Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни „Мобільні операційні системи та GPS” є опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування мобільних операційних систем а також використання спеціалізованих апаратних та мобільних ресурсів в задачах позиціонування.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

  • про типи та види операційних систем, особливості їх реалізації, принципи GPS навігації.

Знати:

  • основні принципи побудови операційних середовищ та систем;
  • принципи побудови спеціалізованих апаратно-програмних мобільних платформ збирання, обробки та передачі даних;
  • алгоритми, покладені в основу операційних середовищ та систем;
  • алгоритми обробки інформації різних типів даних (кодування, позиціонування, голосової або аудіо, графічної та символьної інформації);

Вміти:

  • проводити аналіз побудови та функціонування різних спеціалізованих апаратно-програмних платформ збирання, обробки та передачі даних;
  • проводити порівняльний аналіз побудови різних мобільних операційних систем і середовищ та окремих системних ресурсів;
  • - реалізовувати основні алгоритми, що покладені в основу мобільних операційних середовищ і систем на мові програмування "С" та "С++".