Ви є тут

Головна

Основнi напрями наукових досліджень кафедри:

 1. Термогазодинамiчнi процеси у комбiнованих двигунах внутрiшнього згоряння.
 2. Машинне моделювання і дослідження динамiчних процесiв в об’ємних гiдроприводах машин і агрегатів.
 3. Теплофiзичнi процеси у металургiйному виробництвi та авіаційних двигунах.
 4. Механізм деформацiї i руйнування конструкцiйних матерiалiв.

На даний момент на кафедрі двигунів внутрішнього згорання виконується 2 науково-дослідні роботи:

 • 02218 «Теплові та газодинамічні процеси в системах машинобудування і теплових машинах» (2018-2021 рр., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.).
 • 02228 «Адаптація акустоемісійної моделі циклічного деградування в умовах багатоциклової втоми авіаційних матеріалів різних класів» (2018-2021 рр., керівник к.т.н., доцент Беженов С.О.).

Перелік науково-дослідних робіт, що було виконано за останні роки:

 • 02215 «Теплові та газодинамічні процеси в ДВЗ та системах машинобудівного і металургійного призначення» (2015-2018 рр., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.).
 • 02225 «Діагностування методом АЕ пошкодженості конструкцій та їх елементів для підвищення ресурсу в умовах періодичних навантажень» (2015-2018 рр., керівник к.т.н., доцент Беженов С.О.).
 • 2217 «Розроблення системи критеріїв оцінки та обґрунтування проектів енергоефективності з урахуванням критеріїв оцінки інвестиційних проектів» (2017 р., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.). № держреєстрації 0117U006248.
 • 02212 «Теплові та газодинамічні процеси в неорганічних системах і теплових машинах» (2012-2015 рр., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.).
 • 02222 «Прогнозування механічної поведінки конструкцій та їх елементів, що експлуатуються в умовах багатоциклової втоми» (2012-2015 рр., керівник к.т.н., доцент Беженов С.О.).
 • 02919 «Теплові та газодинамічні процеси в неорганічних системах і теплових машинах» (2009-2012 рр., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.).
 • 02929 «Вплив морфології залізовуглецевих сплавів на параметри міцності при різних умовах навантаження» (2009-2012 рр., керівник к.т.н., доцент Беженов С.О.).
 • 02816 «Теплові газодинамічні та гідравлічні процеси у машинах, агрегатах і приводах» (2006-2009 рр., керівник д.т.н., професор Слинько Г.І.).
 • 02826 «Ефективні методи порівнювального оцінювання технічного стану титанових сплавів» (2006-2009 рр., керівник к.т.н., доцент Беженов О.І.).