Ви є тут

Головна

Перший етап історії розвитку військової кафедри у Запорізькому машинобудівному інституті належить віднести з кінця 50-х – початку 60-х років. На кафедрі здійснювалася підготовка офіцерів запасу автомобільного профілю. Першим начальником військової кафедри був полковник Балабай, який у зв’язку з реорганізацієй системи військової освіти і переорієнтації підготовки військових спеціалістів на кафедрі у 1961 р. був переведений на іншу посаду і пройшов службовий шлях до начальника автотракторного управління Радянської Армії, генерал-полковника.

Другий етап функціювання кафедри військової підготовки розпочався після її відновлення у ЗМІ наказом Міністерства вищої та середньої освіти СРСР №39С від 3.04.1967 року. Військова підготовка студентів денної форми навчання розпочалася з 1967/1968 навчального року. Кафедра готувала спеціалістів (командирів і інженерів) для підрозділів і частин тактичних ракет.

З метою організації військової підготовки студентів і створення кафедри до ЗМІ прибув підполковник Сгадов Олександр Онисимович, призначений наказом від 20.07.1967 року начальником навчальної частини кафедри. У кінці липня 1967 р. на посаду викладачів спецдисциплін були призначені інженер-майор Стогнієв Михайло Іванович, інженер-майор Волошин Григорій Іванович, на посаду ст. викладача суспільних дисциплін був призначений підполковник Лойко Петро Тимофійович.

Наказом МО СРСР №01154 від 24.08.1967 року начальник навчальної частини підполковник Сгадов О.О. був призначений начальником військової кафедри. Начальником навчальної частини кафедри було призначено підполковника Нікішова Олексія Івановича.

З серпня 1967 року по лютий 1968 року на кафедрі зусиллями викладацького і навчально-допоміжного персоналу створювалась навчально-матеріальна база, обладнувались навчальні класи, розроблялась навчально-методична документація. Основні зусилля колективу кафедри були спрямовані на створення електрифікованих стендів, діючих макетів і агрегатів.

З прибуттям на кафедру інженер-майорів Адамчука Едуарда Даниловича і Артюшенка Володимира Євсевійовича, підполковника Тализенкова Івана Івановича, підполковника Феоктистова Василя Петровича, підполковника Павлова Анатолія Олексійовича, інженер-майора Данилевського Михайла Дмитровича, інженер-майора Бабича Михайла Івановича, підполковника Зевіна Іллі Григоровича, майора Московцева Миколи Михайловича, підполковника Лермана Григорія Мойсейовича, майора Михайликова Юрія Костянтиновича кадровий склад, матеріальна база та навчальний процес набагато поліпшились і надалі постійно вдосконалювались.

Поруч з викладачами великий внесок у створення навчально-матеріальної бази кафедри також зробили завлаби: майор запасу Щекотихін Микола Матвійович, підполковник запасу Коннов Олександр Михайлович, підполковник запасу Бармін Сергій Васильович та інші.

У 1967-1968 рр. спочатку було створено 18 навчальних взводів. Начальники курсів мали у своєму підпорядкуванні по 3-4 навчальних взводи.

Військова підготовка була організована методом «воєнного дня», один раз на тиждень. У цей день передбачалось 6 годин планових занять, 2 години самопідготовки і 30 хвилин відводилось на політико-виховну роботу, яка проводилась начальниками курсів.

У відповідності до розробленого графіку після занять студенти залучались до обслуговування озброєння і бойової техніки.

З кожним роком удосконалювалась система військової підготовки на кафедрі, зростала методична майстерність викладацького складу, студенти набували твердих теоретичних знань і практичних навичок у роботі з бойовою технікою та приладами.

У вересні 1985 року силами студентів і навчально-допоміжного персоналу було закінчено будівництво і обладнання малокаліберного артилерійського полігона. З початком 1985/1986 навчального року на полігоні розпочались регулярні заняття і тренування студентів із стрільби і керування вогнем.

Перший випуск офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки відбувся у 1971 році. Його чисельність склала 524 чоловіки. У наступні роки щорічний випуск офіцерів запасу для ракетних і артилерійських частин і підрозділів складав 500 і більше чоловік.

Щорічно від 30 до 120 випускників військової кафедри призивались офіцерами на дійсну військову службу.

Випускниками кафедри військової підготовки, якими вона пишається, є ректори вищих навчальних закладів С.Б.Бєліков і В.Огаренко, проректори ЗДТУ Ю.М.Внуков і С.Т.Яримбаш, народний депутат України В.І.Понеділко, завідувач кафедри нарисної геометрії та креслення Є.В.Гавров, декан інженерно-фізичного факультету А.О.Шумілов та інші.

Чимало викладачів військової кафедри після закінчення дійсної військової служби перейшли на роботу начальниками відділів, завлабами, лаборантами до інших кафедр і підрозділів університету. Зокрема, начальник кафедри військової підготовки Зайцев В.К. перейшов на посаду начальника першого відділу; начальник навчальної частини Феоктистов В.П. – на посаду начальника навчально-методичного відділу університету, яку посідає з 1986 року, щедро і плідно віддаючи справі навчального процесу свій значний професійний і життєвий досвід; Бічай Г.Н. – на посаду завлаба кафедри українознавства.

Другий етап історії кафедри закінчився 1 вересня 1993 року, коли вона була розформована на підставі наказу міністра оборони у зв’язку з реформуванням системи військової освіти в Україні.

Третій етап історії кафедри військової підготовки розпочався після відновлення її роботи у 1997 році. Завідувач кафедри з 2004 р. є полковник Альохін Костянтин Васильович.

За час свого існування кафедра підготувала більше ніж як 14 тисяч офіцерів запасу для Збройних Сил. Випускники кафедри і по теперіній час проходять вйськову службу в частинах та з’єднаннях Міністерства оборони Україіни, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства з питань надхвичайних ситуацій та інших військових формувань.

На кафедрі військової підготовки ЗНТУ проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу студенти з навчальних закладів Запорізького регіону. Кафедра має ліцензію на навчання 500 чоловік щорічно і здійснює підготовку офіцерів запасу для Збройних Сил України.

Начальники кафедри військової підготовки за час її існування

І етап

  • кінець 50-х-1961 р. – полковник Балабай.

ІІ етап

  • 1967-1976 р. – полковник Сгадов О.О.
  • 1976-1984 р. – полковник Кочетков В.К.
  • 1984-1988 р. – полковник Зайцев В.К.
  • 1988-1991 р. – полковник Осадчий В.М.
  • 1991-1993 р. – полковник Чемодуров М.А.

ІІІ етап

  • 1997-2004 р. – полковник Кржеминський В.В.
  • з 2004 р. – полковник Альохін К.В.