Ви є тут

Головна

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

2021/2022 Н.Р.

Олєйніков М.О.,асп., Зінов’єв Р.В., Е318 – переможці - регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» за компетенцією «Мехатроніка» (тренери: доц. каф. ЕПА Назарова О.С. i доц. каф. ЕПА Осадчий В.В.)

Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт, секція «Електрична інженерія»

Шевченко Валерія Олександрівна, Е-311м, Жаховський Олексій Володимирович, Ез-310м – І місце (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С.)

Рябінін Олексій Андрійович, Е-319сп – ІІ місце (наук. кер. доц. каф. ЕПА Крисан Ю.О.)

Надобко Олександр Олександрович, Е-719сп - ІІ місце (наук. кер. доц. каф. ЕПА Казурова А.Є.)

Зінов’єв Ростислав Володимирович, Е-318 - ІІІ місце (наук. кер. асист. каф. ЕПА Мелешко І.А.)

Рудім Богдан Юрійович, Е-310сп – ІІІ місце (наук. кер. старш. викл. Залужний М.Ю.)

 

2020/2021 Н.Р.

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Купченко О.С., Е-318сп — III мiсце «Прикладна механiка. Механотроніка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С.);

Купченко О.С., Е-318сп — III мiсце «Електротехнiка та електромеханiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Казурова А.Є.);

Стрончик Б.В., Е-317 — II мiсце «Електротехнiка та електромеханiка» (наук. кер. доц.. каф. ЕПА Казурова А.Є.);

Рябiнiн А.А., Е-310м — II мiсце «Гiрництво» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Крисан Ю.О.);

Маслов Д.П., Е-417а — III мiсце «Гiрництво» (наук. кер. ст. викл. каф. ЕПА Васильєва Є.В.);

Братченко I.О., Е-310м — III мiсце «Електротехнiка та електромеханiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Крисан Ю.О.);

Соколов Я.О., Е-319сп — III мiсце «Гiрництво» (наук. кер. доц. каф. ЕПА, декан ЕТФ Антонов М.Л.);

Васильєв Б.В., Е-317 — II мiсце «Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С.);

Шевченко В.О., Е-317 — III мiсце «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С.);

За пiдсумками Мiжнародного конкурсу студентських наукових робiт (м. Кременчук):

Сумрiй О.С. — I мiсце «Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка» (наук. кер. декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА Антонов М.Л.);

Купченко О.С., Е-318сп – I мiсце «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С. i доц. каф. ЕПА Осадчий В.В.);

Пiскун В.В. — II мiсце «Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА Назарова О.С. i доц. каф. ЕПА Кулинич Е.М.)

Шульженко С.С., Олєйніков М.О. - ІІ командне місце – фінальний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» за компетенцією «Мехатроніка» (тренери: доц. каф. ЕПА Назарова О.С. i доц. каф. ЕПА Осадчий В.В.)

 

2019/2020 Н.Р.

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2019/2020 н.р.

з напряму «Гірництво»

Братченко Іван Олександрович, Е316 (наук. кер.  - Крисан Ю.О.) - ІІІ місце

Сушко Микола Сергійович, Е316 (наук. кер. - Антонов М.Л.) – ІІІ місце

з напряму «Електротехніка та електромеханіка»

Гончаров Дмитро Вікторович, Е319м (наук. кер. - Кулинич Е.М.) – ІІІ місце

зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

Шевченко Валерія Олександрівна, Е317(наук. кер.  - Назарова О.С.) – ІІІ місце

зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Олєйніков Микола Олександрович, Е319м (наук. кер. - Назарова О.С.) – І місце

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю (м Кременчук)

141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Тема роботи «Система автоматичного керування двомасовим позиційним електроприводом», автор – Олєйніков М.О., студ. гр. Е-319м (наукові керівники – Осадчий В.В., Назарова О.С.) – І місце.

151 – Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

Тема роботи «Автоматизація системи керування кроковими електроприводами подачі станини портального типу», автор – Шулєв А. І., студ. гр. Е-327сп (науковий керівник – Антонов М.Л.) – ІІ місце.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади

«Автоматизація і комп’ютерно інтегровані технології»

Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп – І місце (наук. кер. - Казурова А.Є)

«Електромеханіка»

Олєйніков Микола Олександрович, Е-326сп – ІІІ місце (наук. кер. - Антонов М.Л.)

«Механотроніка в машинобудуванні» - ІI місце командне місце (наук. кер. – Осадчий В.В., Назарова О.С.)

Шульженко Сергій Сергійович, Е314м

Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп

Гончаров Дмитро Вікторович, Е326сп

Шульженко Сергій Сергійович, Е314м – ІІ місце у особистому заліку

Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп– ІV місце у особистому заліку

 

2018/2019 Н.Р.

Олєйніков Микола Олександрович Е-326сп – І місце Всеукраїнська студентська олімпіада «Автоматизація і комп’ютерно інтегровані технології»; ІІІ місце Всеукраїнська студентська олімпіада «Електромеханіка»; Диплом I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Електротехніка та електромеханіка» (науковий керiвник Осадчий В.В., доц. каф. ЕПА); Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (науковий керiвник Назарова О.С., доц. каф. ЕПА); учасник конкурсу «Завтра.UA».   

Шульженко Сергій Сергійович, Е314 – Диплом I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  з напряму «Електротехніка та електромеханіка» (науковий керiвник Назарова О.С., доц. каф. ЕПА); Диплом I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (науковий керiвник Назарова О.С., доц. каф. ЕПА); переможець університетського туру конкурсу «Студент року» у номінації «Студент-вчений року»; переможець І і ІІ етапів, учасник конкурсу «Авіатор».

Морозов Павло Юрійович, Е313м – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (науковий керiвник Назарова О.С., доц. каф. ЕПА)

Бочаров Андрій Михайлович, Е315, – Диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi  «Гірництво» (науковий керiвник Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

Алтарьов Антон Сергійович, Е326сп – Диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi  «Гірництво» (науковий керiвник Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

Піскун Владислав Вікторович, Е317  – ІІ місце Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Всеукраїнська студентська олімпіада «Механотроніка в машинобудуванні» - ІI місце командне місце Шульженко Сергій Сергійович, Е314м, Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп, Гончаров Дмитро Вікторович, Е326сп,

Університетський етап інженерних змагань «Ebec» Піскун В.В., Е317, Шевченко В.О., Е317 – ІІ командне місце, Лбабуз Мохамед, Е316, Алтарьов А.С., Е319м, Лисенко В.О., Е319м, Бочаров А.М., Е319м – ІІ командне місце студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

2017/2018 Н.Р.

Руденко Анастасія Олександрівна, Е-325сп – ІІІ місце Всеукраїнська студентська олімпіада «Електромеханіка»

Шульженко Сергій Сергійович, Е314 – Диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт з напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (науковий керiвник Осадчий В.В., доц. каф. ЕПА); Диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi «Електротехнiка та електромеханiка» (науковий керiвник Назарова О.С., доц. каф. ЕПА); Лауреат конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Технічні науки» Запорізької обласної державної адміністрації; Переможець університетського туру конкурсу «Студент року» у номінації «Студент-вчений року»

Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп – Диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi «Електротехнiка та електромеханiка» (науковий керiвник Осадчий В.В., доц. каф. ЕПА);

Всеукраїнська студентська олімпіада «Механотроніка у машинобудуванні» Диплом переможця за VІ командне місце Шульженко Сергій Сергійович, Е314м (увійшов  в 10-ку в особистому заліку), Олєйніков Микола Олександрович, Е326сп, Гончаров Дмитро Вікторович, Е326сп

Бабакін Артем Анатолійович, Е313м, Соболевський В.О., Е514 – Диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi  «Гірництво» (науковий керiвник Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

Малий Олександр Сергійович, Е313м, Лебідь В.О., Е314 – Диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi  «Гірництво» (науковий керiвник Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

Васинський Владислав Олександрович, Е313м, Калюжний І.Ю., Е514 – Диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi  «Гірництво» (науковий керiвник Крисан Юрій Олексійович, доц. каф. ЕПА)

2016/2017 Н.Р.

Бабакін Артем Анатолійович, Е-324сп – ІІІ місце Всеукраїнська студентська олімпіада «Електромеханіка»

Аксютенко Антон Сергійович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Матвейчук Олексій Ігорович, Е-325сп– Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Штельваг Руслан Сергійович, студ. гр. Е-325сп – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Бабакін Артем Анатолійович. студент групи Е-324 сп – ІІІ місце ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом „Електротехніка”  (керівники, які підготували переможця - Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА; Пирожок А.В., доц. каф. ЕПА; Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор вікторович, студ. гр. Е-312м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка”; ІІІ місце на конкурсі доповідей молодих вчених ХХІІІ Міжнародна об’єднана науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність», м. Харків, 2017 р.; .(наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Морозов Павло Юрвйович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керiвник Антонов Микола Леонідович, декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

 

Мацола Віктор, студент групи Е-315 – Диплом ІIІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»(науковий керівник – Назарова О.С., доц. каф. ЕПА)

 

2015/2016 Н.Р.

Кирило Кожемякін студент групи Е-312 – ІІ місце  в особистому заліку Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка”

Віктор Брилистий студент групи Е-312, Роман Савілов студент групи. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА, Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА).

Опанас Мельник і Ілля Цетва cтуденти групи Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Артем Бабакін cтудент групи Е-324сп  – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Васинський Владислав, Олександр Малий студенти групи Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Бабакін Артем Анатолійович, Е-324сп, Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – грамота за І командне місце локального етапу Європейських інженерних змагань EBEC ZAPORIZHZHYA 2015

 

2014/2015 Н.Р.

Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир Володимирович, Е-311– Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор Вікторович, студ. гр. Е-312, Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир В., Е-311, Бондаренко Олексій Олександрович, Е-311, Ніконов В.Г., Е-311, Лисицина Н.В., Е-311 – ІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Бабакін Артем Анатолійович, Е-324сп – І командне місце в інженерних змаганнях BEST в категорії Team Design

 

2013/2014 Н.Р.

Турпак Олександр Михайлович, студ. гр. Е-311 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир Олександрович, студ. гр. Е-311 – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Новомлинський Володимир Олександрович, Е-319м, Ткачов Олександр Олександрович, студ. гр. Е-310 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

 

2012/2013 Н.Р.

Новомлинський Володимир Олександрович, студ. гр. Е-319, Расторгуєв Дмитро Борисович, студ. гр. Е-319, Логвінов Євген Сергійовича, студ. гр. Е-319 – ІІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Мирний Всеволод, студ. гр. Е-316 – грамота за І командне місце локального етапу Європейських інженерних змагань EBEC Ukraine 2013

Новомлинський Володимир Олександрович, студ. гр. Е-319 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА, Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Микитюк Дмитро Валерійович, студ. гр. Е-318 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Павлюк Юрій Андрійович, студ. гр. Е-319, Советніков Андрій Володимирович, студ. гр. Е-319 - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Писаренко Денис Сергійович, студ. гр. Е-310, Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310 - Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Логвінов Євгеній Сергійович, студ. гр. Е-319 - Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

2011/2012 Н.Р.

Межевський Дмитро Володимирович, студент групи Е-318 – ІІІ місце олімпіади за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Батраченко Ігор Володимирович, студент групи Е-318, Микитюк Дмитро Валерійович, студент групи Е-318 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Осадчий Володимир Володимирович, старший викладач кафедри ЕПА)

 

2010/2011 Н.Р.

Малієнко Артур Володимирович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317, Дьомін Михайло Михайлович, ст.гр. Е-317 - ІІ командне місце Всеукраїнської студентської олімпіади „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доц. кафедри ЕПА)

Нечпай Олександр Сергійович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (науковий керівник Назарова Олена Сергіївна, асист. кафедри ЕПА)

Нечпай Олександр Сергійович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317 - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини та апарати» (науковий керівник Назарова Олена Сергіївна, асист. кафедри ЕПА)