Ви є тут

Головна

Прізвище: Залужний

Ім'я: Михайло

По батькові: Юрійович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-1254-7498

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=k0SE3UkAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, 2001 р., спеціальність за дипломом - "Електричні машини и апарати", квалификация за дипломом - "магістр з електромеханіки"

Наукові інтереси:

 • Фізичне та математичне моделювання електромагнтних процесів в електротехнічному обладнанні та системах електроспоживання електрометалургійних комплексів

Дисципліни, які викладає:

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Комп'ютерні технології автоматизації
 • Комп'ютерні системи електроприводів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Залужный М.Ю. Моделирование потерь в электротехнологическом комплексе при совместной работе дуговых сталеплавильных печей [Текст]  / М.Ю. Залужный. – Донецьк: Наукові праці ДонНТУ серія: “Електротехніка і енергетика”. -2013. - №1(14). – С.100-103.
 • Зиновкин В.В. Моделирование потерь электрической энергии в системах с резкопеременными нагрузками при различных схемах соединения обмоток трансформаторного оборудования [Текст] / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – №28. – С. 487 (Вестник Национального технического университета «ХПИ», Выпуск №28. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика.)
 • Зиновкин В.В. Моделирование нестационарных электромагнитных процессов в неактивных деталях электротехнического оборудования [Текст] / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный. – Кременчук: КДПУ, 2010 – Вип. 3(62), Часть 2. - 65-69с. (Вісник Кременчуського державного політехнічного університету імені Михайла Остоградського. Вип. 4/2007(45) частина 1)
 • Залужный М.Ю. Моделирование нестационарных электромагнитных процессов в системе электроснабжения энергоемких электротехнологических комплексов [Текст] / М.Ю.Залужный – Запорожье: Электротехника и электроэнергетика, 2009- №2 - С. 70-73.
 • Зиновкин В.В. Моделирование нестационарных электромагнитных процессов в электрооборудовании систем с резкопеременнвми нагрузками [Текст] / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный – Тольятти: ТГУ, 2007 – 101-105с. (Труды II Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, 16-18 мая 2007 Тольятти Часть 1.)
 • Зиновкин В.В. Методологические основы моделирования нестационарных электромагнитных процессов в электротехнологическом оборудовании специального назначения [Текст] / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный. – Алчевск: ДонГТУ, 2007 – 353-363с. (Сборник научных трудов ДонГТУ Вып.24)
 

Участь у конференціях:

 • 7-ма международна наукова-технична конференція „Контроль и управление в сложных системах” (КУСС-2003), Винница, Україна, 2003;
 • Международна наукова-технична конференція “Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и практика ” Кременчук, Україна 2007,
 • Международна наукова-технична конференція "Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и практика ” Кременчук, Україна 2010;
 • Международна наукова-технична конференція "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика" Николаївка, Україна 2007
 • Международна наукова-технична конференція "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика" Алушта, Україна 2010
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамоти ЗНТУ
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська (вільно), англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 526 а (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-279
e-mail: zaluzhniy_m@ukr.net