Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів та алгоритмів засобів моделювання виробничих систем для їх застосування при автоматизації виробничої діяльності підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття та визначення виробничих систем;
  • основи технології машинобудування;
  • моделі й методи побудови виробничих систем;
  • сучасні програмні засоби для моделювання виробничих систем;

вміти:

  • організовувати проведення досліджень технічних об'єктів та їх процесів функціонування;
  • розробляти математичні моделі процесів, проводити їх аналіз та дослідження роботи;
  • забезпечувати управління даними про вироби. Забезпечувати управління конфігурацією виробів;
  • вирішувати задачі оптимізації при заданих обмеженнях на основі теорії математичного програмування.