Ви є тут

Головна

Прізвище: Фатюха

Ім'я: Наталія

По батькові: Георгіївна

Посада: т.в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: голова фахової атестаційної комісії, член ФЕУ, член навчально-методичної комісії ФЕУ, член комісії всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1026-6713

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HGC-5393-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 57215713486

Обліковий запис науковця (Google Scholar): xiE0tEoAAAAJ

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім..В.Я. Чубаря, 1991, спеціальність за дипломом – «Конструювання і виробництво радіоапаратури», кваліфікація за дипломом – «Інженер конструктор – технолог радіоапаратури»
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет післядипломноїосвіти ЗНТУ, 2001, кваліфікація за дипломом  «Фінансист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Формування системи економічних взаємозв’язків підприємств з виробництва та переробки молока», рік захисту – 2015, Рада Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва

Наукові інтереси:

 • статистика ринку транспортних послуг

Дисципліни, які викладає:

 • Статистика;
 • Фінансова статистика;
 • Місцеві фінанси;

Основні наукові роботи (публікації):

2019 рік

 1. Основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. – № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Фатюха Н. Г., Райна К. Д. Статистичне дослідження валового внутрішнього продукту України: інформаційна база та його оцінка // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. - № 9. -. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7264

2018 рік 

1.Боргова безпека України : стан та її оцінка / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр., 2018. – № 2.

2.Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Економічний простір : зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2018. - № 132.

3.Теоретичні основи формування транспортно-логістичних кластерів / Н. Г. Фатюха // International Scieentific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. – P. 56-58.

4.Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2018. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

2017 рік 

1.Аналіз боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Ефективна економіка. 2017. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816

2.Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт Запорізької області: статистична оцінка та проблеми розвитку / Н. Г. Фатюха / Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами Євроінтеграції : монографія за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М – во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун – т. – Запоріжжя : СТАТУС, - C. 215-228.

3.Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.

4.Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Ефективнаекономіка. 2017. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5857

5.Транспортно-логістичні кластери: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха // Економічний вісник ЗНТУ, 2017. № 1. - С. 174- 177.

2016 рік 

1.Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки [Текст] / Н. Г. Фатюха // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. –№7. – С. 22 – 26.

2.Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області / Н. Г. Фатюха // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 4. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka..com.ua/?op=1&z=4885

3.Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

4.Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.

5.Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792

2019 рік

 1. Фатюха Н. Г. Методологічні засади визначення доходів та витрат банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Фатюха Н. Г. Методологічні основи статистичного вивчення доходів та витрат домогосподарств України / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Фатюха Н. Г. Методи ідентифікації кластерів / Н. Г Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Фатюха Н. Г. Регіональна оцінка залучення ПІІ в Україну / Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Фатюха Н. Г. Інформаційна база статистичного дослідження валового внутрішнього продукту України / Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2019 С.136 – 138.
 6. Фатюха Н. Г. Іноземне інвестування: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th , 2019/ Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р.118 – 121.

2018 рік 

1.Фатюха Н. Г. Основні зміни Бюджетного Кодексу України в контексті місцевого бюджету 2018 року / Н. Г. Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2.Фатюха Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств / Н. Г. Фатюха, K. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / pедкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

3.Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньо економічної діяльності / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com

4.Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com

5.Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України / ІІ international scientific conference anti-crisis management: state, region, enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltja Publishing. P. 62-64.

2017 рік 

1.Фатюха, Н. Г. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна

2.Фатюха, Н. Г. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна

3.Фатюха, Н. Г. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна

4.Фатюха, Н. Г. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні / Н. Г. Фатюха, І. О. Безродна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. -Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf

5.Фатюха, Н. Г. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом / Н. Г. Фатюха, К. О. Шлендер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf

6.Фатюха Н. Г. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі / Н. Г. Фатюха, В. І. Колєснік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf

2016 рік 

1.Фатюха, Н. Г. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні [Текст]/Н. Г.Фатюха, Р. В. Кривошей // Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф., 18–12 квітня, Том.ІІ., 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С.278-280. – 97.

2.Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.

3.Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Відзнаки та нагороди: грамота

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: n_fatyuha@ukr.net
URL:
  • грамота