Ви є тут

Головна

З 2 по 6 грудня 2019 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка» на кафедрі програмних засобів проводилася Міжнародна зимова школа з аналізу даних в межах виконання проєкту DAAD «Virtual Master Cooperation on Data Science» (ViMaCs) за часткової підтримки академічної мобільності викладачів програми Еразмус+ Європейського Союзу.

У роботі школи, окрім викладачів та студентів НУ «Запорізька політехніка», взяли участь представники університетів Німеччини (Daniel Fruhner, Dortmund University of Applied Sciences and Arts), Бельгії (Dr. Lynn Houthuys, W. Lutin, Thomas More University of Applied Science), України (д.т.н., проф. Олена Варенич, професор Київського національного університету будівництва та архітектури та к.т.н. Олександр Осолінський, доцент Тернопільського національного економічного університету). Також індустріальні партнери кафедри програмних засобів М. Хохлов (Datax), Є. Спаський та Р. Котов (WeMyIT) виступили з лекціями про технологічні рішення й розробки у галузі обробки та аналізу даних.

Важливість заходу для інтернаціоналізації роботи НУ «Запорізька політехніка» була відзначена ректором, д.т.н., проф. Бєліковим С.Б. та проректором з наукової роботи і міжнародної діяльності, д.т.н., проф. Наумиком В.В., які під час зустрічей з іноземними та українськими партнерами обговорювали питання подальшої співпраці.

Численні студенти та викладачі НУ «Запорізька політехніка» під час проведення зимової школи змогли прослухати лекції закордонних та українських викладачів, взяти участь у практичних заняттях, встановити персональні контакти з партнерами з інших університетів, розширити власні знання з іноземної культури. По закінченні заходу лектори та учасники отримали сертифікати про участь. Цікавою для учасників Школи виявилася екскурсія на Інфоком Ltd. (Е. Троценко).

З боку НУ «Запорізька політехніка» організацією заходу займалися координатор проєкту ViMaCs, проф. каф. програмних засобів Табунщик Г.В. та зав. каф. програмних засобів Субботін С.О. Значну технічну підтримку проведення заходу надали зав. лаб. каф. програмних засобів Андреєв М.О. та ст. лаборант каф. програмних засобів Костюк В.Г. До участі в роботі Школи долучилися й інші підрозділи НУ «Запорізька політехніка»: музей технічного прогресу, міжнародний відділ, каф. ІТЕЗ, каф. автомобілів, каф. ЕПА.

Продовженням цієї школи стануть школи у партнерських університетах за проєктом ViMaCs, а також заплановані на 2020 р. Міжнародні дні НУ «Запорізька політехніка» та Третій міжнародний семінар «Комп'ютерне моделювання та інтелектуальні системи».

Зав. каф. програмних засобів Субботін С.О.