Ви є тут

Головна

Кафедра веде підготовку за спеціальностями:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма:

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Освітньо-професійна програма "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП )

Освітньо-професійна програма "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП )

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма:

«Промислова автоматика»

Освітньо-професійна програма "Промислова автоматика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП )

Освітньо-професійна програма "Промислова автоматика" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП )

Навчальний план бакалаврів 2021р.освітньо-професійна програма "Промислова автоматика"

Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми "Промислова автоматика" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

173 – «Авіоніка» (авіація+електроніка), спеціалізація:

«Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні комплекси та системи" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП )

Навчальний план бакалаврів 2020р.освітньо-професійна програма "Електротехнічні комплекси та системи"денна форма

Навчальний план бакалаврів 2020р.освітньо-професійна програма "Електротехнічні комплекси та системи"заочна форма

Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми "Електротехнічні комплекси та системи" зі спеціальності 173 "Авіоніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»