Ви є тут

Головна

авторські свідоцтва

 • А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» /О.Є.Борисенко, Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Н.Л.Онуфрієнко (Україна). Заявка 02.03.15р. № 59869, дата реєстрації 28.04.2015

автореферат

 • Борисенко О.Є. Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства. Автореферат. Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет. 2015р.

статті

 • Борисенко О.Є.Оптимізація витрат на розвиток кадрового потенціалу підприємства в умовах нестачі фінансових ресурсів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.158-161
 • Борисенко О.Є. Аналітичний огляд методів та моделей ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства // Науковий вісник «Економіка і регіон».–Полтава:ПолтНТУ. 2010. - №25-С1. – С.150-154
 • Борисенко О.Є.Оптимізація фінансових ресурсів, як напрям забезпечення високої якості фінансового плану підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. –2010. – Т.2.(159). – №5. – С.98-101
 • Борисенко О.Є. Оптимізація ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства в умовах невизначеності// Вісник Хмельницького національного університету. –2010. – Т.4.(167). – №6. – С.359-362
 • Борисенко О.Є. Механізм управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т.2.(178). – №4. – С.173-176
 • Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства// Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
 • <Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14>
 • Борисенко О.Є., П.В.Гудзь Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
 • Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
 • Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-
 • Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства.Текст/ О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
 • Борисенко О.Є.,Онуфрієнко Н.Л., М.Елькаді. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
 • Борисенко О.Є.Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива. Текст / О.Є.Борисенко, І.А.Нечаєва //Менеджмент в России и за рубежом. Москва.ЗАО "Финпресс" – 2014. – №2. – С.100-108