Ви є тут

Головна

Проєкт освітньо-професійної програми «Автоматизація, мехатроніка та робототехніка» зі спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, освітній рівень - бакалавр, 2023 

Проєкт освітньо-наукової програми «Автоматизація, мехатроніка та робототехніка» зі спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, освітній рівень - магістр, 2023

Проєкт освітньої програми "Радіоелектронні апарати та засоби" зі  спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітній рівень - бакалавр, 2022 (PDF)

Проєкт освітньо-професійної програми «Автоматизація, мехатроніка та робототехніка» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітній рівень - бакалавр, 2022 (PDF)

Проєкт освітньо-наукової програми «Автоматизація, мехатроніка та робототехніка» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітній рівень - магістр, 2022 (PDF)

 

Проєкт ОП «Радіоелектроні апарати та засоби» 2021 (PDF, 899 КБ)

 

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

 

Освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" (Проєкт 2021)

Освітня програма «Інтелектуальні технології  мікросистемної радіоелектронної техніки»

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Структурно-логічна схема ОП "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки"

Навчальний план ОП "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" 2017 р.

Навчальний план ОП "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" 2020 р.

Наказ "Про порядок заповнення кваліфікацій при формуванні навчальних планів та замовлень на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту" № 153 від 10 червня 2020 р.

 

Освітня програма "Автоматизація, мехатроніка та робототехніка" (Проєкт 2021 ver.2)

Освітня програма "Автоматизація, мехатроніка та робототехніка" (Проєкт 2021)

Освітня програма "Автоматизація, мехатроніка та робототехніка" (2020)

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Автоматизація, мехатроніка та робототехніка" зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Освітньо-професійна програма "Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи" (2018) 

Освітньо-професійна програма "Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи" (2018)

Навчальний план ОПП "Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи" (2018)

 

Освітня програма "Радіоелектронні апарати та засоби" (2020) 

Структурно-логічна схема ОП "Радіоелектронні апарати та засоби"

Навчальний план денна форма навчання ОП "Радіоелектронні апарати та засоби" 2020 р.

Навчальний план заочна форма навчання ОП "Радіоелектронні апарати та засоби" 2020 р.

Відомості про самоаналіз освітньої програми «Радіоелектронні апарати та засоби» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

 

 

 

Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма "Радіоелектронні апарати та засоби"

Фахівці освітньої програми «Радіоелектронні апарати» отримують знання з сучасних технологій проектування та виробництва радіоелектронної апаратури, засобів забезпечення її якості та надійності, вчаться створювати програмне забезпечення для управління радіоелектронними апаратами. В процесі навчання використовують сучасні системи автоматизованого проектування. Отримують кваліфікації бакалавр та магістр з радіоелектронних апаратів та засобів.

Освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки"

Навчальний план освітньої програми передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних основ техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.

Отримують кваліфікації бакалавр та магістр з інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.

Випускники спеціальності підготовлені для розробки і впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі радіоелектронної техніки, розробки і дослідження новітніх наноелектронних пристроїв обробки сигналів. Універсальність підготовки дає можливість адаптації та працевлаштування в інших галузях, що потребують перехід на сучасні інтелектуальні інформаційні та виробничі технології.

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані  технології

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій,сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

По закінченню навчання випускники за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» отримують класичну інженерну освіту в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Вони мають можливість займати посади, які є високооплачуваними сьогодні. Це і керівники та провідні спеціалісти з автоматизації, робототехніки, головні метрологи, інженери з автоматизації, інженери-розробники систем автоматизації, менеджери проектів, інженери з налагодження систем автоматизації, тестувальники програмного забезпечення, системні адміністратори та ін.

 

 

З метою формування "Правил прийому до ЗНТУ в 2017 р." та організації конкурсного відбору при вступі за освітнім ступенем "бакалавр" пропонуємо наступний перелік предметів для проходження ЗНО в 2017 р.:

Спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби"

                   Предмет Обов'язковий або за   вибором Ваговий коефіцієнт
 1. Українська мова та література Обов'язковий         0,2
 2. Математика Обов'язковий         0,4
 3. Фізика За вибором         0,25
Іноземна мова За вибором

Cума невід'ємних вагових коефіцієнтів

        0,85

Спеціалізація "Інтелектуальні технології  радіоелектронної техніки"

                 Предмет Обов'язковий або за вибором Ваговий коефіцієнт
 1. Українська мова та література Обов'язковий        0,2
 2. Математика Обов'язковий        0,4
 3. Фізика За вибором        0,25
Іноземна мова За вибором

Сума невід'ємних вагових коефіцієнтів

       0,85