Ви є тут

Головна

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

2 місце у регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій Universe 2013/14 зайняв студент  гр РТ-919 Шадрін С.І..

2 місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з Ррадіотехніки ВСОРТ-2014 зайняв студент гр РТ-210 Басанський В.Є.

3 місце у номінації "Електроніка і радіотехніка" університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2013/2014 н.р. зайняв студент гр. РТ-918м Мороз Г.В. 

 

25 листопада 2014 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, які були подані до секції «Електроніка та радіотехніка». Це був перший відбірковий етап ,тобто вузівський тур Всеукраїнського конкурсу, який оголосило Міністерство освіти та науки України.

Конкурсна комісія у складі 4-х чоловік: Костенко В.О. (голова комісії, каф. РТТ), Воскобойник В.О. (секретар комісії, каф. ЗІ), Чорнобородов М.П. (каф. РТТ), Фурманова Н.І. (каф. ІТЕЗ) відзначає, що на конкурс було подано 10 робіт.

Перше місце зайняла сумісна робота студентів Павськой Христини (РТ-919м) та Ісаєвой Ірини (РТ-911) на тему «Моделювання міграції абонентів в мережі стільникового зв’язку» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 74 бала.

Друге місце посіла теж сумісна робота двох студентів – Гарачука Сергія (РТ-110) та Швагера Миколи (РТ-110) на тему «Розробка стереосистеми зчитування відеоінформації на основі паралельно встановлених відеокамер» (керівники: доц.. Малий О.Ю. та асист. Фурманова Н.І., каф. ІТЕЗ) – 70 балів.

Третє місце посіла студентка Грінченко Аліна (РТ-910) на тему «Модель оптимізації управління маштабуванням транспортних мереж на основі концепції SDN» (керівник – доц.. Костенко В.О., каф. РТТ) – 65 балів.

Велику зацікавленість і жваве обговорення викликали робота студентки Єфремової Ірини (РТ-819) на тему «Дослідження захищеності банківських терміналів» (керівник – доц.. Лізунов С.І., каф ЗІ) – 60 балів та робота студентки Тригуб Еліни (РТ-910м) на тему «Вплив збільшення кількості абонентів у фрагменті стільникової мережі на сигнальннй трафік» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 59 балів.

Перші 3 роботи повинні бути нагороджені ректоратом ЗНТУ і відправлені до участі у другому етапі конкурсу.

Студенти і магістри кафедри РТТ беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах: II всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації», 16 квітня 2004 р., м. Київ; II міжнародному молодіжному форумі «Информаційні технології в XXI сторіччі», 28-29 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ.; конференції «Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006», Севастопольський НТУ, 2006; 10-му юбилейному международному молодежному форуме «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», ХНУРЭ, 2006; міжнародній наук.-техн. конф. студентства і молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007», Київ, ДУІКТ, 2007; міжнародній наук.-практ. конф. «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів-2007», Хмельницький, ХмНУ, 2007; у щорічних Днях Науки ЗНТУ, у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів, де неодноразово були призерами.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів постійно публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференцій.

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Працює студентський гурток програмування (керівник доц. Г.Л. Козіна), гуртківці є призерами; олімпіад в галузі програмування, в тому числі Міжнародної студентської олімпіади 2004, 2005, 2006 р.р.

Команда студентів стала бронзовими призерами другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року з напряму «Телекомунікації», а студентка Черняхівська К.С. нагороджена грамотою оргкомітету за кращу роботу з дисципліни «Локальні мережі зв’язку». Олімпіада проводилась 21 березня 2007 р. у м. Харкові (ХНУРЕ).