Ви є тут

Головна

1.            Дьячук Т.C. Определение приоритетов заданий в распределенной системе / Т.C. Дьячук // Науковий  вісник  Чернівецького  національного  університету  імені Юрія  Федьковича.  Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – с. 13-19
2.            Дьячук Т.C. Оценка характеристик распределенной системы / Т.C. Дьячук  //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – N 2 (25). – с. 124 – 131
3.            Дьячук Т.С. Дослідження ефективності роботи алгоритму планування ресурсів для розподіленої системи / Т.С. Дьячук,  Р.К. Кудерметов, А.М. Літава, Р.І. Сметанін // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 1/2010 (60) частина 1. – с. 47–50
 
Всього опубліковано наукових статей – 3.