Ви є тут

Головна

Основні наукові роботи (публікації) у період з 2011-2014 доц. кафдри програмних засобів Запорізького національного технічного університету Степаненка Олександра Олексійовича

 

  1. Степаненко О.О. Програмний комплекс для аналізу й обробки ехо-імпульсних зображень/ Д. М. Піза, О.О. Степаненко, // Журнал “Радіоелектроніка, інформатика, управління.” - №2, 2011 с. 110-115
  2. Степаненко А.А. Сегментация слабоконтрастных изображений методом локального Хартли-отображения пространственного распределения яркостей / А.А. Степаненко, А. М. Ахметшин // Науково-фахова збірка «Системні технології» - № 1(72), т.2, 2011 с. 69-75
  3. Степаненко А.А. Анализ изображений в пространстве параметров адаптивной модели линейного предсказания локального распределения яркостей / А.А. Степаненко, А. М. Ахметшин // Сборник научных трудов «Вестник ХНТУ» № 3 2011, с.44-49
  4. Степаненко А.А. Автокорреляционная функция преобразования радона как инвариантная к влиянию поворота характеристик изображения текстуры. / А.А. Степаненко, А. М. Ахметшин // Журнал «Искусственный интеллект» № 4 2011., с. 152-158
  5. Степаненко А.А. Интерференционный метод анализа радиологических изображений в пространстве признаков преобразования радона / А.А. Степаненко, А. М. Ахметшин // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 17. – с. 4-9