Ви є тут

Головна
2019 рік
  1. Андросова О. Ф. Формування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах України / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова, В. В . Червякова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2 (42), 2019. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – C. 9-14.
2017 рік
  1. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
  2. Шестопалова О.В. Проблеми та шляхи вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами на підприємствах машинобудування /О.В.Шестопалова, А.А. Попадюк // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред.. С.В.Шарової,Н.М.Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. : Запоріжжя, СТАТУС, 2017. - 264 с
2016 рік
  1. Шестопалова О.В. Особливості управління оборотними коштами на підприємствах машинобудування / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2016.
2015 рік 
  1. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208
2014 рік
  1. Шестопалова О.В. Шляхи удосконалення планування оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання / О.В.Шестопалова // колективна монографія «Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи» – 2014. – С. 399-415
2013 рік
  1. Шестопалова О.В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2013. – №18. – С. 119–122.
  2. Шестопалова О.В. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О.В.Шестопалова, О.Ф. Андросова // колективна монографія «Соціально – економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин»– 2013. – С. 7-18.