Ви є тут

Головна
Прізвище: Коцур
 
Ім’я: Михайло 
 
По Батькові: Ігорович
 
Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0072-5437

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): E-5352-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57195922641

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=CZ9h7rIAAAAJ&hl=ru

 
Освіта: вища 
 
У 2008 році закінчив магістратуру у Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Електричні машини та апарати"
 
У 2012 році у Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" на тему "Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором"
 
Наукові інтереси: дослідження електромагнітних, енергетичних та теплових процесів в електромеханічних комплексах та системах.
 
Дисципліни, які викладає:
  1. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів»
  2. "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем"
  3.  "Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів"
 
Перелік наукових робіт
 
Монографія:
Коцур, М. И. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 
Основні Публікації:
 
 

1. Kotsur, М. Comparative analysis of a different geometric shapes of a busbar’s trolley parameters in the higher harmonic current condition [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // IEEE: 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 22-26, Lviv Polytechnic Week, Ukraine, 2022, pp. 87-92. DOI: 10.1109/TCSET55632.2022 (Scopus)

2. Коцур, М.І. Особливості роботи механізму переміщення мостового крану при живленні від тролейного шинопровода в умовах дії вищих гармонік струму [Текст] / Коцур, М.І., Безверхня, Ю.С., Яримбаш, Д.С., Коцур, М.І. // Електротехніка та електроенергетика. – 2022. – № 2. - С. 18-29.  DOI : 10.15588/1607-6761-2022-2-2 (Index Copernicus)

3. Kotsur, М. Increasing the accuracy of determining the resistance of three-phase busbar’s trolleys [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 87-92. DOI:10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916391 (Scopus)

4. Kotsur, М. Improving the efficiency of an overhead crane feeding from a trolley’s line under conditions of higher current harmonics [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 93-97. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916388 (Scopus)

5. Kotsur, М. An accuracy improving of determining a inductances of three-phase busbar’s trolleys, taking into account higher current harmonics [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 224-229. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916402 (Scopus)

6. Ярымбаш Д.С., Коцур М.И., Ярымбаш С.Т., Килимник И.М. "Моделирование электромагнитных процессов при работе силовых трансформаторов под нагрузкой и в режиме холостого хода" Проблемы региональной энергетики, no. 1 (45), 2020, pp. 1-13.

7. D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk and T. Divchuk, "Electromagnetic Properties Determination Of Electrical Steels," 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 185-189, doi: 10.1109/TCSET49122.2020.235419.

8. M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur and S. Yarymbash, "An Inductance Determination of a Synchronous Machine with Combined Armature Winding by Field Simulation Methods," 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 117-122, doi: 10.1109/TCSET49122.2020.235405.

9. M. Kotsur, Y. Bezverkhnia, D. Yarymbash and I. Kotsur, "Determination of a Busbar’s Parameters by Electromagnetic Field Simulation," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240811.

10. D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash and I. Kylymnyk, "An Accuracy Enhancement of Parameters Calculation Of The Jiles-Atherton Model," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240843.

11. M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur and S. Yarymbash, "Determination of Stray-Load Losses from Field Current Ripple of a Synchronous Machine by Field Simulation Methods," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240812.

12. Kotsur, Mykhailo, et al. "Improving Efficiency in Determining the Inductance for the Active Part of an Electric Machine's Armature by Methods of Field Modeling." Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6, no. 5, 2019, pp. 39-47, doi:10.15587/1729-4061.2019.185136.

13. D. Yarymbash, M. Kotsur, Y. Kulanina and T. Divchuk, "Idling Mode Simulation of Single-Phase Transformer," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 118-121, doi: 10.1109/MEES.2019.8896637.

14. D. Yarymbash, S. Yarymbash, T. Divchuk, M. Kotsur, I. Kylymnyk and Y. Kulanina, "Calculation of No-load Currents Using Hysteresis Loop," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 122-125, doi: 10.1109/MEES.2019.8896366.

15. Kotsur, M. Speed Synchronization Methods of the Energy-Efficient Electric Drive System for Induction Motors [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, Yu. Bezverkhnia // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 304-307 DOI:10.1109/TCSET.2018.8336208 (Scopus)

16. Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. pp. 308-313. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336209 (Scopus)

17. Yarymbash, D. S. Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method / D. S. Yarymbash, S. T. Yarymbash, M. I. Kotsur, D. O. Litvinov // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1. – P. 65-74. – Way of Access: DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-1-8 (Web of Science)

18. Yarymbash, D. Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuitfield modelling methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, № 5 (93). - P. 6-11. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.134248. (Scopus)

19. Yarymbash, D. Enhancing the effectiveness of calculation of parameters for short circuit of threephase transformers using field simulation methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, № 5 (94). - P. 22-28. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.140236. (Scopus)

20. Дивчук, T.Е. Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей / T.E. Дівчук, Д.С. Яримбаш, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник, M. I. Коцур, Ю. С. Безверхняя // Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – N 2. - С. 6-15. – Режим доступу : DOI : 10.15588/1607-6761-2018-2-1.

 21. Kotsur, M. I. Increasing of Thermal Reliability of a Regulated Induction Motor in Non-Standard Cycle Time Conditions [Text] / M. I. Kotsur, I.M. Kotsur, Yu. Bezverkhnia, D. Andrienko // IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017.

22. Kotsur, M. A New Approach of the Induction Motor Parameters Determination in Short-Circuit Mode by 3D Electromagnetic Field Simulation [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, S. Yarymbash, I. Kotsur // IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017

23. Kotsur, M.I. Converter for frequency-current slip-power recovery scheme [Text] / M.I. Kotsur, P.D. Andrienko, I. M. Kotsur, O.V Bliznyakov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – 2017. - №4 – С. 49-54.

24. Яримбаш, Д. С. Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания [Текст] / Д. С. Яримбаш, М. И. Коцур, С. Т. Яримбаш, И. М. Коцур // Електротехніка та електроенергетика – 2017. – №1– С. 24 – 30. DOI: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2017-1-4.language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01

25. Yarymbash, D., Kotsur, M., Subbotin, S., Oliinyk, A. A New Simulation Approach of the Electromagnetic Fields in Electrical Machines. IEEE: The International Conference on Information and Digital Technologies, July 5th - 7th, Zilina, Slovakia, 2017, Catalog Number CFP17CDT-USB, pp. 452-457.

26. Коцур, М. И. Повышение эффективности электропривода вентиляторных установок [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, Н. С. Иваницкий, Д. А. Кравченко, В. Г. Савельев // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2017. №25(101) – С. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01

 

Патенти України:

1.Пат. Україна, 105994, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання узгодженого обертання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7 – Режим доступу: http:// www.uipv.org

2.Пат. Україна, 112044, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

3.Пат. Україна, 110273 МПК Н02Р23/14, Н02Р23/06, Н02М 5/00, В60L 3/12 (2006.01). Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексо[Електронний ресурс] / Д. О. Кулагін, М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

4. Пат.  Україна, 64126,  МПК Н02Р 27/05(2006.01). Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20. – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

Участь у конференціях:

1.IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017ge:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

2.IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

3.International Conference on Information and Digital Technologies 2017 held on 5-7 July 2017 in Zilina, Slovakia.ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

4.XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

5.II Міжнародна науково-технічна конференція «Электротехнические и компьютерные системы: теория и практика (ELTECS--2016)» (м. Одеса, 26-28 червня 2016р.).

6.Міжнародна науково-технічна конференція "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (м. Одеса, 20-24 липня 2015р.).

7.XX Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 15-19 вересня 2014р.).

8.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2014г.).

9. I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай - 2013» г. Барнаул, АлтГТУ 28 ноября 2013г.

10.Международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах ( г. Севастополь, 23-27 сентября 2013г);

11.XIX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»  17-22 вересня 2012 р. Пансіонат "Енергетик" смт. Миколаївка, Крим.

12.Всеукраинском научно-техническом семинаре «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах (г. Севастополь, 20-22 сентября 2011г);

13.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2011г.);

14.XIII Международной научно-технической конференции  «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» PEES-2011 (г. Кременчук, 18-20 мая 2011г.).

Рік початку діяльності в університеті: 2011р.

Мови спілкування: російська, англійська, українська.

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя

аудиторія: 542, 218,

телефон: 8(061)769-85-20, 8(061)769-83-95

e-mail: kotsur_m@ukr.net