Ви є тут

Головна
Прізвище: Коцур
 
Ім’я: Михайло 
 
По Батькові: Ігорович
 
Обліковий запис науковця: ORCID: 0000-0002-0072-5437
 
Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
 
Освіта: вища 
 
У 2008 році закінчив магістратуру у Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Електричні машини та апарати"
 
У 2012 році у Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" на тему "Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором"
 
Наукові інтереси: дослідження електромагнітних, енергетичних та теплових процесів в електромеханічних комплексах та системах.
 
Дисципліни, які викладає:
 
  1. "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів"
  2. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів»
  3. "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем"
  4.  "Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів"
 
Перелік наукових робіт
 
Монографія:
Коцур, М. И. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 
Основні Публікації:

1. Kotsur, M. Speed Synchronization Methods of the Energy-Efficient Electric Drive System for Induction Motors [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, Yu. Bezverkhnia // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 304-307 DOI:10.1109/TCSET.2018.8336208 (Scopus)

2. Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. pp. 308-313. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336209 (Scopus)

3. Yarymbash, D. S. Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method / D. S. Yarymbash, S. T. Yarymbash, M. I. Kotsur, D. O. Litvinov // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1. – P. 65-74. – Way of Access: DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-1-8 (Web of Science)

4. Yarymbash, D. Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuitfield modelling methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, № 5 (93). - P. 6-11. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.134248(Scopus)

5. Yarymbash, D. Enhancing the effectiveness of calculation of parameters for short circuit of threephase transformers using field simulation methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, № 5 (94). - P. 22-28. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.140236(Scopus)

6. Дивчук, T.Е. Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей / T.E. Дівчук, Д.С. Яримбаш, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник, M. I. Коцур, Ю. С. Безверхняя // Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – N 2. - С. 6-15. – Режим доступу : DOI : 10.15588/1607-6761-2018-2-1.

7.     Kotsur, M. I. Increasing of Thermal Reliability of a Regulated Induction Motor in Non-Standard Cycle Time Conditions [Text] / M. I. Kotsur, I.M. Kotsur, Yu. Bezverkhnia, D. Andrienko // IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017.

8.     Kotsur, M. A New Approach of the Induction Motor Parameters Determination in Short-Circuit Mode by 3D Electromagnetic Field Simulation [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, S. Yarymbash, I. Kotsur // IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017

9.     Kotsur, M.I. Converter for frequency-current slip-power recovery scheme [Text] / M.I. Kotsur, P.D. Andrienko, I. M. Kotsur, O.V Bliznyakov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – 2017. - №4 – С. 49-54.

10.     Яримбаш, Д. С. Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания [Текст] / Д. С. Яримбаш, М. И. Коцур, С. Т. Яримбаш, И. М. Коцур // Електротехніка та електроенергетика – 2017. – №1– С. 24 – 30. DOI: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2017-1-4.language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01

11.     Yarymbash, D., Kotsur, M., Subbotin, S., Oliinyk, A. A New Simulation Approach of the Electromagnetic Fields in Electrical Machines. IEEE: The International Conference on Information and Digital TechnologiesJuly 5th - 7th, Zilina, Slovakia, 2017, Catalog Number CFP17CDT-USB, pp. 452-457.

12.     Коцур, М. И. Повышение эффективности электропривода вентиляторных установок [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, Н. С. Иваницкий, Д. А. Кравченко, В. Г. Савельев // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2017. №25(101) – С. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01

 

 
 
Патенти України:

1.Пат. Україна, 105994, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання узгодженого обертання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7 – Режим доступу: http:// www.uipv.org

2.Пат. Україна, 112044, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

3.Пат. Україна, 110273 МПК Н02Р23/14, Н02Р23/06, Н02М 5/00, В60L 3/12 (2006.01). Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексо[Електронний ресурс] / Д. О. Кулагін, М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

4. Пат.  Україна, 64126,  МПК Н02Р 27/05(2006.01). Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20. – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

 
Участь у конференціях:
 
 1.IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017ge:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

2.IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

3.International Conference on Information and Digital Technologies 2017 held on 5-7 July 2017 in Zilina, Slovakia.ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

4.XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

5.II Міжнародна науково-технічна конференція «Электротехнические и компьютерные системы: теория и практика (ELTECS--2016)» (м. Одеса, 26-28 червня 2016р.).

6.Міжнародна науково-технічна конференція "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (м. Одеса, 20-24 липня 2015р.).

7.XX Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 15-19 вересня 2014р.).

8.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2014г.).

9.I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай - 2013» г. Барнаул, АлтГТУ 28 ноября 2013г.

10.Международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах ( г. Севастополь, 23-27 сентября 2013г);

11.XIX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»  17-22 вересня 2012 р. Пансіонат "Енергетик" смт. Миколаївка, Крим.

12.Всеукраинском научно-техническом семинаре «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах (г. Севастополь, 20-22 сентября 2011г);

13.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2011г.); 

14.XIII Международной научно-технической конференции  «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» PEES-2011 (г. Кременчук, 18-20 мая 2011г.).

 
Рік початку діяльності в університеті: 2011р.
 
Мови спілкування: російська, англійська, українська.
 
Контакти:
адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
аудиторія: 542, 218, 
телефон: 8(061)769-85-20, 8(061)769-83-95