Ви є тут

Головна
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів
на 2021-2024 роки
Кафедра загальноправових та політичних наук
 
 

№ п/п

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім.`я по батькові наукового керівника

Підстава для виконання роботи 

(дата документу №)

Строки виконання НДР, етапів (роки)

Очікувані результати і форма звітності у поточному році

1

Номер НДР: 013811

Назва НДР: Актуальні питання євроінтеграційних реформ в Україні: політологічний аспект.

Керівник: д. політ. н., проф.., зав. кафедри Д.Ю. Арабаджиєв

Рішення секції НТР інституту від 04.06.2021 р. протокол № 10

01.09.2021 –

30.06.2024 р. р.

Висвітлення проблем трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства та шляхів їх вирішення.

Загальний результат НДР (у т. ч. монографії, підручники, посібники, публікації, дисертації та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.

1.1

Назва етапу № 1: Дослідження основних напрямів та механізмів підвищення ефективності євроінтеграційної політики в Україні

 

01.09.2021 –

30.06.2022 р. р.

Обґрунтування ефективної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства через реформу децентралізації.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.2

Назва етапу № 2: Вивчення децентралізації як інструменту успішної трансформації політичної системи та євроінтеграції.

 

01.09.2022 –

30.06.23 р. р.

Систематизація факторів, що обумовлюють вирішення проблем генези держави та позадержавного існування особистості.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.3

Назва етапу № 3: Висвітлення проблемних питань євроінтеграційного вектору політики України та шляхи їх вирішення

 

01.09.2023 –

30.06.2024 р. р.

Ранжування складових елементів трансформації політичної системи

Результати виконання НДР (методики, статті, семінари, конференції та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.


НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Викладачі кафедри загальноправових та політичних наук  готові до активної науково-дослідної роботи в рамках співпраці НУ "Запорізька політехніка" та Українського дослідницького соціального консорціуму. Ключовими напрямками діяльності Українського дослідницького соціального консорціуму є проведення соціально-політичних обстежень (емпіричних та практичних) актуальних проблем суспільства, досліджувати соціальну напруженість у регіональних симірах, за якими викладачі кафедри загальноправових та політичних наук є фахівцями.


 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ

Результатом плідної співпраці науковців кафедри загальноправових та політичних наук та ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив” щодо дослідницького проекту “Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей” протягом 2018-2019 р.р. став Аналітичний звіт за резултатами реалізації проекту  - https://uplan.org.ua/analytics/analitychnyi-zvit-ho-nezalezhnyi-tsentr-p...


ДОТРИМАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

ПУНКТУ 38 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ПІБ

викладача

підпункт пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Арабаджиев

Дмитро

Юрійович

1

1. Arabadzhyiev, Dmytro Yu. and Buryk, Zoriana and Barshatska, Halyna Yu. and Huba, Maryna I. and Shashyna, Maryna V., Establishing Inter-territorial Cooperation of Amalgamated Territorial Communities as a Tool to Increase Their Capacity (2020). International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 1036-1044., Available at SSRN: (https://cutt.ly/FnQu9RM) (SCOPUS).

2. Arabadzhyiev, Dmytro Yu. and Kozakov, Volodymyry;  Martyshyn, Denys;  Zaiats, Nataliya;  Kapitanets, Svitlana, Effective governance in public authorities: control over decision-making in Ukraine and OECD countries (2020) REVISTA SAN GREGORIO, (42),   pp. ‏ 32-40,  - 2020 (Web of Science).

3. Arabadzhyiev, Dmytro Yu. and Bocheliuk, V.I., Zaytseva, V.M., Gugnin, E.A., Arabadzhyiev, D.Y., Popovych, V.M., Modelling game as socio-psychological paradigm for resolving ethno-national conflicts (2020). International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 2834–2838 (SCOPUS).

4. Arabadzhyiev, Dmytro and Popovych Y., Lytvynchuk I.,Bakbergen K., Kyrychenko Y. Digital society: regulatory and institutional support of electronic governance in modern realities (2021). IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). SHS Web Conf. Volume 100, 2021 (Web of Science).

5. Арабаджиєв Д. Ю., Сергієнко Т. І. Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні [Текст] / Д. Арабаджиєв, Т.Сергієнко // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во «Видавництво «Гілея», 2019. – Випуск 146 (№7). – С.12–16.

3

Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада [Текст]:колект. монографія / [Арабаджиєв Д.Ю. та ін. ; за заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева] ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2016. – 467 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 300 екз. –ISBN 978-966-008-9

 

4

1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. 2019. (moodle).

2. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасна зарубіжна політологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. 2019. (moodle).

3. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Cучасний парламентаризм» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. 2019. (moodle)

 

6

Науковий керівник дисертації Бабарикіної Н.А. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему: “Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті розвитку громадянського суспільства”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса  https://pdpu.edu.ua/nauka/183-naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/vchena-rada-d-41-053-06/3373-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-babarikina

7

1. Офіційний опонент дисертації Білоусова О.С. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Інформаційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній Україні”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2015, Одеса (https://cutt.ly/EnQrSPf).

2. Офіційний опонент дисертації Комарчука О.О. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Маніпулятивні технології засобів масової комунікації в умовах гібридної війни”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса (https://cutt.ly/anQtN1h).

3. Офіційний опонент дисертації Коч С.В. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процесина тему: «Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності», Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса (https://cutt.ly/fnQyW51).

4. Офіційний опонент дисертації Додонова Д.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Раціоналізація політичної поведінки в контексті формування демократичного суспільства», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ (https://cutt.ly/tnQyFuu).

5. Офіційний опонент дисертації Григора О.О. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Політичний консенсус: детермінанти формування та основи реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ (https://cutt.ly/0nQyVEKf).

6. Офіційний опонент дисертації Марфобудінової Л.І. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки на тему: «Ґендерна політична теорія як чинник концептуального обґрунтування сучасної демократії участі», Д 08.051.08 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2019, Дніпро (https://cutt.ly/znQy3Tz).

7. Офіційний опонент дисертації Новосельського І.Ф.на здобуття наукового ступеня

доктора філософії за спеціальністю 052 Політологія на тему: «Конвергентні медіа в соціокультурному полі України: політологічний аспект», Вчена спеціалізована рада для разового захисту ДФ 11.051.025 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця), 2021, (https://cutt.ly/nnQuFBz).

 

8

1. Член редакційної колегії Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна].: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. 

2. Член редакційної колегії Наукового журналу «Politicus», внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з політичних наук (спеціальність: 052. Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). - Одеса : Вид-во ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021

9

1. Член експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 052 “Політологія” освітньої програми “Політологія” за третім рівнем вищої освіти (Справа № 763/АС-21) в Національному університеті “Львівська політехніка” (https://cutt.ly/NnQs7D8). 

2. Член робочої групи з внесення доповнень до Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації, затверджених рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 134 (Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26.05.2021 № 356) (https://cutt.ly/PnQscyf)

 

10

1. 2017-2018 роки успішно закінчив рівні А, В, С тренінгової програми CiSEP (CivicSchoolforSoundEUPractice), Інститут Європейської політики (Берлін, Німеччина), в тому числі програму тренінг для тренерів з написання проектів ЄС (рівень С) зі стажуванням у політичних інституціях ЄС (Брюссель, Бельгія) (https://cutt.ly/hnQEn6Jl).

2. Координатор освітніх програм CIVIC GmbH – Інституту міжнародної освіти, (м.Відень, Австрія) по Запорізькій області. Зокрема з написання сценаріїв, організації та проведення моделюючих ігор, гостьових лекцій іноземних професорів на вказану тему (simulation games) для викладачів і здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/ZnQTdBo).

11

1. У 2015-2021 роках - координатор проєктів, науковий консультант по Запорізькій області «Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень», Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області з реалізації проектів «Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації», «Індекс демократичного розвитку областей України», «Індекс євроінтеграційного поступу регіонів» (https://cutt.ly/dnQYVxz).

2. Координатор наукової дискусії “Стратегія регіонального розвитку Запорізької області – 2027. Як забезпечити соціальну згуртованість та єдність країни" у межах Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» в рамках проєкту “Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу”, який реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу “Українським незалежним центром політичних досліджень” (https://cutt.ly/TnQOsis).

12

1. Індекс демократичного розвитку Запорізької області за 2016 рік (https://cutt.ly/cnQPhVu).

2. Індекс євроінтеграційного економічного поступу в Україні (https://cutt.ly/MnQPn1B).

3. Вибори у Запорізькій області: ОПОРА фіксує перші порушення (https://cutt.ly/GnQPFDN).

4. П'ятнадцять законопроектів запорізьких мажоритарників містять корупційні фактори (https://cutt.ly/WnQPCBh).

5. Запоріжжя: аналіз нормотворчої реалізації передвиборчих програм (https://cutt.ly/gnQP3zd).

6. Проблеми переформатування коаліції у Запорізькій міській раді (https://cutt.ly/ZnQAnlx)

13

Проведення лекційних занять та факультативів (загальним обсягом 60 годин) з навчальної дисципліни “Євроінтеграційні реформи та децентралізація” англійською мовою для студентів магістратури спеціальності 052 “Політологія” у 2019-2021 році

14

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

Керівництво студентською науковою роботою III місце на Всеукраїнському конкурсі Легенчук Ірина

 

1. Регіональний координатор проєктів Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області 2015-2021 рр.  (https://cutt.ly/7nQJw2k).

2. Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network (https://cutt.ly/ynQJobk)

3. Голова представництва у Запорізькій області Всеукраїнськоїа асоціації політичних наук (ВАПН) (https://cutt.ly/wnQJcPB)

4. Обласний координатор Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа “ОПОРА” 2010-2016рр (https://www.oporaua.org/)

5. Координаційна рада  з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Запорізькій обласній державній адміністрації (заступник голови, 2016 рік) (https://cutt.ly/2nQJPyr).

6. У 2016 році - громадський консультант по Запорізькій області Громадянської мережі ОПОРА з реалізації інформаційно-просвітницького та моніторингового проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (Фонд Східна Європа) (https://cutt.ly/VnQKlMR)

7. З лютого 2021 року член Громадської спілки “Український дослідний соціальний консорціум” (https://cutt.ly/PnQLfSW).

 

1. З вересня 2009 року по грудень 2015 року - регіональний координатор проектів Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА». Організація та проведення моніторингу за виборами Президента України 2009-2010, за місцевими виборами 2010, 2015, перших виборів ОТГ у грудні 2016 року, виборів до Верховної  Ради України – 2010, процедури ЗНО 2011, та вступної кампанії до ВНЗ-2011.

2. Участь в аналітичних політичних майданчиках та телепрограмах (https://cutt.ly/ZnQAnlx

3. Практична діяльність з проведення виборів, керівництва, організації та функціонування обласних штабів політичних партій та кандидатів 2018-2021 рр. Довірена особа кандидата в Президенти України Зеленського Володимира Олександровича по виборчому округу 74 (https://cutt.ly/bnQZPhj).

 

Бабарикіна

Надія

Анатоліївна

1

1. Бабарикіна Н. А. (2013) Громадянське суспільство – механізм зв’язку індивіда з державою як політичною організацією суспільства. Гілея, 68, 1, 853–858

2. Бабарикіна Н. А. (2014) Громадянське суспільство як засіб гармонізації відносин між державою і громадянами. Грані, 11, 115, 110–120

3. Бабарикіна Н. А. (2015) Самоідентичність крізь призму громадянського суспільства: філософсько-політичний аспект. Zborník z prvejmedzi národnej vedeckej konferencie «Supervízne dni – 2015», 72–82

4. Бабарикіна Н. А. (2016) Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації. Politicus, 1, 77–80

5. Бабарикіна Н. А. (2018) Громадянська активність та її вплив на процес децентралізації. Evropský politický a právní diskurz, 5, 101–107

 

3

1.Бабарикіна Н. А. (2007) Політична системи суспільства. Політичні режими сучасності. Політологія. Конспект лекцій. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 231, (Підрозділ у конспекті лекцій) 74–83.

2.Бабарикіна Н. А. (2008) Політична системи суспільства. Політичні режими сучасності. Політологія. Навчальний посібник. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 232, (Підрозділ у навчальному посібнику) 74–83.

3.Бабарикіна Н. А. (2009) Децентралізація як засіб становлення і стабілізації регіонального розвитку. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 444, (Розділ у навчальному посібнику)145–160.

4.Бабарикіна Н. А. (2009) Адміністративно-територіальне управління в контексті децентралізації. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 444, (Розділ у навчальному посібнику) 161–180.

5.Бабарикіна Н. А. (2010) Адміністративно-територіальне управління в контексті децентралізації. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 352, (Розділ у навчальному посібнику) 128–143.

6.Бабарикіна Н. А. (2014) Децентралізація влади і залучення громад до участі в самоврядуванні. Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України. Колективна монографія / за ред. О. М. Кіндратець. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 335, (Підрозділ у колективній монографії) 304–315.

7.Бабарикіна Н.А., Сергієнко Т.І. (2020) The state of information and psychological security of personality as a measurement of maturity of civil society. Modern technologies in the development of economy and human well-being. Сollective monograph. Edited by T. Nestorenko and M. Gawron-Łapuszek. Katowice, Publishing House of University of Technology, 295, (Підрозділ у колективній монографії) 244–251

8.Бабарикіна Н.А., Сергієнко Т.І. (2021) Сталий розвиток громадянського суспільства в період гібридних війн. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of Technology, Katowice Monograph • 44 The authors bear full responsible for the text, data, quotations and illustrations Copyright by University of Technology, 765, (Підрозділ у колективній монографії) 704-713

 

4

1.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

2.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни ««Теорія систем та системний аналіз» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

3.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Технології політичних процесів» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

4.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології політичних процесів» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

5. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи європеїстики» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

6. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи європеїстики» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

5

Бабарикіна Н.А. Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті розвитку громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Бабарикіна Надія Анатоліївна; ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Одеса, 2019. 23 с

8

1.Відповідальний виконавець НДР “Децентралізація як детермінанта проведення реформ політичної системи”, 2016-2018 р.

2.Відповідальний виконавець НДР “ Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства”, 2018-2020 р.

 

14

1 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2018 рік

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2018 рік

1 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2019 рік

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2019 рік

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2020 рік

 

15

Участь у жюрі конкурсу “Мала академія наук”, 2019 р.

19

ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив” проект “Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей” 2018-2019 р.р.

Волобуєв

Владислав

Владиславович

1

1. Cultural Factors of Integration Processes. International Science Ukrainian Edition. June 2010. – Р. 39-46

2. Возз'єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у тенетах міжнародних відносин/Науковий вісник Дипломатичної Академії. - 2014. - Вип. - К.: Вид-во Дипломатичної Академії, 2015.(http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvdau_2013_20%281%29__29)

3. Бановина Словенія: нездійснена мрія про словенську автономію у Першій Югославії (1939-1940 рр.)/ Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2015. - Вип. 24 (https://histj.oa.edu.ua/assets/files/n24_15/27.pdf )

4. Гібридний символізм в контексті громадянського протесту: український досвід/  Збірник науков. праць : Україна в етнокультурному вимірі століть. - Київ: НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2015(http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12049/1/Volobuyev.pdf )

5. Жолгерова устава” як джерело для вивчення проблем словенського державотворення за часів Держави СХС (жовтень-листопад 1918 р.)/ Емінак: науковий щоквартальник. - 2018. - № 1 (21). – Миколаїв. - С. 124-129. РИНЦ (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S

6. Kaj so Slovenci vedeli o Ukrajini leta 1905? Ukrajinsko vprašanje in njegov avtor – slovenski kazak Bajda./ Prispevki za novejšo zgodovino (Ljubljana). 2021. Letnik LXІ. Št. 1.s.126-144

4

1.Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Гібридні війни та локальні конфлікти» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» / Укл.: В.В. Волобуєв, – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

2.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Гібридні війни та локальні конфлікти» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» / Укл.: В.В. Волобуєв, – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

3.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Некласична політична теорія» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» / Укл.: В.В. Волобуєв, – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

4.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Некласична політична теорія» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» / Укл.: В.В. Волобуєв, – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.

5.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасний парламентаризм» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання / Укл.: В.В. Волобуєв – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

6.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасний парламентаризм» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання  / Укл.: В.В. Волобуєв – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

7.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Теорії демократичного транзиту» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання / Укл.: В.В. Волобуєв – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

8.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорії демократичного транзиту» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання  / Укл.: В.В. Волобуєв – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020

14

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2019 рік

19

1.Помічник-консультант народного депутата України (на громадських засадах).

2.Політтехнолог обласного штабу політичної партії.

Попович

Яна

Максимівна

1

1.Попович Я.М. (2019) Політична корупція в транзитивному українському Суспільстві: сприйняття Поширеності і форми прояву. Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (No 3). Ч. 3. Політичні науки. – 130 с.92-96.

2.Попович Я.М. (2019) Філософія становлення професійного іміджу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. Ред. В.Г Воронкова. Запоріжжя: «Видавництво ЗДІА», 2019. Вип.79. с.157-168

3.Попович Я.М. (2020) Ethical and legal aspects of surgency in Ukraine and in the world. Journal of legal, ethical and regulatory issues, Volume 23, issue2, 2020.p.1-6 (Scopus)

4.Попович Я.М. (2020) Політичні партії як суб’єкти репрезентації політико-ідеологічних орієнтацій у суспільстві (на прикладі Запорізької області). Політикус, науковий журнал, Вип.№5. с.120-125. (Index Copernicus International)

5.Попович Я.М. (2021) Чинники змін дискурсу політичних і громадянських орієнтацій ідентичності в сучасному суспільстві. Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2021. – Вип. 161 (No 3-4). Ч. 3. Політичні науки. – 54 с. 39-45с.

6.Попович Я.М. (2021) Політична корупція як чинник дисфункціональності влади і політичних інститутів в Україні. Регіональні студії. Науковий збірник №24, Видавничий дім «Гельветика» 2021. Ужгородський національний університет, 2021. С. 77-82

7.Popovych Ya.M. (2021) Digital society: regulatory and institutional support of electronic governance in modern realities. IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). SHS Web Conf. Volume 100, 2021 DOIhttps://doi.org/10.1051/shsconf/202110003008

8. Попович Я.М. (2021) Політичні мережі як сучасна форма участі населення в політичних процесах. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 2021. Випуск 162 (No 5). Ч. П. Філософські, Політичні науки.  с.61-65

3

1. Попович Я.М. (2021) Соціальне обслуговування в системі електронного урядування в умовах інформаційного суспільства: соціологічний та політичний аспекти. Соціальне обслуговування в системі електронного урядування в умовах інформаційного суспільства: соціологічний та політичний аспекти: монографія / ВМ Попович, Я.М. Попович, О.О. Сизоненко – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 173с. (60 сторінок)

4

1.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Порівняльна політологія» для студентів напряму підготовки 052 «Політологія» всіх форм навчання.  Методична розробка. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 23 с.

2.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасна зарубіжна політологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Методична розробка. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 18 с.

3.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Методика викладання соціально-політичних дисциплін» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Методична розробка. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.

4.Конспект лекцій з дисципліни «Управління соціальними процесами» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» денної форм навчання. Методична розробка. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 37 с.

5.Робоча програма з дисципліни «Етнополітологія» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» денної форм навчання. Методична розробка. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 18 с.

Бекдамирова

Лідія

Заурівна

1

1. Bekdamyrova Lidiia Zaurivna (2019). PECULIARITIES OF IDENTITY POLICY IMPLEMENTATION IN ETHNIC AND POLITICAL REGULATION PROCESSES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. HUNGARY AND ROMANIA AS EXAMPLE. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2019. 88 с.59-66 (Розділ 4. Етнополітологія та етнодержавознавство) (Науковий журнал "Politicus"; № 6).

2. Вekdamyrova, L.Z. (2020), Prodaniuk, R., Romanenko, Yu.V., Pogrebnaya, V.L., Hordiienko, N., Information security and social work to counteract cultural and information wars in neo-functionalistic reflection // International Journal of Pharmaceutical Research, 2020, 12(1), pp. 2505-2509. (Scopus).

3. Bekdamyrova Lidiia (2021) Sociometric research and the use of its results in the optimization of the simulation game// Науковий журнал «Молодий вчений». № 5 (93) травень 2021 р. С. 291 – 296.

8

Виконання розподілу навантаження на викладачів кафедри загальноправових та політичних наук, підготовка навчальних планів

Трипольська

Маргарита

Ігорівна

2

1.         Трипольська М.І. (2014) Проблемні питання реформування Ради Безпеки ООН. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Право., 4, 172-174.

2.         Трипольська М.І. (2017) Утворення ОТГ: поширені помилки. Місцеве самоврядування, 9, 71 – 74.

3.         Трипольська М.І. (2017) Організація роботи ради ОТГ після проведення перших виборів. Місцеве самоврядування, 11, 72-75.

4.         Трипольська М.І. (2017) Об'єкти спільної власності тергромад: передаємо у комунальну власність ОТГ. Місцеве самоврядування, 12, 17-21.

5.         Трипольська М.І. (2017) Дискусійні аспекти покладання обов'язків старости села, селища.. Місцеве самоврядування, 12, 49-50.

6.         Трипольська М.І. (2018) Положення про старосту села, селища: найбільш поширені помилки. Місцеве самоврядування, 1, 75-77.

7.         Трипольська М.І. (2018) Огляд судової практики: оскарження рішень про добровільне об'єднання. Місцеве самоврядування, 2, 59-62.

8.         Трипольська М.І. (2018) Повноваження ОМС: забезпечення безпечності та якості питної води. Місцеве самоврядування, 3, 31-33.

3

1.        Трипольська М.І. (2018) Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ: НІСД, 688, (Підрозділ у аналітичній доповіді) 363-366.

2.        Трипольська М.І. (2019) Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. Київ: НІСД, 192, (Підрозділ у аналітичній доповіді) 24-37.

16

1.         Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/?per_page=all

2.         Член ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив”

18

1.    Координаційна рада  з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Запорізькій обласній державній адміністрації (член ради) https://www.zoda.gov.ua/news/39418/eduard-gugnin-sinergiya-vzajemodiji-vladi-ta-gromadskosti-maje-dati-rezultat.html

2.    Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/?per_page=all

3.    Науковий консультант та координатор проектів ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив”

4.    Координатор регіональних проектів Центру політико-правових реформ, зокрема «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України»

5.    Наукове консультування Національного інституту стратегічних досліджень при підготовці аналітичних доповідей

6.    Наукове консультування Офісу реформ Запорізького РВ Асоціації міст України