Ви є тут

Головна

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють теоретико-методологічні та прикладні дослідження політико-соціальних і державно- правових проблем суспільного життя України, виконують науково-дослідну роботу «Політико-правові і соціологічні проблеми теорії та практики реформування політичної системи України» (2015-2018 р.р.) науковий керівник - доц., к.ю.н. Кириченко Ю.В.

Напрямами наукових досліджень кафедри є:

- правові проблеми формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав і свобод людини і громадянина;

- теоретичні та практичні проблеми оптимізації положень Конституції України;

- проблеми становлення та розвитку політико-правової системи України;

- теоретичні та практичні проблеми соціальної відповідальності.

Підсумками здійснення в 2015 році дослідницьких робіт є наукові результати, а саме:

1. Підготовлено і подано до Верховної Ради України 15 пропозицій з оптимізації положень Розділу II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України;

2. Внесена пропозиція до Верховної Ради України щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні, яка обговорена на засіданні секції «Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність» XI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (8-9 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя);

3. Підготовлено і видано монографію «Безрукова О.А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та імперичні студії [Текст]: монографія / О.А. Безрукова. – Запоріжжя: Вид-во «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр», 2015. – 308 с.

4. Підготовлено і опубліковано у фахових виданнях 7 наукових статей і 4 тези, в тому числі 3 за кордоном.

5. Отримані результати були використані під час викладання навчальних дисциплін «Політологія», «Правознавство», «Соціологія», «Порівняльне конституційне право», а також стали основою для підготовки навчально-методичних матеріалів з нової навчальної дисципліни «Політико-правова система України»:

- навчальна програма:

- робоча навчальна програма;

- курс лекцій;

- навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання;

- навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання;

- термінологічний словник;

- завдання для рубіжного контролю.

Доц. Кириченко Ю.В. працює над докторською дисертацією. Ряд викладачів кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями, а саме: Соколенко Ю.М. над кандидатською дисертацією на тему: Становлення і розвиток культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні; Давлєтова Г.В. Українська революція 1917-1920рр. в житті та творчості Д.Донцова.