Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Гончар

Ім'я: Наталя

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6040-0394

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-6333-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 7003963718

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=GgQXI-EAAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

ЗМІ ім. В.Я.Чубаря,  рік закінчення – 1993, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування», кваліфікація за дипломом - «інженер-механік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Підвищення несучої здатності дисків компресорів газотурбінних двигунів шляхом вдосконалення технології їх фінішної обробки», рік захисту – НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2010р.

Наукові інтереси: Зміцнювальна та оздоблювальна обробка деталей з важкооброблювальних сплавів.

Дисципліни, які викладає:

  • ТОТ ВД та СМ;

Основні наукові роботи:

  1. Honchar N., Tryshyn P., Stepanov D., Khavkina O. Effect of Abrasive Finishing on the Electrical Parameters of S-band Rectangular Waveguides. Advances in design, simulation and manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. №2. P. 395–404. DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-77719-7_39.
  2. Тришин П. Р., Гончар Н. В., Терещенко К. О. Автоматизація фінішного оброблення прямокутних кутових хвилеводів S-діапазону. Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2020. №6 (166). C. 45–53. DOI: https://doi.org /10.32620/aktt.2020.6.05.
  3. Loskutov S., Рavlenko D., Stepanov D., Honchar N., et. al. Research on the Energy State of the Surface of Alloys for Gas-Turbine Engine Blades. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2020 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2020. LNME. Р. 150–158. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_15.
  4. Tryshyn P, Honchar N., et. al. Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 6(1-108). Р. 27-33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820.
  5. Лоскутов С.В., Павленко Д.В., Гончар Н.В. [та ін]. Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД. Вісник двигунобудування. 2019. №1. С. 96-106. DOI: https://doi.org/10.15588/1727-0219-2019-1-12.
  6. Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D., et. al. Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes. Advances in design, simulation and manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.
  7. Гончар Н. В., Тришин П. Р. Комплексная оценка факторов, влияющих на размерный износ дисковых щеточных полимерно-абразивных инструментов. Вестник двигателестроения. 2019. №1. С. 89–95.
  8. Honchar N., Kachan O., Stepanov D., et. al. Measurement of Non-rigid Tools Action Force During Finishing. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2018. LNME, Р. 23–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_3.

 

Монографії

1. Степанов Д.Н., Гончар Н.В., Кучугуров М.В. 3D-моделирование взаимодействия полимерно-абразивных щеток и образца с помощью ANSYS/LS DYNA: монографія. Запорожье: ЗНТУ, 2017. - 67 с.

2. Гончар Н. В., Кондратюк Э. В., Степанов Д. Н. Повышение несущей способности дисков компрессоров авиационных ГТД: монография. Запорожье: ЗНТУ, 2016. - 170 с.

 

Патенти

1. Пристрій для дослідження волокон щіткових інструментів на термомеханічну втомленість / П.Р. Тришин, Н.В. Гончар, Д.М. Степанов // Патент України на корисну модель № 146708 Україна : МПК G01N 3/00. №u202007083; заявл. 05.11.20; опубл. 10.03.21, Бюл. № 10. 5 с.

2. Динамометр / Ю.М. Внуков, Н.В. Гончар, Д.М. Степанов // Патент України на корисну модель № 110930, 25.10.2016.

3. Пристрій для вимірювання температури плавлення волокон / Ю.М. Внуков, Н.В. Гончар, Д.М. Степанов // Патент України на корисну модель № 105954, 11.04.2016.

 

 

Тези

1. Тришин П.Р., Гончар Н.В., Лаговський О.В. Дослідження циклічної довговічності щіткових дискових полімерно-абразивних інструментів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2021) : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 26-27 травня 2021). Чернігів, 2021. С. 124.

2. Tryshyn, P., Honchar N., Lahovskyi, O. Simulation of processing with abrasive substance of angular rectangular waveguide channel. Science, engineering and technology: current issues and research : international scientific and practical conference (Prague, 12-13 March 2021). Prague, 2021. Р. 103-106.

3. Тришин П. Р., Гончар Н. В. Вплив наклепу при фінішній обробці на електропровідність робочого шару каналу хвилеводів. Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 20-й Междунар. науч.-тех. конф. (г. Киев, 01-05 июня 2020). Киев, 2020. С. 123-124.

4. Гончар Н. В., Тришин П. Р. Влияние полученной неоднородной шероховатости при полировании канала прямоугольного волновода на его электропараметры. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2020) : матеріали тез доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 29-30 квітня 2020). Чернігів, 2020. Т. 1. С. 131-132.

5. Tryshyn P., Honchar N., Semeryuk T., Tereshchenko K. Research of quality of a current conductive surface of aluminum waveguides at polishing with various methods. Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawck, Republic of Poland, 27-28 September 2019). Wloclawck, 2019. Р. 140-143.

6. Жутенко Є.П., Каліберда І.В., Гончар Н.В. Застосування полімерно-абразивних щіток на фінішному етапі виготовлення зубчастих коліс і шліцевих валів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х т. (м. Чернігів, 2019). Чернігів: ЧНТУ, 2019. Т. 1. С. 136-137.

7. Kalugina A., Matyushkina A., Honchar N., Semeryuk T. Application of mathematical statistics methods for resource-saving direction in researches of new finishing tools. Key Issues of Education and Sciences: development Prospects for Ukraine and Poland : international multidisciplinary conference (Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018). Volume 2. Stalowa Wola; Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 93-94.

8. Гончар Н.В., Біла А.П. Особливості і переваги фінішної обробки металевими щітками. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 31 жовт.-02 лист. 2018). Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 37-38.

9. Мерліков В.С., Гончар Н.В. Особливості зношення щіткового полімерно-абразивного інструменту. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х т. (м. Чернігів, 2018). Чернігів: ЧНТУ, 2018. Т. 1. С. 178-180.

10. Гончар Н.В., Степанов Д.Н., Мерликова Ю.Р. Применение центрального композиционного анализа для определения рациональных режимов полирования дисковыми полимерно-абразивными щетками. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х т. (м. Чернігів, 2018). Чернігів: ЧНТУ, 2018. Т. 1. С. 160-162.

11. Гончар Н. В., Тришин П. Р., Кудрицкая И. А. Силовые исследования при обработке полимерно-абразивными щетками в различных тепловых условиях. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01-03 лист. 2017). Чернігів, 2017. С. 173-174.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 1993.

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 7698-316
e-mail: gonchar@zntu.edu.ua
URL: []