Ви є тут

Головна

Статті

 1. Сніжной Г.В. Про можливість існування магнітних нанокластерів у залізо-нікелевих сплавах поблизу мартенситної точки /Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной //Тези доповідей IV Між нар.науково-практ.конф. „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій Запоріжжя, 24-26 квітня 2008 р. С.149-150 МОНУ, ЗНТУ, ВАТ „Укртелеком”, КП НВК „Іскра”, ДП „Радіоприлад”, ВАТ „Хартрон-Юком”
 2. Снежной Г.В. Кластерный характер зарождения мартенсита с изотермической и атермической микрокинетиками /Г.В.Снежной, В.Л.Снежной // Литье и металлургия.-2008.-№4(49).-С.63-66 22,32 д.а  180 с
 3. Сніжной Г.В. Кластерний механізм зародження мартенситу в залізонікелевих сплавах /Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2009.-№1 С.24-29 Запоріжжя: ЗНТУ 20д.а.160с.
 4. Савкин Д.В. Развитие гетерогенності структуры коррозионностойких сталей реакторов после эксплуатации /Д.В.Савкин, В.Г.Мищенко, Г.В.Снежной, В.Л.Снежной //Программа Междунар.конф. «Ті-2009 в СНГ» 17-20 мая 2009г., г.Одесса, Украина. - С.4.
 5. Мищенко В.Г. Формирование неоднородности структуры и фазового состава коррозионностойких сталей реакторов для производства губчатого титана после эксплуатации / В.Г.Мищенко, Г.В.Снежной, В.Л.Снежной, Д.В.Савкин // Титан.-2009.-№4.-С.5-11.
 6. Міщенко В.Г. Розвиток гетерогенності структури корозійностійких сталей реакторів після експлуатації /В.Г.Міщенко, Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2009» 21-22 апреля 2009г., г.Днепропетровск, Украина. - С.11. Пленарна доповідь
 7. Міщенко В.Г. Розвиток гетерогенності структури корозійностійких сталей реакторів після експлуатації /В.Г.Міщенко, Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2009». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.-2009.-С.152-156 11,5 д.а. 190 с.
 8. Снежной Г.В. Интегральный физический метод идентификации ?-фазы в аустенитных хромоникелевых сталях /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.научно-техн.конф. «Литейное производство и металлургия 2009, Беларусь» и выставка, посвященные 55-летию кафедры «Машины и технология литейного производства» БНТУ 8-9 октября 2009 г. Беларусь, Минск. - С.8. - Стендова доповідь
 9. Снежной Г.В. Интегральный физический метод идентификации ?-фазы в аустенитных хромоникелевых сталях /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной //Литье и металлургия.-2009.-№3(52).-С.241-244 39,52 д.а., 326 с.
 10. Сніжной Г.В. Зміна механізму стартової мікро кінетики мартенситного перетворення в залізо нікелевих стопах /Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной // Металлофизика и новейшие технологии.-2009.-Т.31.-№4.-С.565.-576. (Инст-т металлофизики им.Г.В.Курюмова НАН Украины)
 11. Сніжной Г.В. Залежність магнетованости аустеніту від концентрації ніклю в структурно нестабільних корозійностійких крицях /Г.В.Сніжной, В.Г.Міщенко, В.Л.Сніжной // Металлофизика и новейшие технологи.-2010.-Т.32.-№3.-С.281-287. (Инст-т металлофизики им.Г.В.Курюмова НАН Украины)
 12. Мищенко В.Г. Фазовый состав и физико-механические свойства хромистой коррозионностойкой стали / В.Г. Мищенко, Г.В.Снежной, В.Л.Снежной, В.И. Меняйло // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2010» 21-22 апреля 2010г., г.Днепропетровск, Украина. - С.11.
 13. Мищенко В.Г. Фазовый состав и физико-механические свойства хромистой коррозионностойкой стали / В.Г. Мищенко, Г.В.Снежной, В.Л.Снежной, В.И. Меняйло // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2010». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.-2010.-С.107-112 13,6 д.а. 234 с.
 14. Снежной Г.В. О возможности контроля малых деформаций аустенитных хромоникелевых сталей магнитометрическим методом / Г.В. Снежной // Материалы ХV междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2010. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.48.
 15. Снежной Г.В. О возможности контроля малых деформаций аустенитных хромоникелевых сталей магнитометрическим методом / Г.В. Снежной // Авиационно-космическая техника и технология.-2010.-№9(76).-С.131-135.Харьков, ХАИ 12,33 д.а., 212 с.
 16. Снежной Г.В. Определение деформационной мартенситной точки ?s в хромоникелевых сталях аустенитного класса / Г.В. Снежной // Програма VII міждунар. Науково-технічної конференції „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок”  20-25 вересня 2010. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.9.
 17. Снежной Г.В. Фазовые превращения в хромоникелевых сталях 18-10 со стабильным и нестабильным аустенитом / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2011» 19-20 апреля 2011г., г.Днепропетровск, Украина. - С.13.
 18. Снежной Г.В. Фазовые превращения в хромоникелевых сталях 18-10 со стабильным и нестабильным аустенитом / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2011». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.-2011.-С.641-647 46,5 д.а. 772 с.
 19. Снежной Г.В. Определение деформационной мартенситной точки ?s в хромоникелевых сталях аустенитного класса / Г.В.Снежной // Вестник двигателестроения. - 2011.- №1 .- С.158-162.
 20. Снежной Г.В. Магнитное состояние аустенита вблизи истинной деформационной мартенситной точки хромоникелевых сталей аустенитного класса / Г.В.Снежной // ФММ. 2011. Т.111. №6. С. 599-604.
 21. Міщенко В.Г. Магнетометричні дослідження корозійної поведінки криці AISI 304 у хлоридовмісних середовищах / В.Г. Міщенко, Г.В. Сніжной, О.Е. Нарівській // Металлофизика и новейшие технологи.-2011.-Т.33.-№6.-С.769.-774. (Инст-т металлофизики им.Г.В.Курдюмова НАН Украины)
 22. Міщенко В.Г. Диференційний дилатометр // В.Г. Міщенко, І.М. Лазечний, Г.В. Сніжной, О.І. Меняйло // Патент на винахід. - №94867. - 10.06.2011, Бюл.№ 11, 2011 р.
 23. Лазечний І.М. Перетворення аустеніту в цементованій сталі 13Х3НВМ2Ф / І.М Лазечний, В.Л.Сніжной, Г.В.Сніжной //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -2011.-№2 С.47-52 Запоріжжя: ЗНТУ 20 д.а.157 с.
 24. Сніжной Г.В. Зародження мартенситу деформації в хромонікелевих сталях аустенітного класу / Г.В.Сніжной // Фізико-хімічна механіка матеріалів (Львів). 2011. Т. 47. № 3. С. 84-89.
 25. Сніжной Г.В. Магнетна поведінка аустеніту на початку утворення мартенситу деформації в криці 10Х18Н9-У /Г.В.Сніжной // Фізика і хімія твердого тіла (Івано-Франківськ). 2011. Т.12. №3. С.748-752.
 26. Снежной Г.В. Идентификация низких содержаний феррита и мартенсита в аустенитных хромоникелевых сталях / Г.В. Снежной // Материалы ХVІ междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2011. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.116.
 27. Снежной Г.В. Идентификация низких содержаний феррита и мартенсита в аустенитных хромоникелевых сталях / Г.В. Снежной // Авиационно-космическая техника и технология.-2011.-№7(84).-С.76-79. Харьков, ХАИ14,13 д.а., 241 с.
 28. Снежной Г.В. Контроль количества ?-феррита в сталях типа 18-10 методом определения парапроцессной магнитной восприимчивости / Г.В. Снежной // Материалы ХVІ междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2011. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.116.
 29. Снежной Г.В. Контроль количества ?-феррита в сталях типа 18-10 методом определения парапроцессной магнитной восприимчивости / Г.В.Снежной // Авиационно-космическая техника и технология.-2011.-№10(87).-С.22-25. Харьков, ХАИ 14,02 д.а., 239 с.
 30. Снежной Г.В. Особенности инкубационного периода деформационного мартенситного превращения в износостойких сталях системы Fe-C-Mn-Cr / Г.В. Снежной, С.В.Бобырь // Програма VIII міждунар. Науково-технічної конференції „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок”  20-25 вересня 2011. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.8.
 31. Snizhnoi H.V. Formation of strain-induced martensite in chromium–nickel steels of the austenitic class / H.V. Snizhnoi // Materials Science.-2011.-V.47.-№3. -P. 363-369. DOI: 10.1007/s11003-011-9404-7
 32. Сніжной Г.В. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів / Г.В.Сніжной, Є.Л. Жавжаров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)» 22-29 лютого 2012. – Київ: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - С.102-103.
 33. Сніжной Г.В. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів / Г.В.Сніжной, Є.Л. Жавжаров // збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування".-2012.-№49.-С.136-141. Київ, КПУ 13,48 д.а., 231 с.
 34. Снежной Г.В. Прогнозирование локальной коррозионной стойкости по содержанию ? –фазы в хромоникелевых сталях аустенитного класса /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2012» 19-20апреля 2012, г.Днепропетровск, Украина. - С.15.(программа), С.502.(рефераты)
 35. Снежной Г.В. Прогнозирование локальной коррозионной стойкости по содержанию ? –фазы в хромоникелевых сталях аустенитного класса / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2012». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.- 2012.-С.409-416 29,9 д.а.514 с.
 36. Ольшанецкий В.Е. О высокоточной оценке истинных мартенситных точек в специальных сталях аустенитного и аустенитно-мартенситного классов при изменении температурно-силовых факторов / В.Е. Ольшанецкий, Г.В. Снежной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2012. -№1 С.15-21 Запоріжжя: ЗНТУ. 20 д.а. 161 с.
 37. Патент на корисну модель №68116 УКРАЇНА. МПК G01N 27/76 (2006.01), G01N 3/56 (2006.01). Спосіб визначення зносостійкості аустенітних сталей і сплавів / Сніжной Г.В., Бобирь С.В. – №u 201111635; заявл. 03.10.2011; опубл. 12.03.2012. Бюл.№ 5.
 38. Snizhnoi G.V. Magnetic state of the deformed austenite before and after martensite nucleation in austenitic stainless steels // G.V.Snizhnoi, M.S.Rasshchupkyna / Journal of Iron and Steel Research, International.-2012.- V.19.- № 6.-P.42-46.
 39. Снежной Г.В. Оценка локальной коррозионной стойкости по содержанию  –фазы сталей аустенитного класса / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Тезисы докладов конференции. „Современные технологии композитов и стеклопластиков в промышленности Украины» Запорожье, 22-25 мая 2012 р. С.229-230. Запорізька торгово-промислова палата, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Національне космічне агенство”
 40. Снежной Г.В. Влияние магнитного состояния аустенита на служебные свойства износостойких сталей системы Fe-C-Mn-Cr /Г.В.Снежной, С.В.Бобырь// Матеріали Міждународноі науково-практичної конференції «Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології» 06-08 червня 2012. – Маріуполь: МОНМСУ, ПДТУ.- С.69-71. 14,07 д.а. 242 с.
 41. Патент на корисну модель №73517 УКРАЇНА. МКВ G01N 27/76 (2006.01). Спосіб визначення ударної в’язкості аустенітних манганових сталей / Сніжной Г.В., Сажнєв В.М. – № u201203264; заявл. 20.03.2012; опубл. 25.09.2012. Бюл.№ 18.
 42. Сніжной Г.В. Дослідження фазових перетворень вуглецевих неочищених нанотрубок магнетометричним методом /Г.В.Сніжной, С.В.Бобирь //Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” Запоріжжя, 19-21 вересня 2012 р. С.321-322. МОНМСУ, ЗНТУ, ПАТ „Укртелеком”, КП НВК „Іскра”, ДП „Радіоприлад”, НВП„Хартрон-Юком” 19.4д.а.333 с.
 43. Сніжной Г.В. Автоматизована установка для визначення  температурної залежності магнетної сприйнятливості криць та стопів /Г.В.Сніжной, Є.Л. Жавжаров // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” Запоріжжя, 19-21 вересня 2012 р. С.154-155. МОНМСУ, ЗНТУ, ПАТ „Укртелеком”, КП НВК „Іскра”, ДП „Радіоприлад”, НВП „Хартрон-Юком” 19.4 д.а.333 с.
 44. Ольшанецкий В.Е. О термодинамических аспектах формирования промежуточных мартенситных фаз в высокомарганцевых сталях / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной, В.Н.Сажнев //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми прикладної фізики” Севастополь, 24-28 вересня 2012 р., С.307-308 Севастопольский національний університет ядерної енергії та промисловості; Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технолгій ННЦ ХФТІ; Інститут проблем механіки імені А.Ю.Ішлинского РАН 22.25 д.а.356 с.
 45. Снежной Г.В. Роль магнитного состояния аустенита в формировании коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В. Снежной // Материалы ХVІІ междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2012. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.50.
 46. Снежной Г.В. Роль магнитного состояния аустенита в формировании коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В.Снежной // Авиационно-космическая техника и технология.-2012.-№8(95).-С.141-144. Харьков, ХАИ 15,07 д.а., 257 с.
 47. Снежной Г.В. Магнитное состояние аустенитной матрицы и механические свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев // Материалы ХVІІ междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2012. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.50-51.
 48. Снежной Г.В. Магнитное состояние аустенитной матрицы и механические свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев // Авиационно-космическая техника и технология.-2012.-№9(96).-С.115-120. Харьков, ХАИ 16,01 д.а., 273 с.
 49. Ольшанецкий В.Е. О термодинамических аспектах формирования мартенситных фаз при деформации аустенита в высокомарганцевых сталях / В.Е. Ольшанецкий, Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев // Тези доповідей IХ міжнародній науково-технічної конференції „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” 24-29 вересня 2012. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНМСУ, АТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”,ЗНТУ.- С.130-133. Запоріжжя, АТ «Мотор Січ», 180с.
 50. Снежной Г.В. Влияние кристаллизации на качество литья лопаток из жаропрочных никелевых сплавов / Г.В.Снежной, А.В. Томашевский, В.И.Фомичева // Тези доповідей IХ міжнародній науково-технічної конференції „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” 24-29 вересня 2012. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНМСУ, АТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”,ЗНТУ.- С.127-129. Запоріжжя, АТ «Мотор Січ», 180с.
 51. Ольшанецкий В.Е. О закономерностях формирования мартенситных фаз в марганцовистом аустените при деформации сжатием / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной, В.Н.Сажнев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2012. -№2 С.8-14 Запоріжжя: ЗНТУ 20д.а.157 с.
 52. Снежной Г.В. О связи механических свойств высокомарганцевых сталей с парамагнитной удельной восприимчивостью аустенита / Г.В.Снежной, В.Е.Ольшанецкий // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2012. -№2 С.25-29 Запоріжжя: ЗНТУ 20д.а.157 с.
 53. Снежной Г.В. Влияние магнитного состояния аустенита на фазово-структурные превращения износостойких сталей системы Fe-C-Mn-Cr при пластической деформации / Г.В.Снежной, С.В.Бобырь // Металлофизика и новейшие технологи.-2012.-Т.34.-№10.-С.1355-1365. (Инст-т металлофизики им.Г.В.Курюмова НАН Украины)
 54. Патент на винахід № 101269 УКРАЇНА. МПК (2013.01) C22C 37/10 (2006.01) C22C 37/00 C22C 38/12 (2006.01) C22C 38/26 (2006.01) C22C 38/38 (2006.01) C22C 38/48 (2006.01) C22C 38/58 (2006.01). Зносостійкий сплав / Бобирь С.В., Левченко Г.В., Сніжной Г.В., Плюта В.Л., Бобирь С.А. – № a201115526; заявл. 28.12.2011; опубл. 11.03.2013. Бюл.№ 5.
 55. Патент на корисну модель №78117 УКРАЇНА. МПК (2013.01) G01N 17/00 G01N 27/76 (2006.01). Спосіб визначення швидкості корозії аустенітних сталей і сплавів / Сніжной Г.В. – № u201210212; заявл. 28.08.2012; опубл. 11.03.2013. Бюл.№ 5.
 56. Патент на корисну модель №78157 УКРАЇНА МПК G01N 27/76 (2006.01) G01N 27/80 (2006.01). Спосіб визначення мікротвердості аустенітних манганових сталей / Сніжной Г.В., Сажнєв В.М. – № u201210415; заявл. 03.09.2012; опубл. 11.03.2013. Бюл.№ 5.
 57. Снежной Г.В. Кинетика выделения карбидной фазы в хромоникелевой коррозионностойкой стали 10Х13Н16Б / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2013» 19-20 апреля 2013г., г.Днепропетровск, Украина. - С.10.
 58. Снежной Г.В. Кинетика выделения карбидной фазы в хромоникелевой коррозионностойкой стали 10Х13Н16Б / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2013». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение. -2013.-Выпуск 67.-С.155-158 26,1 д.а.430с.
 59. Мищенко В.Г. Формирование фазового состава хромоникельмарганцевых коррозионностойких сталей при нагреве и охлаждении / В.Г. Мищенко, Н.А. Евсеева, Г.В. Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2013» 19-20 апреля 2013г., г.Днепропетровск, Украина. - С.11.
 60. Мищенко В.Г. Формирование фазового состава хромоникельмарганцевых коррозионностойких сталей при нагреве и охлаждении / В.Г. Мищенко, Н.А. Евсеева, Г.В. Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2013». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.- 2013.- Выпуск 67.- С.155-158 26,1 д.а. 430 с.
 61. Мищенко В.Г. Формирование карбидной фазы в стали 10Х13Н16Б со структурно стабильным аустенитом / В.Г.Мищенко, В.Л. Снежной, Г.В. Снежной // Тези доповідей VI міжнародної спеціалізованої виставкі-конференціі „Композити та склопластики» Запоріжжя, 24-25 квітня 2013 р. С.68. Запорізька торгово-промислова палата, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Національне космічне агентство”
 62. Мищенко В.Г. Магнитометрический анализ стали AISI-321 после коррозионного разрушения / В.Г.Мищенко, Г.В. Снежной, В.Л. Снежной, М.Я.Себало // Тези доповідей VI міжнародної спеціалізованої виставкі-конференціі „Композити та склопластики» Запоріжжя, 24-25 квітня 2013 р. С.52. Запорізька торгово-промислова палата, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Національне космічне агентство”
 63. Томашевский А.В. Исследование качества изготовления никелевых турбинных лопаток методами непараметрической статистики / А.В. Томашевский, Г.В. Снежной // Газотурбинные технологии. - 2013. - №3(114). - С.22-24. (Россия)
 64. Ольшанецкий В.Е. О формировании двух типов мартенситных фаз при пластической деформации аустенитной хромоникелевой стали / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной // Физика и техника высоких давлений. .-2013.-Т.23.-№2.-С.78-87. (Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина Национальной академии наук Украины)
 65. Снежной Г.В. О возможности образования промежуточного ? мартенсита в марганцовистых и хромоникелевых сталях, подвергнутых одноосному сжатию / Г.В. Снежной, В.Е. Ольшанецкий, В.Н.Сажнев // Тези доповідей Х міжнародній науково-технічної конференції „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” 23-28 вересня 2013. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНМСУ, АТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”,ЗНТУ.- С.136-138. Запоріжжя, АТ «Мотор Січ», 187с.
 66. Сніжной Г.В. Залежність корозійної поведінки аустенітних хромонікелевих сталей від парамагнітного стану аустеніту / Г.В.Сніжной // Фізико-хімічна механіка матеріалів (Львів). - 2013. - Т.49. - №3. - С. 58-62.
 67. Снежной Г.В. Магнитометрическая оценка коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей в зависимости от фазового состава / Г.В. Снежной // Авиационно-космическая техника и технология.-2013.-№9(106).-С.195-201. Харьков, ХАИ 33,25 д.а., 285 с.
 68. Снежной Г.В. Магнитометрическая оценка коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей в зависимости от фазового состава / Г.В. Снежной // Материалы ХVІІІ междунар. конгресса двигателестроителей 14-19 сентября 2013. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.51.
 69. Снежной Г.В. Метод оценки влияния марганца на механические свойства аустенитных сталей с помощью парамагнитного критерия ?0 / Г.В. Снежной // Программа Междунар. научю-техн. конф. «Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем» 9-13 сентября 2013г., г.Севастополь, Украина. - С.13.
 70. Ольшанецкий В.Е. Метод оценки влияния марганца на механические свойства аустенитных сталей с помощью парамагнитного критерия ?0 / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной // збірник наукових праць Севастопольського національного технічного університету "Вісник СевНТУ". Серія - Механіка, енергетика, екологія.-2013.-№137.-С.270-273. Севастополь, СевНТУ 22,7 д.а., 399 с.
 71. Снежной Г.В. Магнитное состояние аустенита стали 08Х20Н9Г2Б после криогенной обработки / Г.В.Снежной, С.В.Бобырь // Тезисы докладов ІІI Международная научно-техническая конференция “Функциональные и конструкционные материалы” 11-14 ноября 2013. – Донецк, НТЦ «Реактивэлектрон» НАН Украины.- С.38.  4,68 д.а., 89 с.
 72. Snizhnoi G.V. Dependence of the Corrosion Behavior of Austenitic Chromium-Nickel Steels on the Paramagnetic State of Austenite / G.V. Snizhnoi // Materials Science.-2013.-V.49.-№3. -P. 341-346. DOI: 10.1007/s11003-013-9620-4
 73. Патент на корисну модель №88670 УКРАЇНА МПК G01N 27/76 (2006.01) G01N 27/80 (2006.01). Спосіб визначення відносного подовження аустенітних манганових сталей / Сніжной Г.В., Сажнєв В.М. – № u201312594; заявл. 28.10.2013; опубл. 25.03.2014. Бюл.№ 6.
 74. Снежной Г.В. О возможности классификации по магнитному состоянию степени стабильности аустенитных Fe-Cr-Ni сталей /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2014» 17-18апреля 2014, г.Днепропетровск, Украина. - С.8.(программа), С.257-258.(рефераты)
 75. Снежной Г.В. О возможности классификации по магнитному состоянию степени стабильности аустенитных Fe-Cr-Ni сталей / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2014». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.- 2014. – Выпуск 73. – С.102-106 16,3 д.а.281 с.   Выпуск 80
 76. Мищенко В.Г. Классификация степени стабильности аустенита по магнитной восприимчивости аустенитных Fe-Cr-Ni сталей / В.Г.Мищенко, В.Л. Снежной, Г.В. Снежной // Тези доповідей VII міжнародної спеціалізованої виставкі-конференціі „Композити та склопластики» Запоріжжя, 27-29 травня 2014 р. С.32-33. Запорізька торгово-промислова палата, Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна, журнал «Хімія України».
 77. Ольшанецкий В.Е. Об особенностях развития мартенситных превращений в никель содержащих аустенитных сталях при деформации сжатием / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2013. -№2 С.20-25 Запоріжжя: ЗНТУ 18.37д.а., 157 с.
 78. Сніжной Г.В. Вплив магнітного стану аустенітної матриці на механічні властивості сталі AISI321 / Г.В. Сніжной // ХIX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 14-19 вересня 2014. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.38.
 79. Сніжной Г.В. Вплив магнітного стану аустенітної матриці на механічні властивості сталі AISI321 / Г.В. Сніжной // Авиационно-космическая техника и технология.-2014.-№7(114).-С.105-109. Харьков, ХАИ 22,55 д.а., 193 с.
 80. Снежной Г.В. О структурной и магнитной стабильности аустенита в марганец и никель содержащих сплавах/ Г.В. Снежной, В.Н. Сажнев, В.Е. Ольшанецкий // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення  надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 07-09 жовтня 2014 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 122-124. 12.09 д.а., 208 с.
 81. Снежной Г.В. Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В. Снежной, В.Г. Мищенко, В.Л. Снежной // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення  надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 07-09 жовтня 2014 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 120-122. 12.09 д.а., 208 с.
 82. Снежной Г.В. Магнитно-фазовые превращения в сталях типа 150Г7 при температурных и деформационных воздействиях / Г.В. Снежной, В.Е. Ольшанецкий, С.В. Бобырь // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2014. -№1.- С.16-19 Запоріжжя: ЗНТУ 18.37д.а., 157 с.
 83. Снежной Г.В. О структурной и магнитной стабильности аустенита / Г.В. Снежной, В.Е. Ольшанецкий, В.Н. Сажнев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2014. -№1. - С.36-40 Запоріжжя: ЗНТУ 18.37д.а., 157 с.
 84. Снежной Г.В. Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В. Снежной, В.Г. Мищенко, В.Л. Снежной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2014. -№2 С.20-25 Запоріжжя: ЗНТУ 18.37д.а., 157 с.
 85. Сніжной Г.В. Магнітний стан аустеніту сталі 08Х20Н9Г2Б після кріогенної обробки / Г.В. Сніжной, С.В. Бобирь // Фізика і хімія твердого тіла (Івано-Франківськ). 2014. Т.15. №4. С.814-817.
 86. Бобирь С.В. Фазово-структурні перетворення в зносостійкій марганцевистій сталі 150Г7Т при охолодженні / С.В. Бобирь, М.Ф. Евсюков, Г.В. Сніжной //  Металловедение и Обработка Металлов (МОМ, Киев).?2014.? №3.?С.10-16.
 87. Снежной Г.В. Влияние переходных контактных зон аустенитной металлической матрицы на парамагнетизм и микротвердость / Г.В. Снежной, В.Е. Ольшанецкий, В.Н. Сажнев // Тезисы докладов Международной-научно-технической конференции «Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок», АО “Мотор-Сич”, Запорожье, 16-17 октября 2014 г., С.106-109. Запоріжжя: АТ «Мотор-Січ», 10.257д.а., 164 с.
 88. Сніжной Г.В. Залежність намагніченості аустеніту від концентрації нікелю в літих хромонікелевих сталях / Г.В. Сніжной, В.М.Сажнєв // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 304.
 89. Снежной Г.В. Зарождение первых порций ?- и ??-мартенситов деформации в аустенитных хромоникелевых сталях /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2015» 20-21апреля 2015, г.Днепропетровск, Украина. - С.10.(программа).
 90. Снежной Г.В. Зарождение первых порций ?- и ??-мартенситов деформации в аустенитных хромоникелевых сталях / Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2015». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение.- 2015.-С.307-313. 47,5 д.а.379 с.
 91. Снежной Г.В. О видах и границах состояний стабильного и нестабильного аустенита Fe-Cr-Ni сталей / Г.В.Снежной, В.Е.Ольшанецкий, В.Л.Снежной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2015. -№1.- С.16-19 Запоріжжя: ЗНТУ 18.37д.а., 157 с.
 92. Снежной Г.В. Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев, В.Е.Ольшанецкий // ХX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 4-9 вересня 2015. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.86.
 93. Снежной Г.В. Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев, В.Е.Ольшанецкий // Авиационно-космическая техника и технология.-2015.-№8(125).-С.22-26. Харьков, ХАИ 16,62 д.а., 143 с.
 94. Ольшанецкий В.Е. О структурной и магнитной стабильности аустенита в хромоникелевых и марганцевых сталях при холодной деформации / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной, В.Н.Сажнев // МиТОМ. - 2016. -№1 С.20-25 18.37д.а., 157 с.
 95. Vasylenko O. Simulation of ACS for magnetic susceptibility measurements in ECAD based on time domain functions / O. Vasylenko, V. Reva, G. Snizhnoi // CEUR Workshop Proceedings. – 2019.
 96. Томашевський, О.В. Визначення функції надійності невідновлюваних технічних систем при неповних даних/ О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авиационно-космическая техника и технология.– 2019.– V. 160,№ 8.– C.129-132.