Ви є тут

Головна

На кафедрі виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи. За останні роки виконано держбюджетні теми:

  • «Створення автоматизованої системи проектування процесу обробки зубчатих конічних коліс з круговим зубом» (2003-2005рр.);
  • «Процеси контактної взаємодії в трибовузлах за умов знижених температур та динамічного навантаження» (2002-2004рр.);
  • «Вплив умов тримірного навантаження на довговічність деталей трибоз’єднань ГТУ під час експлуатації та виготовлення” (2006-2007рр.).
  • «Підвищення ефективності різання важкооброблюваних матеріалів» (2006-2009рр.).

Виконується кафедральна НДР на тему: 03419 «Забезпечення надійності технологічних систем конструкторсько-технологічними методами. Забезпечення параметрів якості технічних систем технологічними методами».