Ви є тут

Головна

2020 рік

 • Zurnadzhy V.I., Efremenko V.G., Petryshynets I., Shimizu K., Brykov M.N., Kushchenko I.V., Kudin V.V. Mechanical properties of carbide-free lower bainite in complex-alloyed constructional steel: Effect of bainitizing treatment parameters. Kovove Materialy. 2020. Vol. 58. January 2020. P. 129–140. DOI: 10.4149/km_2020_2_129.
 • Кудін В.В., Матвейшин М.В. Модифікування алюмінієвого сплаву, отриманого переплавом брикетів з вторинної сировини. Тиждень науки-2020: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2020. С. 29–31. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). ISBN 978-617-529-260-0.
 • Кудін В.В., Бабайлова В.А. Комплексне модифікування сірого чавуну. Тиждень науки-2020: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2020. С. 31–32. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). ISBN 978-617-529-260-0.

2018 рік

 • Зурнаджи В.И., Ефременко В.Г., Гаврилова В.Г., Кусса Р.А., Ефременко А.В., Кудин В.В., Помазков М.В. Формирование гетерофазной структуры в низколегированной стали применением инновационной технологии термической обработки «Quenching and Partitioning». Металлофизика и новейшие технологии. ИМФ НАН Украины. 2018. т. 40. № 12. С. 1608–1624.
 • Efremenko V.G., Wu K.M., Chabak Yu.G., Shimizu K., Isayev O.B., Kudin V.V. Alternative Heat Treatments for Complex-Alloyed High-Cr Cast Iron Before Machining. Metallurgical and Materials Transactions A. 2018. Vol. 49. Issue 8. P. 3430–3440.
 • Жарчинський І.В., Кудін В.В. Модифікування титаном високомарганцевої сталі. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: XV міжнарод. наук.-техн. конф.: зб. тез, 11-12 жовтня. ЗНТУ. 2018. С.38–40.

2015 рік

 • Жарчинський І.В., Момот М.А., Кудін В.В. Легування ванадієм високомарганцевих сталей. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: XIV міжнарод. наук.-техн. конф.: зб. тез, 6-9 жовтня. ЗНТУ. 2015. С.43–47.

2008 рік

 • Кудин В.В., Иванов В.Г., Цивирко Э.И. Технология производства отливок из никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів XI міжнарод. наук.-техн. конф. Запоріжжя: ЗНТУ. 2008. С. 44–46.
 • Самойлов Ю.В., Цивирко Э.И., Самойлов В.Е., Кудин В.В. Поверхностное натяжение расплава и структура никелевых сплавов. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Запоріжжя: ЗНТУ. 2008. №1. С. 47–51.
 • Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов. Вісник двигунобудування. Запоріжжя: ЗНТУ. 2008. №1. С. 143–146.

2007 рік

 • Кудин В.В., Иванов В.Г., Цивирко Э.И. Технология производства отливок из сплава ЖС6У-ВИ. Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии: тезисы докладов. Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли. Алушта: ОАО ”Мотор Сич”. 2007. С. 241–243.
 • Кудін В.Т., Сажнєв В.М., Кудін В.В. Вплив концентрації напружень на фізико-механічні властивості відливків із високомарганцевої сталі. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Запоріжжя: ЗНТУ. 2007. №1. С. 82–84.
 • Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. Влияние металлургических и технологических факторов на долговечность литых деталей из высокомарганцевой стали. Металлургическая и горнорудная промышленность. Дніпропетровськ: НМетАУ. 2007. №4. С. 35–38.

2003 рік

 • Спосіб отримання виливків з жароміцного сплаву на основі нікелю та спосіб їх термічної обробки: пат 31934 Україна: МКИ С22С19/03. №98116188; заявл. 24.11.98; опубл. 15.10.03, Бюл. №10.
 • Кудин В.В., Цивирко Э.И., Наумик В.В., Лысенко Н.А., Жеманюк П.Д. Влияние модификаторов на склонность жаропрочного сплава к образованию ТПУ фаз. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2003. №2. С. 20–24.
 • Кудин В.В., Цивирко Э.И., Лысенко Н.А. Влияние модификаторов на структуру и свойства жаропрочного сплава при температурном перегреве. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: X міжнарод. наук.-техн. конф.: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНТУ. 2003. С. 64–66.

2000 рік

 • Жароміцний сплав на основі нікелю: декл. пат. 29272А Україна: МКИ С22С19/05. №98041904; заявл. 14.04.98; опубл. 16.10.00, Бюл. №5-II.
 • Кудін В.В., Коломійцев А.Г., Клочихін В.В., Цивірко Е.І. Вплив гафнію і цирконію на структуру і фазовий склад жароміцних сплавів. Повышение качества и экономичности литейных процессов: Материалы международной научно-технической конференции. Одесса: ОГПУ. 2000. С. 26–30.

1999 рік

 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Клочихин В.Г., Цивирко Э.И. Жаропрочные никелевые сплавы, модифицированные гафнием и цирконием. Металловедение и термическая обработка металлов. 1999. №12. С. 22–27.
 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Клочихин В.Г., Цивирко Э.И. Структура и свойства никелевых жаропрочных сплавов с гафнием. Металловедение и термическая обработка металлов. 1999. №1. С. 29–32.

1998 рік

 • Кудин В.В., Лысенко Н.А., Долгов Б.В., Цивирко Э.И. Комплексное влияние модификаторов на структуру и свойства жаропрочных никелевых сплавов. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗДТУ. 1998. С. 87–88.
 • Кудин В.В., Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Долгов Б.В. Влияние модификаторов на структуру и свойства жаропрочных никелевых сплавов при термических перегревах. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗДТУ. 1998. С. 89–90.
 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Долгов Б.В., Цивирко Э.И. Модифицирование цирконием литейных жаропрочных никелевых сплавов. Металловедение и термическая обработка металлов. 1998. №3. С. 14–17.
 • Кудин В.В., Лысенко Н.А., Долгов Б.В., Цивирко Э.И. Комплексное модифицирование гафнием и цирконием жаропрочных никелевых сплавов. Пути повышения качества и экологичности литейных процессов. Одесса: ОГПУ. 1998. С. 101–103.

1997 рік

 • Кудин В.В., Цивирко Э.И., Долгов Б.В. Структура и свойства сплава ЖС3ДК-ВИ с гафнием. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 1997. №1-2. С. 48–49.
 • Кудин В.В., Лысенко Н.А., Цивирко Э.И., Долгов Б.В. Модифицирующий эффект циркония в жаропрочных никелевых сплавах. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: сб. науч. тр. Запорожье: ЗГТУ. 1997. С. 150–152.
 • Кудин В.В., Лысенко Н.А., Цивирко Э.И., Долгов Б.В. Влияние гафния на структуру и свойства жаропрочных никелевых сплавов. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: сб. науч. тр. Запорожье: ЗГТУ. 1997. С. 156–157.

1996 рік

 • Кудин В.В., Клочихин В.Г., Цивирко Э.И., Ткаченко И.Ю. Модифицирование жаропрочных сплавов гафнием. Металловедение и обработка металлов: материалы конференции, посвященной 75-летию ДГТУ. Донецк – Киев. 1996. С. 67–68.