Ви є тут

Головна

Прізвище: Морозов

Ім'я: Денис

По батькові: Миколайович

 

Посада: Завідувач кафедри кафедри інформаційних технологій в туризмі

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0001-9446-8736

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-5929-2018

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Denys Morozov

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), Факультет міжнародного туризму та економіки, 2013, спеціальність за дипломом – 051 «Управління персоналом і економіка праці»,

  кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст з управління персоналом і економіки праці, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), економіст з праці.»

 • Запорізький державний технічний університет (ЗДТУ), Машинобудівний факультет (МБ), 2000, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», спеціалізація – «Робототехніка», кваліфікація за дипломом – «Магістр механіки»
 • Запорізький державний технічний університет (ЗДТУ), Факультет економіки та управління (ФЕУ), 2000, спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «Менеджмент організацій»,

  кваліфікація за дипломом – «Економіст - менеджер»

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»:
  «Геометричне моделювання та дискретизація плоских і просторових об’єктів складної форми із застосуванням R-функцій », рік захисту – 2006, Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Наукові інтереси:

 • Використання інформаційних систем у сфері туристичних подорожей
 • ГІС-технології як інформаційна складова туристичної галузі
 • Використання інформаційних систем в управлінні персоналом та економіці праці

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні технології в управлінні персоналом та економіці праці;
 • Економетрика
 • Економіко-математичні моделі в управлінні персоналом та економіці праці;
 • Вища математика;
 • Інтернет-маркетинг;
 • Інформатика та комп’ютерна техніка;
 • АРМ фахівця в готельно-ресторанній справі

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Морозов Д.Н., Гоменюк С.И., Бровченко Э.Ю. Объектно-ориентированная модель геометрической области в препроцессоре инструментальной системы FORTU // Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – № 1. – С. 26-32.
 2. Морозов Д.Н., Гоменюк С.И., Толок В.А. Визуальный анализ результатов численного решения задач механики // Вісник Запорізького державного університету. – 2001. – № 1. – С. 18-21.
 3. Морозов Д.Н., Гоменюк С.И., Толок В.А. Опыт применения инструментальных систем для численного анализа задач механики // Вісник Запорізького державного університету. – 2001. – № 2. – С. 42-46.
 4. Морозов Д.М., Гоменюк С.І., Толок О.В. Геометричне моделювання тривимірних об'єктів у САПР FORTU-FEM // Сб. науч. трудов Киевского национального университета технологий и дизайна. Спецвыпуск – 2004. – С. 259-264.
 5. Морозов Д.Н., Толок А.В., Шапар В.В., Гоменюк С.І. Метод триангуляции поверхности сложных геометрических фигур с использованием R-функций. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА. – 2005. – Випуск 75. С. 85-89.
 6. Морозов Д.Н., Мухин В.В., Гоменюк С.І. Инструментальный подход к построению САПР в машиностроении и строительстве // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ. – 2005. – № 2(22). С. 107–113.
 7. Морозов Д.М., Толок О.В., Шапар В.В. Принципы анализа рельефных свойств триангулированной поверхности // Сборник научных трудов Киевского нацио-нального университета технологий и дизайна. Спецвыпуск – К.: КНУТД. – 2005. – С. 85-90.
 8. Морозов Д.Н., Гоменюк С.И., Толок В.А. Об одном способе визуализации результатов решения задач механики методом конечных элементов // Труды междунар. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе». – 2001. – С. 22-23.
 9. Морозов Д.Н., Гоменюк С.И. Толок В.А. Модифицированный алгоритм Z-буфера для визуализации результатов численного анализа задач механики методом конечных элементов // Труды междунар. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе и охране природных ресурсов». – 2002. – С. 33-34.

Всього наукових праць: 27, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2019 р.
 2. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 16–20 квітня 2018 р.
 3. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2017 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», Запоріжжя, ЗНТУ, 30-31 березня 2017 р.
 5. Щорічна науково-практична конференцію викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.
 6. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р.
 7. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2014», Запоріжжя, ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток аграрної економіки», Мелітополь, ТДАТУ, 18-20 лютого 2013 р.
 9. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р.
 10. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", Запоріжжя, ЗНТУ, 9-13 квітня 2012 р.
 11. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2011", Запоріжжя, ЗНТУ, 11-15 квітня 2011 р.
 12. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2010", Запоріжжя, ЗНТУ, 12-16 квітня 2010 р.
 13. XV Міжнародна конференція «Современное образование: содержание, технологии качество», Санкт-Петербург, СПГЕТУ 22 квітня 2009 р.
 14. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", Запоріжжя, ЗНТУ, 13-17 квітня 2009 р.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: російська, українська, англійська (читає і перекладає зі словником).

Контакти:

адреса:69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 396
тел.: +380(61)76-98-504
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua
URL: Персональна сторінка в системі дистанційного навчання Moodle