Ви є тут

Головна

До складу електротехнічного  факультету входять сім кафедр. Чотири кафедри випускові: "Електропостачання промислових підприємств" (ЕПП), "Електроприводу та автоматизації промислових установок" (ЕПА), "Електричних машин" (ЕМ), "Електричних та електронних апаратів" (ЕЕА). Три кафедри загально-технічного та гуманітарного спрямування: "Теоретичної та загальної електротехніки" (ТЗЕ), "Фізики" (Фзк), "Іноземних мов" (ІМ).

Електротехнічний факультет з 2016/2017 навчального року у відповідності до постанови КМУ №266 від 29 квітня 2015 року переходить на навчання за спеціальністю: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

На сьогоднішній день висококваліфікований професорсько-викладацький склад електротехнічного факультету здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 8.05070103 - Електротехнічні системи електроспоживання (кафедра ЕПП, зав.кафедри к.т.н, професор Метельський В.П.);
 • 8.05070108 - Енергетичний менеджмент (кафедра ЕПП, зав.кафедри к.т.н, професор Метельський В.П.);
 • 8.05070201 - Електричні машини та апарати (кафедра ЕМ, зав.кафедри д.т.н., доцент Яримбаш Д.С. та кафедра ЕЕА, зав.кафедри д.т.н., професор Андрієнко П.Д.);
 • 8.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (кафедра ЕПА, зав.кафедри к.т.н., доцент Бондаренко В.І.);
 • 8.05070207 - Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (кафедра ЕЕА, зав.кафедри д.т.н., професор Андрієнко П.Д.).

Електротехнічні системи електроспоживання

Студенти навчаються у добре обладнаних аудиторіях та лабораторіях.

У лабораторії з "Монтажу та експлуатації електрообладнання" застосовуються нові методи виконання електромонтажних робіт, з обліком коректив, внесених у діючі державні і галузеві стандарти, будівельні й електротехнічні норми і правила.

Викладений матерал супроводжується практичним замяттями у філії кафедри на базі ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 і на підстанціях Запоріжжяобленерго.

Випускники кафедри користуються попитом на Дніпроенерсо, Запоріжсталі, Дніпроспецсталі, Укрграфіт, Запорізькій атомній електростанції, Запоріжелектромонтаж і на інших підприємствах.

Енергетичний менеджмент

Фахівці готуються для роботи в галузі виробництва, транспортування, розподілу, переробки, споживання енергії та енергозбереження. Навчання ведеться в лабораторіях і в комп'ютерних класах, з використанням спеціального програмного забезпечення, що дозволяє йти в ногу з часом готувати фахівців відповідаючих сучасним вимогам.

Широка географія випускників кафедри "Електропостачання промислових підприємств". Це практично всі республіки колишнього Радянського Союзу, а також багато країн близького одну, Азії, Африки, Латинської Америки. Але основна частина випускників працює у місті Запоріжжі та Запорізькій області.

Електричні машини та апарати (спеціалізація Електричні машини)

Основні напрямки роботи підготовлених спеціалістів:

 • конструкторська і технологічна підготовка виробництва електричних машин і трансформаторів, апаратів і пристроїв;
 • застосування автоматизованих систем проектування;
 • проведення виробничих і експлуатаційних випробувань електроустаткування, його монтаж, наладка, ремонт і технічне обслуговування;
 • менеджмент в області впровадження проектних і технологічних рішень, проведення наукових досліджень і експериментів по профілю фаху, опрацювання й аналіз отриманих результатів;
 • здійснення організаційно-управлінськоі діяльності, розробка і ведення технічної документації, організація підвищення кваліфікації робочих, здійснення заходів щодо запобігання виробничого травматизму і фахових захворювань;
 • маркетинг електротехнічної продукції.

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Науково-практична робота виконується та впроваджується на провідних промислових підприємствах регіону в таких напрямках:

 • дослідження та розробка систем дискретного електропривода з мікропроцесорам керуванням на базі нетрадиційних електричних двигунів з спрощеною або відсутньою механічною частиною;
 • наукові дослідження із синтезу та аналізу робастних систем керування рухомими об'єктами, підвладними невизначеним зовнішнім впливам;
 • дослідження з енергозбереження та підвищення ефективності металургійного обладнання;
 • спеціалізовані методики дослідження і розрахунку нестаціонарних електромагнітних процесів в електротехнічному обладнанні систем різко змінних навантажень;
 • векторне керування електроприводами в умовах реальних експлуатаційних параметрів;
 • моделювання електромеханічних систем;
 • інтелектуальні системи керування технологічними процесами і електроприводам на базі нейроних систем.

Електричні машини та апарати (спеціалізація Електричні та електронні апарати)

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Студенти вже з першого курсу вивчають усі дисципліни мовою міжнародного спілкування, суттєво підвищуючи таким чином свій професійний рівень. Кафедра видала методичні матеріали англійською мовою, в навчальному процесі використовуються новітні технічні засоби. Це сприяє підвищенню не тільки мовного, а й професійного рівня майбутніх інженерів. Спеціалісти, що опанували не лише свою технічну спеціальність, а й оволоділи іноземною мовою, високо цінуються на виробництві. Випускники «англійських груп» працюють у відділах зовнішньоекономічної діяльності, продовжують навчання у закордонних університетах, займаються науковою діяльністю.

Наші випускники працюють на провідних підприємствах: "Перетворювач", ВІТ, "Запоріжтрансформатор", "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Мотор Січ", "АвтоЗАЗ", "Запорізька АЕС", Рівненський завод високовольтної апаратури, Таллінський завод напівпровідникових приладів.