Ви є тут

Головна

Наукова школа «Ливарне виробництво» заснована у 1946 році д-ром техн. наук, професором Ю.А.Шульте. Пізніше наукову школу багато років очолював д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Луньов Валентин Васильович. З 2021 року діючим науковим керівником є д-р техн. наук, професор кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Наумик Валерій Владиленович.

Основні напрямки наукової діяльності:

- вивчення природи, закономірностей і механізму утворення неметалевих вкраплень;

- розробка теоретичних і практичних основ керування неметалевими вкрапленнями в сплавах із чорних та кольорових металів, отриманих як традиційними, так і спеціальними способами плавлення;

- дослідження впливу неметалевих вкрапленьна формування фізико-механічних властивостей сталей і сплавів;

- розробка технології виплавки різних марок сталей і сплавів.

Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук. Захищено 7 докторських та більше 30 кандидатських дисертацій.

Колективом наукової школи встановлені і діють творчі зв'язки із провідними підприємствами України та зарубіжжя – АТ «Мотор Січ»; ПАТ ЗМК «Запоріжсталь»; Китайська компанія по ливарним матеріалам «Тянь Ян»; ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченкa; АТ "Запорізький завод феросплавів"; ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»; ПрАТ «Бердянські жниварки», а також з навчальними, громадськими та науково-дослідними організаціями – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація ливарників України»; НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; НТУ «Харківський політехнічний інститут»; НУ «Львівська політехніка»; Національна металургійна академія України; ДП «УкрНДІспецсталь»; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України; Білоруський державний технічний університет, Краковська горно-металургійна академія (ливарний факультет).

За останні роки опубліковані наступні найбільш важливі наукові роботи:

1. Пирожкова В. П. Атлас неметаллических включений в сталях [Текст] / В.П. Пирожкова, М.Ю. Яценко, В.В. Лунёв, С.Г. Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 282 с.

2. Пирожкова В. П. Атлас микроструктур неметаллических включений [Текст] / В.П. Пирожкова, М.Ю. Яценко, В.В. Лунёв, С.Г. Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 167 с.

3. Наумик В.В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации: монография / В.В.Наумик // –Запорожье, ЗНТУ, 2014. – 246 с.

4. Кузовов А. Ф. Технологические расчеты питания отливок [Текст]: монография / А.Ф. Кузовов, В.Г. Иванов, А.В. Малый. – Запорожье : Изд-во ЗТПП, 2017. -–75 с.

5. Ivanov V. Silicon effect on the formation of graphite inclusions in gray cast iron [Text] / V. Ivanov, V. Pirozhkova, V. Lunеv // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. №4(12). - P. .26-30.

6. Гонтаренко В. І. Автоматизація та мікропроцесорна техніка в практиці ливарного виробництва [Текст]: навчальний посібник / В.І. Гонтаренко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 217 с.

7. Comparative analysis of the samples obtained by the additive technology and traditional methods properties. Pavel Zhemanyuk, Vladimir Klochikhin, Valeriy Naumyk, Nikolay Rud, Sergey Sheyko // XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. A collective monograph edited by Marcin Knapiński Series: Monografie Nr 78, Częstochowa, 2018 – P. 18 – 23.

8. Ресурсозберігаючі технології виробництва литва для авіаційного двигунобудування [Текст] / Богуслаєв В.О., Балушок К.Б., Клочихін В.В., Мілонін Є.В., Наумик В.В., Шаломєєв В.А. – Монографія. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2021 р. – 197 с.