологія вироблення листового металопрокату із запропонованої жаростійкої сталі і технологія виготовлення виробів з цієї сталі;
– технологія ефективного засобу підвищення корозійної та зносостійкості поверхні виробів із запропонованої сталі.
 
2. ДБ 02812 «Розробка та дослідження економнолегованих жаростійких листових сталей з підвищеними корозійно- та зносостійкостю».
Основні наукові результати.
- розроблені та обгрунтовані теоретичні положення вибору елементів багатокомпонентного легування залізохромистої матриці, що дозволяє розширити можливості створення жаростійких сталей різних структурних класів та призначень;
- розроблено спосіб підвищення корозійної стійкості та зносостійкості поверхні виробів з економнолегованих жаростійких листових сталей, що містять хром, алюміній, кремній, шляхом іонного азотування з можливістю управління структурою азотованих шарів.
 
Доцент кафедри Петрищев А. С.
Проводив дослідження як совиконавець науково-дослідної роботи в Запорізькому національному технічному університеті за темою «Стратегічні та тактичні напрямки розвитку промислового підприємства та підприємництва» (№ держрегістрації 0109U007676).
 
Основні результати роботи. На основі промислових випробувань: побудовано математичні моделі виробництва сплаву для легування та розкиснення швидкоріжучих сталей на основі техногенних відходів, за допомогою побудованих моделей знайдено найбільш вигідні межі технологічних параметрів, що забезпечують підвищення ефективності вилучення легувальних елементів із техногенних відходів, що в свою чергу призводить до зниження екологічної напруженості у регіоні.