Ви є тут

Головна
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів
на 2018-2021 роки
Кафедра загальноправових та політичних наук
 
 

№ п/п

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім.`я по батькові наукового керівника

Підстава для виконання роботи (дата документу №)

Строки виконання НДР, етапів (роки)

Очікувані результати і форма звітності у поточному році

1

Номер НДР: 013818

Назва НДР: Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства в Україні

Керівник: д. політ. н., доц., зав. кафедри Д.Ю. Арабаджиєв

Рішення секції НТР інституту від 04.06.2018 р.

протокол № 10

01.09.2018 – 30.06.2021 р. р.

Висвітлення проблем трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства та шляхів їх вирішення.

Загальний результат НДР (у т. ч. монографії, підручники, посібники, публікації, дисертації та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.

1.1

Назва етапу № 1: Дослідження реформи децентралізації як базис успішної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства

 

01.09.2018 – 30.06.2019 р. р.

Обґрунтування ефективної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства через реформу децентралізації.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.2

Назва етапу № 2: Вивчення проблематики генези держави та позадержавного існування особистості в контексті реалізації громадянських прав і свобод

 

01.09.2019 – 30.06.2020 р. р.

Систематизація факторів, що обумовлюють вирішення проблем генези держави та позадержавного існування особистості.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.3

Назва етапу № 3: Аналіз впливу євроінтеграційних процесів та етнонаціональної політики української держави на трансформацію політичної системи

 

01.09.2020 – 30.06.2021 р. р.

Ранжування складових елементів трансформації політичної системи

Результати виконання НДР (методики, статті, семінари, конференції та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.