Ви є тут

Головна

На кафедрі «Деталі машин і ПТМ» постійно проводиться науково-дослідна робота студентів, що приймають також участь у держбюджетних та госпдоговірних роботах. Щорічно на науково-технічній конференції. День Науки ЗНТУ заслуховуються 10-15 доповідей студентів. Найкращі результати студентських робіт доповідаються на науково-технічних конференціях.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023

 • Фролов Р.О. Дослідження засобів підвищення демпфувальної здатності кранів при проходженні стиків рейок /Р.О. Фролов, В.В. Скрипка (студ. гр. М-311м)// Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.
 • Козак Д.С. Дослідження впливу концентрації напружень на опір втомі малолегованої сталі в умовах асиметрії циклу навантаження/ Д.С. Козак, Д.В. Подковиров (студ. гр. М-310) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.
 • Фролов Р.О. Розробка методики проектування траверси для транспортування труб як статично-невизначеної системи / Р.О. Фролов, С.С. Лазарєв // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференції:

 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський (студ. гр.М-319м) //Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№1(49).?С.32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін (студ. М-320м), О.П. Коваленко (студ. М-319м) // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№3(51).?С.27-35. 
 • Лятуринский В.А. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении / В.А. Лятуринский, С.С. Горбачев // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.115-116.
 • Мартовицький, Л.М. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість / Мартовицький Л.М., Руднєв О.М., Коваленко О.П. // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.117-118.
 • Камель Г.І. Особливості компенсації спрацювання в конічному з’єднанні/ Г.І.Камель, Г.Г.Яковлєва // 7-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей нучн. техн. конф. – Львов. – 2005. – с. 118.
 • Нечаєв Г.І. Закономірності зміни конусності в конічних трибоузлах при експлуатації/ Г.І.Нечаєв, Г.І.Камель, Г.Г.Яковлева// 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки». – Харків. – 2006. – с.5.
 • Смир Т.Ю. Вплив форми та поперечного перетину кранових стріл на їх несучу здатність/Т.Ю.Смир // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Чуєв О.М. Проектування деталей машин у системі Компас 3D /О.М.Чуєв // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Кузьменко І.В. Діагностика і контроль металоконструкцій вантажопідйомних кранів / І.В.Кузьменко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Капітан Ю.І. Особливості спарцювання деталей конічних трибо систем в екстремальних умовах / Ю.І.Капітан // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Панченко В.О. Шарнірні з’єднання кранових металоконструкцій /В.О.Панченко, О.М.Семенчук// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Коваленко О.П. Приближенные методы решения вариационных задач / О.П.Коваленко, С.А.Луговський// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Гуленко А.С. Несучі кранові конструкції із змінною геометрією/А.С.Гуленко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.

Кафедра ДМ і ПТМ приймає активну участь в роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання», м.Харьків, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. Ст.гр. М-713 Карзов Д.В. – ІІ місце (2006р.), ст.гр. М-714 Крітчін С.В. – ІV місце (2007р.) – студенти нагороджені дипломом та почесною грамотою.