Ви є тут

Головна

2020 рік

 

  • Турпак, С.М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. - К., 2020. - Том 31 (70). - № 2. Ч. 2. С. 175-181 https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/30
  • Пат.UA 142256 U Україна, МПК F21S10/06 (2006.01). Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів/ Трушевський В.Е., Грицай С.В., Турпак С.М., Веремеєнко Л.А. (Україна) – № 201911416; заявл. 25.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. № 10. – 4 с.Вернадського. Серія : Технічні науки. – К., 2020. – Том 31 (70). – № 2. Ч. 2. - С. 175-181.

 

2017 рік

 

  • Трушевський, В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.

 

2014 рік

 

  • Кузькін, О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О.Ф. Кузькін, Л.А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.

 

2012 рік

 

  • Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.

 

2010 рік

 

  • Юдин В. П. Геоинформационные принципы управления подвижным составом и мониторинга транспортных объектов на дорогах и генеральных планах городов  / В. П.  Юдин, В. И.  Подгорный, Л. А. Васильева, Л. А. Веремеенко, А. В. Тарасенко  // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2010, № 2 – С. 4-7.