Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з основ складання моделей систем різних класів, дослідження цих моделей і обробки результатів досліджень, використовуючи інструментальні засоби імітаційного моделювання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методологічні основи моделювання;
  • принципи математичного та імітаційного моделювання систем;
  • методи та етапи дослідження моделей систем;
  • основи планування експериментів з такими моделями;
  • статистичні методи обробки результатів експериментів.

вміти:

  • використовувати методи математичного моделювання при розробці систем;
  • вибирати раціональний підхід до моделювання системи, оцінювати точність і об'єктивність моделі, моделювати вплив на систему, саму систему та її відгук на вплив;
  • здійснювати синтез систем на підставі аналізу результатів моделювання;
  • на практиці застосовувати інструментальні засоби імітаційного моделювання.