Ви є тут

Головна

Прізвище: Миронова

Ім'я: Наталя

По батькові: Олексіївна

 

Посада: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний университет, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
 

Основні наукові роботи:

 1. Дубровин В.И., Конопля В. И., Миронова Н.А. Многокритериальная оптимизация технологического процесса с использованием метода анализа иерархий // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2005. – №2. – С.47-53.
 2. Дубровин В.И., Павленко Д.В., Миронова Н.А., Макарчук И.И. Экспертная оценка состояния лопаток турбины ГТД методами анализа иерархий и нечетких множеств // Вестник двигателестроения. – 2006. – №4. – С.118-122.
 3. Миронова Н.А., Хафизова К.Ю. Analytic Hierarchy Process Based on Fuzzy Logic // Досвід розробки та застосування приладо-техологічних САПР в мікроелектроніці: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції CADSM’2007. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – С. 186-187.
 4. Миронова Н.А. Модифицированный метод анализа иерархий в системах поддержки принятия групповых решений // 9-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке»: Сб. материалов форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2005. – с. 291.
 5. Дубровин В.И., Миронова Н.А. Модифицированный метод анализа иерархий в системах поддержки принятия решений // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 25-28 квітня 2005 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – с. 203.
 6. Дубровин В.И., Миронова Н.А. Нечеткие модели в методе анализа иерархий // Интеллектуальные и многопроцессорные системы-2005 // Материалы международной научной конференции. Т.2. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2005. – С.337-341.
 7. Дубровин В.И., Миронова Н.А. Восстановление пропущенных значений в групповых системах поддержки принятия решений с нечеткой и неполной информацией // Системный анализ и информационные технологии: Материалы 7-й Международной научно-технической конференции (28 июня-2июля 2005г., г.Киев). – К.: НТУУ «КПИ». 2005. – С. 118-119.
 8. Миронова Н.А. Анализ методов решения задачи оценки состояния лопаток авиационного двигателя // 10-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке»: Сб. материалов форума. – Харьков: ХНУРЭ,2006. – с.
 9. Дубровин В.И., Миронова Н.А. Usage of the Analytic Hierarchy Process for Production Optimization. // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії. Матеріали міжнародної конференції TCSET’2006. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – С. 576-577.
 10. Дубровин В.И., Миронова Н.А. Анализ методов решения задачи оценки состояния лопаток ГТД // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – т.2. – С.46.
 11. Дубровин В.І.,Миронова Н.О. Классификация методов анализа иерархий // Матеріали 11-го міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в XXI сторіччі», 10-12 квітня 2007 р. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – Ч.2. – С. 113.

Контакти: