Ви є тут

Головна

До наукової роботи активно долучаються студенти, які подають наукові доробки на конкурс наукових робіт, беруть участь в олімпіадах та науково-практичних конференціях (за 2018-2023 рр. було надруковано 15 студентських наукових статей у фахових виданнях та 240 тез доповідей на наукових конференціях).

Студенти спеціальності «Журналістика» у 2018-2019 навчальному році брали участь:

 У І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу взяли участь 9 студентів:  : Цвітанська Ю.М. (СН-313м), Грибко В.В. (СН-326), Постол А.В. (СН-314м), Шарабура О.В. (СНз-314м), Саприкіна К.М. (СН-325),  Андрієць В.М. (СН-314м), Погребна О.В. (СН-314м), Кондрахіна Ю.В. (СНз-313м), Чертанова Н.М. (СНз-316).

4 студентів  посіли призові місця:

І місце – Андрієць В.М.
ІІ місце – Постол А.В.
ІІІ місце – Грибко В.В., Саприкіна К.М.

Студенти спеціальності «Журналістика» у 2019-2020 навчальному році брали участь:

 У І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу взяли участь 10 студентів: Кулага О.Ю. (СН-316), Грибко В.В. (СН-316), Кошова О.В. (СН-319м), Тимченко І.Д.(СН-317), Отрьопов Є.В. (СН-319м), Погребна О.В. (СН-318м), Попюк К.І. (СН-319м), Ліхачова К.Ю. (СН-317), Шарабура О.В. (СНз-318м).

3 студентів посіли призові місця:

І місце – Кошова О.В.
ІІ місце – Ліхачова К.Ю.
ІІІ місце – Тимченко І.Д.

Грамоти за найкращу доповідь на секції з XIV Міжвузівської наукової конференції  студентів, магістрантів, аспірантів «Наука, техніка, культура, мистецтво: досягнення в Україні, пошуки і перспективи, видатні постаті» отримали: Боровик К.Ю., Гав'як В.А., Кавун Г.В., Пузир Д.О., Чупис М.О., Капитова А.О.

Студенти спеціальності «Журналістика» у 2020-2021 навчальному році брали участь:

У І етапі вузівського туру на кращу студентську наукову роботу взяли участь 10 студентів: Проніна К.Ю. (СН-317), Кавун Г.В. (СН-310м), Кулага О.Ю. (СН-310м), Курган Я.В. (СН-317), Байрамов Р.С. (СН-319м), Авакян Д.С. (СНз-310м), Добровольська Ю.Д. (СН-317), Гав'як В.А. (СНз-310м), Мельник В.Д. (СН-319м), Шишкіна С.О. (СН-317).

3 студентів посіли призові місця:

І місце – Проніна К.Ю.
ІІ місце – Кавун Г.В.
ІІІ місце – Кулага О.Ю.

Сертифікати за активну участь у ІV Міжрегіональній  студентській конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (11 травня 2021 р. м. Бердянськ) отримали: Андрющенко Ю.А., Кулага О.Ю., Курган Я.В., Матушанська О.І., Хубулова Д.І., Чертанова Н.М., Шишкіна С.О.

Студенти спеціальності «Журналістика» у 2021-2022 навчальному році брали участь:

У І етапі вузівського туру на кращу студентську наукову роботу взяли участь 10 студентів: Божко Л.К. (СНз-318), Жаров Д.А. (СН-311м), Залозна О.М. (СН-311м), Кулага О.Ю. (СН-310м), Косевич А.О. (СН-311м), Пилипенко А.В. (СНз-311м), Скрипка А.І. (СНз-311м), Тимченко І.Д. (СН-311м).

3 студентів посіли призові місця:

І місце – Кулага О.Ю.
ІІ місце – Тимченко І.Д.
ІІІ місце – Скрипка А.І.

Студенти спеціальності «Журналістика» у 2022-2023 навчальному році брали участь:

У І етапі вузівського туру на кращу студентську наукову роботу взяли участь 8 студентів: Ганущак Є.І. (СН-311м), Литвиненко Д.І. (СН-319), Наливайко О.С. (СН-319), Ратушняк А.С. (СНз-311м), Скрипка А.І. (СНз-311м), Чемезова О.Р. (СН-319), Шишкіна С.О. (СНз-311м), Щебликіна В.М. (СНз-319).

3 студентів посіли призові місця:

І місце – Наливайко О.С.
ІІ місце – Шишкіна С.О.
ІІІ місце – Литвиненко Д.І.

Сертифікати за активну участь у V міжвузівській студентській конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (11 травня 2023 р., м. Запоріжжя) отримали: Кононов Микита (СНз-310), Малюцький Віктор (СН-312м), Мордвінов Сергій (СН-312м), Наумовець Олександр (СН-312м), Слободенюк Юлія (СН-311), Тристан Олена (СН-312м), Щебликіна Валерія (СНз-319).

Участь у конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Грибко В. (СН-316), Кіпоренко І. (СН-316), Куцик Т. (СН-323), Лебедєв С. (СН-314), Медведєва Г. (СН-313), Миргородець Н. (СНз-314), Пархоменко А. (СН-313м), Постол А. (СН-314м), Сировешкіна В. (СН-313м), Цвітанська Ю. (Сн-313), Шаповал Л. (СНз-313м),  Шульга М. (СН-314), Яценко А. (СНз-313м), Губа А.(СНз-314), Шарабура О. (СНз-314), Шишкіна С. (СН-317).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Пузир Д. (СН-325), Якімцова Ю. (СН-314), Андрієць В.(СН-314), Самусєва Ю. (СНз-314), Коромислеченко Г. (СНз-324), Молокова А. (СН-324), Кайсарова В. (СН-314), Саприкіна К. (СН-325), Доценко А. (СН-314), Ламан А. (СН-314), Шульга М. (СН-314), Холод С.(СНз-313м), Йолкіна А. (СН-313м), Боровик К. (СН-317), Передерій В. (СН-316), Кулага О. (СН-316), Шелеметьєва Д. (СН-313м), Донець А.(СНз-313), Чупис М. (СН-325), Коршунова Р. (СНз-313м), Кузовова О. (СН-324), Мачульська В. (СН-315), Матюхін Є. (СН-313м), Вечирко Я. (СН-324).

XV міжвишівська наукова конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Мовна комунікація у світовому просторі» 5–7 листопада 2018 р. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2018 (Сировешкіна В. (СН-318м), Якімцова Ю. (СН-318м), Шишкіна С. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Сідомон А. (СН-318), Кравченко К. (СН-318), Свириденко Д. (СН-318), Тристан О. (СН-318), Погребна О. (СН-318), Кошова О. (СН-325), Скудін А. (СН-317), Андрієць В. (СН-318м), Медведєва Г. (СН-313м), Ліхачова К. (СН-317), Курган Я. (СН-317), Андрющенко Ю. (СН-317)).

Міжнародний сімпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019 (Якімцова Ю. (СН-318м), Постол А. (СН-318м), Кошова О. (СН-325), Дубровський М. (СН-315), Лагунов І. (СНз-318м)).

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи», 29 березня 2019 р. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019 (Постол А. (СН-318м))

ІІІ Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», 16 травня 2019 року, Бердянський державний педагогічний університет (Кулага О. (СН-316), Кавун Г. (СН-316), Третяков Я. (СН-325), Шевченко М. (СН-315), Якімцова Ю. (СН318м), Курган Я. (СН-317), Карпенко Т. (СН-317), Мачульська В. (СН-315), Кириленко Л. (СН-315), Кошова О. (СН-325), Лупандіна П.(СНз-318м), Шаповал Л. (СНз-318м), Шарабура О. (СНз-318м)).

П'ята Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», 15 травня 2019 року. – Київ: Національний авіаційний університет, 2019. (Усата О. (СН-317), Калініченко М. (СНз-319м), Дубровський М. (СН-315), Кайсарова В. (СН-318м), Грибко В. (СН-316), Гав'як В. (СН-316), Кавун Г. (СН-316), Медведєва Г. (СН-313м), Галич С. (СНз-315)).

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 (Кайсарова В. (СН-318м), Погребна О. (СН-318м), Різун А. (СНз-318м), Передерій В. (СН-316)).

Міжвишівський «круглий стіл» за міжнародною участю «Культура вербальної презентації в Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми» 7 листопада 2019 р. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 (Тристан О. (СН-318), Кавун Г. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Яковенко В. (СН-317), Кравченко К. (СН-318), Сідомон А. (СН-318), Боровик К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316)).

IV Всеукраїнська  студентська наукова інтернет-конференція «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи», 30 березня 2020 р. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020 (Добровольська Ю. (СН-317), Мельник В. (СН-319м)).

Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Інтернет-журналістика та новітні технології в сучасних медіа», 1 квітня 2020 року. Київ : Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 2020 (Боровик К. (СН-317), Чупис М. (СНз-319м).)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 (Лагунов І.А. (СН-318м), Свириденко Д.Є. (СН-318), Галунова К.О. (СН-319м), Капитова А.О. (СН-316), Грибко В.В. (СН-316), Таран А.Ю. (СНз-316), Різун А.С. (СНз-318м), Жукова В.І. (СН-319м), Передерій В.Ю. (СН-316), Тхор Є.А. (СНз-318м), Махоніна А.С. (СН-316), Альбіновська А.Ю. (СНз-319м), Саприкіна К.М. (СНз-319м), Кошова О.В. (СН-319м), Гав'як В.А. (СН-316)).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Національного університету «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2020», 13-17 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 (Кравченко К. (СН-318),  Дмитренко Ю. (СН-317), Байрамов Р. (СН-319м), Цивірко Б. (СН-319м), Усата О. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Чупис М. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Ліхачова К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Яковенко В. (СН-317), Романко А. (СН-319м)).

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8-11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020 (Альбіновська С. (СНз-319м),  Жукова В., Кошова О. (СН-319м), Кошова О. (СН-319м), Пузир Д. (СН-319м), Попюк К. (СН-319м), Огризько І. (СН-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Хамідуліна Ю. (СНз-319м), Чупис М. (СНз-319м), Галунова К. (СНз-319м), Кавун Г. (СН-310м), Матушанська О. (СН-310м), Цюпко І. (СН-310м)).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19-23 квітня 2021 року). Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2021 (Яковенко В.О. (СН-317), Чурсінова К.Ю. (СНз-317), Наливайко О.С. (СН-319), Слинько Р.О. (СН-317), Меренкова В.В. (СН-317), Мікаілов Р.С. (СН-310м), Проніна К.Ю. (СН-317), Щебликіна В.М. (СНз-319), Дубровський М.В. (СНз-319м), Мишакіна С.О. (СНз-319сп), Авакян Д.С. (СНз-310м), Добровольська Ю.Д. (СН-317), Карпенко Т.Ю. (СН-317), Цюпко І.В. (СН-310м), Матушанська О.І. (СН-310м), Мишакін О.В. (СНз-319сп), Садовниченко Н.К. (СН-310м), Сорокіна І.В. (СН-317)).

Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми журналістики», 22 квітня 2021 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2021 (Мікаілов Р.С. (СН-310м), Скудін А. О. (СН-317), Авакян Д.С. (СНз-310м), Хубулова Д.І. (СН-317)).

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2021 (Альбіновська С.Ю. (СНз-319м), Ліхачова К.Ю. (СН-317), Хамідуліна Ю.Ю. (СНз-319м), Божко Л.К. (СНз-318), Меренкова В.В. (СН-317), Кошова О.В. (СН-319), Кавун Г.В. (СН-310м), Тимченко І.Д. (СН-317), Пилипенко А.В. (СНз-310м)).

ІV Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (11 травня 2021 року). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2021 (Андрющенко Ю.О. (СН-317), Гав'як В.А. (СНз-310м), Кулага О.Ю. (СН-310м), Курган Я.В. (СН-317), Матушанська О.І. (СН-310м), Скрипка А.І. (СН-317), Хубулова Д.І. (СН-317), Чертанова Н.М. (СНз-310м)).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики,перспективи» (78 жовтня 2021 р.). – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2021 (Матушанська О.І. (СН-310м).

Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання», 11–12 листопада 2021 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021 (Сідомон А. Р. (СН-318), Залозна О.М. (СН-317), Краснокутська С.В. (СН-310м), Скрипка А.І. (СН-317), Проніна К.Ю. (СН-317)).

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасна наука: комунікаційні аспекти ХХІ століття», 11 листопада 2021 року. – Киїів : Киівський  університет імені  Бориса Грінченка, 2021 (Кавун Г.В. (СН-310м)).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18-22 квітня 2021 року). Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2022 (Божко Л.К. (СНз-318), Гайдук А.І. (СН-311), Ганущак Є.І. (СН-311м), Духаніна (СНз-310), Жаров Д.А. (СН-311м), Тиченко І.Д. (СН-311м), Хубулова Д.І. (СНз-311м), Яковенко В.О. (СНз-311м), Карпенко Є.І. (СН-311м), Литвиненко Д.І. (СН-319), Проніна К.Ю. (СН-311м), Скрипка А.І. (СНз-311м), Слинько Р.О. (СН-311м), Рагімов Т.Б. (СНз-311м), Тристан О.І.Ю (СН-318), Шишкіна С.О. (СНз-311м)).

XV Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція  студентів і магістрантів «Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій» (19 квітня 2022 р.). – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2022 (Залозна О.М. (СН-311м), Косевич А.О. (СН-311м)).

Восьма Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (Київ, 30 травня 2022 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2022 (Косевич А.О. (СН-311м)).

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 6 жовтня 2022 р. – м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022 (Скрипка А.. (СНз-311м), Слинько Р. (СН-311м), Ратушняк А. (СНз-311м), Жаров Д. (СН-311м), Носок О. (СН-310), Косевич А.О. (СН-311м), Хубулова Д.І. (СНз-311м), Тристан О.І. (СН-312м), Тимченко І.Д. (СН-311м), Шишкіна С.О. (СНз-311м),  Тіліліна Е. (СН-321), Товчигречка В. (СН-321), Милованова С. (СН-321), Носач С. (СН-321),).

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р ). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 (Жаров Д.А. (СН-311м), Заводюк А.М. (СН-311), Залозна О.М. (СН-311м), Карпенко Є.І. (СН-311м), Марченко Д.І. (СН-311), Наливайко О.С. (СН-319), Проніна К.Ю. (СН-311м), Ратушняк А.С. (СНз-311м), Рула Н.В. (СНз-311м), Слинько Р.О. (СН-311м), Тимченко І.Д. (СН-311м), Хубулова Д.І. (СНз-311м), Швець В.А. (СН-311), Шишкіна С.О. (СНз-311м), Шульженко А.С. (СНз-311м)).

Всеукраїнська науков конференція «Література й історія», 17–18 листопада 2022 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2022 (Ігнатенко А.І. (СН-312м), Малюцький В. (СН-312м), Мордвінов С. (СН-312м), Тиченко І.Д. (СН-311м), Шишкіна С.О. (СНз-311м), Хубулова Д.І. (СНз-311м)).

V міжвузівська наукова конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя : БДПУ, 2023 (Малюцький В. (СН-312м), Мордвінов С. (СН-312м), Тристан О. (СН-312м), Кононов М. (СНз-310), Слободенюк Ю. (СН-311), Наумовець О. (СН-312м), Щебликіна В. (СНз-319).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023» (24–28 квітня 2023 року). Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2023 (Анзін Д.Г. (СН-312м), Башкатова М.П. (СН-312), Божко Л.К. (СН-312м), Ігнатенко А.І. (СН-312м), Кошурникова В.В. (СН-312м), Малюцький В.О. (СН-312м), Мордвінов С.Г, (СН-312м), Наливайко О.С. (СН-319), Носок О.О. (СН-310), Пилипенко Д.В. (СН-310), Роншина Ю.Р. (СН-310), Рябчук І.К. (СН-310),  Тарусов В.О. (СН-312м),  Щебликіна В.М. (СНз-319).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», 5-6 жовтня 2023 р. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2023 (Носок Олександр (СН-310), Кошурникова Валерія (СН-312м), Пшеничний Юрій (СН-311), Мордвінов Сергій (СН-312м),  Журавльов Тимур (СН-313м).

Публікації:

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІІ Міжрегіональна студентська конференція, 17-18 травня 2017.: тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2017 (Вертій Є. (ГП-422) с.11-14., Голованова Н.(СН-323) с.125-128, Донець А.(СНз-313) с.179-180, Кошова О. (СН-325) с. 243-246, Кузовова О. (СН-314) с. 24-27, Кузьмович К. (СН-313) с.92-94, Лук'янець К. (СН-322)  с. 139-142, Лупандіна П. (СН-314) с.142-145.

Островська Н.В., Шарабура О.В. Особливості функціонування новинного порталу «Ukr.net». Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 182–193.

Островська Н.В., Шаповал Л.В. Типологічна характеристика студентських видань запорізького регіону. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 157–181.

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 1620 квітня 2018 р. [Електроний ресурс/ Редкол. : В.В. Наумик (відопв. ред.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf (Боровик К. Ю., Передерій В.Ю., Шелеметьєва Д.Ю., Вечирко Я.А., Кайсарова В.С., Саприкіна К.М,, Доценко А.В.,Шульга М.О., Холод С.А., Йолкіна А.В., Кулага О.Ю., Донець А.М., Чупис М.О., Коршунова Р.Ф., Кузовова О.В., Мачульська В.С., Матюхін Є.Ю.).

Постол, А. Специфіка інформаційно-розважального формату на телебаченні та в інтернет-медіа // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи» (29 березня 2019 р.) / Наук. ред В.О. Гандзюк. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. – С. 142-147.

Тиждень науки2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електроний ресурс/ Редкол. : В.В. Наумик (відопв. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf (Боровик К., Тимченко І., Чупис М., Саприкіна К., Шульга М., Погребна О., Коротич Ю., Галунова К., Гапон К., Мельник В., Шишкіна С., Карпенко Т., Свідлова А., Соляник В., Мокроусов Г., Різун А., Ліхачова К.).

Матеріали П'ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», 15 травня 2019 року. Київ: Національний авіаційний університет Електронний ресурс. Режим доступу: http://kgimv.nau.edu.ua/images/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%9A-2019.pdf (Гав'як В., Галич С., Грибко В., Дубровський М., Кавун Г., Кайсарова В., Калініченко М., Медведєва Г., Усата О.).

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р. : тези доповідей. Бердянськ : БДПУ, 2019 (Карпенко Т.Ю. С. 13-17; Кулага О.Ю. С. 17-20; Курган Я.В. С. 20-23; Мачульська В.С. 23-26; Кавун Г.В. С. 33-35; Кошова О.С. С.36-39; Третяков Я.С. С. 41-44; Шарабура О.С. С. 47-51; Якімцова Ю.С. С. 52--55; Кириленко Л.С. С. 68-71; Шаповал Л.С. С. 77-80; Шевченко М.С. С. 80-82; Лупандіна П.С. С. 100-103).

Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р). URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.1/Zbirka.pdf (Лагунов І. (СН-318м), Свириденко Д.(СН-318), Галунова К. (СН-319м), Капитова А. (СН-316), Грибко В. (СН-316), Таран А. (СНз-316), Різун А. (СНз-318м), Жукова В. (СН-319м), Передерій В. (СН-316), Тхор Є. (СНз-318м), Махоніна А. (СН-316), Альбіновська А. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Кошова О. (СН-319м), Гав'як В. (СН-316)).

Волинець Г.М., Альбіновська С.Ю. (СНз-311м) Суспільні наративи у сучасній українській політичній карикатурі. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. № 4. С. 5664.

Боровик К. (СН-317) Імерсивна журналістика: досвід «Радіо Свобода» (на прикладі спецпроєкту «Шахта 360° – очима гірника». Інтернет-журналістика та новітні технологічї в сучасних медіа: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (1 квітня 2020 р.) / наук. ред. В.О. Гандзюк. Київ : КУБГ, 2020. С. 92–97.

Чупис М. (СНз-319м) Структурно-типологічна характеристика блогу «Все по 30». Інтернет-журналістика та новітні технологічї в сучасних медіа: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (1 квітня 2020 р.) / наук. ред. В.О. Гандзюк. Київ : КУБГ, 2020. С. 65–71.

Добровольська Ю. Д. Типологічні особливості журналу «АФІША». Журналістика й мистецтво слова: збірник наукових статей / за ред. В. М. Каленич. Вип. 12. Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020. С. 76-81

Мельник В. Д. Специфіка управління виробничо-творчим процесом тижневика «МИГ». Журналістика й мистецтво слова: збірник наукових статей / за ред. В. М. Каленич. Вип. 12. Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020. С. 151-158.

Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-SN.pdf  (Кравченко К. (СН-318),  Дмитренко Ю. (СН-317), Байрамов Р. (СН-319м), Цивірко Б. (СН-319м), Усата О. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Чупис М. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Ліхачова К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Яковенко В. (СН-317), Романко А. (СН-319м).

Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. URL:  https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.3/Zbirka.pdf (Альбіновська С.Ю., Ліхачова К.Ю., Хамідуліна Ю.Ю., Божко Л.К., Кошова О.В., Кавун Г.В., Тимченко І.Д., Пилипенко А.В.).

Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_FSN.pdf (Яковенко В.О., Чурсінова К.Ю., Слинько Р.О., Меренкова В.В., Мікаілов Р.С., Проніна К.Ю., Щебликіна В.М., Мишакіна С.О., Авакян Д.С., Добровольська Ю.Д., Карпенко Т.Ю., Цюпко І.В., Матушанська О.І., Мишакін О.В., Садовниченко Н.К., Сорокіна І.В., Наливайко О.С.).

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІV Міжрегіональна студентська конференція, 11 травня 2021 р. : тези доповідей.  Бердянськ : БДПУ, 2021 (Андрющенко Ю., Гав'як В., Кулага О., Курган Я., Матушанська О., Скрипка А., Хубулова Д., Чертанова Н., Шишкіна С.).

Садовниченко, Н.К. Функціональна парадигма інфлайтів. Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали наук.-практ. симп.,13 жовтня 2021 р.. Миколаїв, 2021. C. 301–304.

Кавун, Г.В. Ускладнення звукового образу сучасних радіопрограм (на прикладі аудіофільмів Б. Амосова програми «Саме там»): збірник тез  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Cучасна наука: комунікаційні аспекти ХХІ століття», 11 листопада 2021 року. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. С. 26–29.

Погребна, В.Л., Байрамов, Р.С. Своєрідність жанрової палітри журналу«VIP club». Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 185–212.

Скуртул, Г.С., Донець, А.М. Критерії ефективності ранкового шоу на комерційному радіо: систематизація наукових підходів. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 230–251.

Островська, Н.В., Шаповал, Л.В. Особливості формування ефірної сіткизапорізьких регіональних телеканалів «TV5»та «UА: Запоріжжя». Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 87–142.

Тонкіх, І.Ю., Постол, А.В. Особливості інформаційно-розважальних програм на телебаченні та в інтернет-медіа (на прикладі проектів М. Єфросініної). Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 252–281.

Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf (Карпенко Є.О. (СН-311м), Литвиннко Д.І. (СН-319), Проніна К.Ю. (СН-311м), Рагімов Т.Б. (СНз-311м), Скрипка А.І. (СНз-311м), Тристан О.І. (СН-319), Шишкіна С.О. (СНз-311м), Хубулова Д.І. (СНз-311м), Жаров Д.А. (СН-311м), Гайдук А.І. (СН-311), Яковенко В.О. (СНз-311м), Божко Л.К. (СНз-319), Духаніна М.М. (СНз-310), Тимченко І.Д. (СН-311м), Ганущак Є.І. (СН-311м).

Волинець Г.М., Косевич А.О. Специфіка відображення культури повсякдення «чужинців» методом етнографічного портретування. Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (Київ, 30 травня 2022 р.). Київ : Національний авіаційний університет, 2022. C. 19–21.

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/2.1/Materialy_SiOuSKD-4.pdf (Заводюк А.М. (СН-311), Залозна О.М. (СН-311м), Карпенко Є.О. (СН-311м), Жаров Д.А. (СН-311м), Марченко Д.І. (СН-311), Наливайко О.С. (СН-319), Проніна К.Ю. (СН-311м), Ратушняк А.С. (СНз-311м), Рула Н.В. (СНз-311м), Слинько Р.О. (СН-311м), Тимченко І.Д. (СН-311м), Хубулова Д.І. (СН-311м), Швець В.А. (СН-311), Шишкіна С.О. (СНз-311м), Шульженко А.С. (СНз-311м)).

Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf (Анзін Д.Г. (СН-312м), Башкатова М.П. (СН-312), Божко Л.К. (СН-312м), Ігнатенко А.І. (СН-312м), Кошурникова В.В. (СН-312м), Малюцький В.О. (СН-312м), Мордвінов С.Г, (СН-312м), Наливайко О.С. (СН-319), Носок О.О. (СН-310), Пилипенко Д.В. (СН-310), Роншина Ю.Р. (СН-310), Рябчук І.К. (СН-310),  Тарусов В.О. (СН-312м),  Щебликіна В.М. (СНз-319).

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІV Міжрегіональна студентська конференція, 11 травня 2023 р. : тези доповідей.  Бердянськ–Запоріжжя : БДПУ, 2023 (Малюцький В. (СН-312м), Мордвінов С. (СН-312м), Тристан О. (СН-312м), Кононов М. (СНз-310), Слободенюк Ю. (СН-311), Наумовець О. (СН-312м), Щебликіна В. (СНз-319).