Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та методологічних основ моделювання програмного забезпечення, набуття практичних навичок імітаційного моделювання складних систем, застосування мови моделювання UML та відповідного об'єктно-орієнтованого підходу до моделювання програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні ідеї та методи аналізу та синтезу складних систем, у тому числі комп'ютерних інформаційних систем, сучасні системи імітаційного моделювання комп'ютерних систем;
 • етапи життєвого циклу програмного забезпечення;
 • методи моделювання складних інформаційних систем;
 • засоби мови UML для моделювання програмного забезпечення;
 • мову специфікації формальної семантики Object Constraint Language (OCL);
 • найбільш відомі об'єктно-орієнтовані CASE-інструменти.

вміти:

 • проводити системний аналіз предметної області;
 • виконувати розробку математичних моделей складних систем;
 • розробляти, відлагоджувати програми імітаційних моделей складних систем та кваліфіковано аналізувати результати моделювання для синтезу нових систем, чи покращення існуючих;
 • виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-орієнтований аналіз предметної області, використовуючи ієрархію класів, діаграми процесів та об'єктів;
 • розробляти проект програмної системи на базі технології об'єктно-орієнтованого програмування, використовуючи відповідні діаграми мови UML