Ви є тут

Головна

Мета – вивчення принципів проектування та практичної реалізації апаратного та програмного забезпечення вбудованих систем з використанням засобів віртуальної інженерії та віддаленого експерименту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • нові підходи до проектування і виробничої діяльності, засновані на віртуальній та віддаленій інженерії;
 • особливості реалізації апаратного і програмного забезпечення вбудованих систем;
 • етапи та підходи до проектування вбудованих систем;
 • архітектуру та функціонал Інтегрованого Середовища Розробки для автоматизованого проектування програмного і апаратного забезпечення вбудованих систем;
 • основи програмно-орієнтованого проектування вбудованих систем управління за допомогою середовищ Atmel Studio та Arduino;
 • основи апаратно-орієнтованого проектування вбудованих систем управління за допомогою Altium Designer і CREO;
 • підходи до створення та тестування віртуального прототипу вбудованої системи за допомогою Proteus або Arduino-симуляторів;
 • концепцію проектування вбудованих систем з застосуванням віддалених експериментів лабораторій GOLDI та RELDES.

вміти:

 • реалізувати нові підходи до науково-дослідницької, проектної та виробничої діяльності на основі віртуальної та віддаленої інженерії;
 • аналізувати структурні та функціональні особливості сучасних віртуальних і віддалених лабораторій, а також середовищ розробки вбудованих систем;
 • виконувати розробку та дослідження віртуального прототипу вбудованих систем;
 • здійснювати організацію і проведення віддаленого експерименту.