Ви є тут

Головна

2015р.

Лауреат Обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Запорізької обласної державної адміністрації 2015/2016 навчального року в галузі «Обчислювальна техніка та програмування» – Михайлютенко Денис Юрійович, студент гр. КНТ-621м  (Науковий керівник – Киричек Галина Григорівна, доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж).

2010р.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформатика і кібернетика» м. Севастополь, студенти гр. ІОТ-616 А.М. Літава, Р.І. Сметанін (науковий керівник асистент Дьячук Т.С.) з роботою «Метод планування виконання паралельних обчислень в середовищі GRID» здобули дипломи переможців третього ступеня.

У конкурсі «CUDA для розробників», організованим корпорацією NVIDIA спільно з українським партнером, компанію Юстар, студент Скрупський С.Ю. гр. ІОТ-515м (науковий керівник доц. Кудерметов Р.К.) з роботою «Система решения трудоемких криптоаналитических задач на графических процессорах по технологии CUDA» здобув диплом переможця третього ступеня.

2009 р.

У Вінницькому національному технічному університеті проходив фінальний етап всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». У фінальному етапі конкурсу від Запорізького національного технічного університету брав участь студент В.В. Шкарупило ІОТ-535 з роботою «Мінімізація кількості кластерних вузлів GRID, задіяних у обчисленні, за рахунок використання технології CUDA» (науковий керівник доц. Кудерметов Р.К.), та здобув диплом переможця першого ступеня.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформатика і кібернетика», м. Севастополь, студенти . гр. ІОТ-617 Маловічко Я.А., Суровський Є.О. (науковий керівник доц. Тягунова М.Ю.) з роботою «Рішення оптимізаційних задач на базі методів еволюційного моделювання» здобули дипломи переможців другого ступеня.