Ви є тут

Головна

25 травня розпочала роботу Перша міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». До конференції приєдналися відомі навчальні заклади Польщі, Литви, Чехії, Болгарії. На конференцію подали тези понад 220 науковців.

З України беруть участь в роботі конференції науковці з провідних закладів вищої освіти: Києво-Могилянська академія, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Харківський політехнічний інститут, Державний біотехнологічний університет, Львівська політехніка, Львівський торговельно-економічний університет, Одеський національний морський університет, Одеський національний економічний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Полтавський державний аграрний університет, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Дніпровська політехніка, Миколаївський національний аграрний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Донецький Національний університет імені Василя Стуса, Луцький національний технічний університет, Донбаська держана машинобудівна академія, Сумський державний університет ім. А.С. Макаренка, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Придніпровська державна академія фізичної культури i спорту.

Також у заході беруть участь віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати Антонюк Дмитро Анатолійович, засновник та голова правління Страхової компанії «ПРЕСТИЖ», засновник ТОВ «Інститут фінансів рішень» Бридун Євген Володимирович.

Конференція передбачає проведення панельних дискусій за секціями:

 1. Фінансово-економічна безпека в системі відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів
 2. Облік, аудит та оподаткування в контексті відновлення України в умовах глобалізації економіки
 3. Менеджмент та адміністрування в умовах воєнного часу та періоду повоєнного відновлення економіки України і її регіонів
 4. Маркетинг і логістика в умовах воєнного часу та періоду повоєнного відновлення економіки України
 5. Економічна теорія та підприємництво в системі відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів
 6. Проблеми розвитку сфер фізичної культури і спорту, фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації в контексті відновлення України та її регіонів

На пленарному засіданні було розглянуто проблемні питання:

 • Реінтеграція Криму: виклики та можливості за умов ущільнення часу
 • Втрати бізнесу під час війни: чи можливі компенсації і відшкодування?
 • Івент маркетинг у процесі зміцнення стосунків між поляками та українським народом в умовах війни (на прикладі Підкарпаття)
 • Інтелектуальний капітал як ключовий фактор повоєнного відновлення економіки України: проблеми розвитку
 • Економічна злочинність як загроза національній безпеці України та методи її подолання
 • Логістика та інфраструктура водних перевезень у повоєнний час в Україні
 • Політика із відновлення людського капіталу: досвід зарубіжних країн
 • Диспропорції регіонального розвитку: подолати неможливо залишити

Готуємось використовувати нові знання для відбудови нашої держави!


 

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення