Ви є тут

Головна
  • З 1980 року співробітниками кафедри ЕПА - тоді Машинобудівного інституту - під керівництвом зав. кафедри Бондаренко В.І. у співдружності з Київським інститутом електродинаміки виконано більше десятка робіт різноманітного плану в області лінійного електроприводу. До цих робіт виявили інтерес не тільки керівники вітчизняних підприємств, а й інших країн (Японія, Польща). Практичне втілення ціх та інших робіт по ремонту та наладці систем автоматики займається НВФ “ВЕДА”. У 70-80 роки проф. Потапенко Е.М. у КБ “Хартрон” розроблені алгоритми керування бортовими системами положення космічних апаратів “СІЧ” та “ОКЕАН О”.
  • Одним із найважливіших праць кафедри є розробка та обгрунтовування методики побудування систем керування електроприводами, принцип роботи яких моделюють розумну поведінку людини. Такі системи володіють здібністю до самоорганізації і навчанню, обробці нечіткої інформації з логічних правил, здатні використовувати попередній досвід якісного управління.
  • На кафедрі ЕПА під керівництвом д. т. н. професора Потапенко Е.М. були поведені науково дослідницькі роботи в галузі робастных систем керування (систем керування (СК), що мало міняють свої показники якості при великих змінах параметрів самій СК і зовнішніх діях на неї). Вказані дослідження завершилися розробкою нових принципів робастного керування, позбавлених недоліків відомих принципів. Доведена можливість забезпечення асимптотичної стійкості руху у великому і цілому об'єктів з невизначеною динамікою за допомогою розроблених алгоритмів керування. За допомогою отриманих результатів були розроблені алгоритми точного керування відносно центру мас високоманеврених пружних космічних апаратів(зокрема, українського КА "Січ" ) з надлишковою кількістю електродвигунів-крутнів і електромагнітів. Здійснена мінімізація споживаною цими виконавчими органами потужності. Розроблені робасні принципи керування були також успішно використані для керування рухом багатоланкових роботів з пружними шарнірами і електроприводів постійного струму. Створені принципи керування можуть бути застосовані для керування і іншими рухомими об'єктами і технологічними процесами. Нині учні професора Потапенко Е. М., проводять науково-дослідну роботу по векторному керуванню і прямому управлінню електромагнітним моментом електродвигунів змінного струму( асинхронних, векторно-індукторних, синхронних з електромагнітним збудженням від постійних магнітів). Отримані наступні результати: розроблені робасні до усіх видів невизначеності ЕД алгоритми формування електромагнітного моменту; синтезовані оптимальні по споживаній потужності алгоритми управління, які стосовно насосних і компресорних станцій знижують на 20% споживану потужність в порівнянні з класичними алгоритмами векторного управління; розроблені алгоритми обчислення швидкості ротора, потокосцепления і параметрів ЕД по вимірах лише двох фаз струмів на клеймах ЕД, які зберігають свою працездатність в усьому діапазоні швидкостей, аж до швидкості 1\6 с- 1 (один оберт за 6 секунд). Перераховані результати дозволяють створити високоекономічні робастные електроприводи як з підвищеними точностными характеристиками і діапазоном регулювання з використанням датчика швидкості, так і загальнопромислові електроприводи по вимірах тільки клемних струмів.