Ви є тут

Головна

«Оптимізація висоти та крейсерської швикості літака для досягнення максимальної дальності  польоту»

Ст.гр. М717 Гелетій Іван Андрійович, М617 Марченко Андрій Андрійович.

Науковий керівник - Єршов Анатолій Васильович.

 

Розрахунок робочих точок та енергії втрат постійних магнітів

Ст. гр. 127 сп Гавров Артем Ігорович, Маслов Сергій Олександрович

Науковий керівник – Гуляєва Тетяна Василівна

 

Дослідження явища електричної дуги на експериментальній установці “Сходи Іакова” Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання. 2016»

студ. гр. Е-125СП Яценко О. В., Левченко А. М.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гуляєва Т.В.

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(41). 

 

студ. гр. Е-125СП  Федорченко Н. О.  

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гуляєва Т.В.