Ви є тут

Головна

Національний університет «Запорізька політехніка» є грантхолдером та координатором міжнародного проєкту 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» [WORK4CE].

Основними завданнями проєкту є розробка нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетентностей, що необхідні для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього; просування міжнародного та міждисциплінарного напрацювання навчального змісту моделі компетентності для Роботи 4.0.

Проєкт розпочався 15 листопада 2021 та буде виконуватись 3 роки в консорціумі з європейськими, українськими та азербайджанськими університетами.

В якості моделі керування проєктом було обрано методологію Scrumban, що дозволяє ітеративно нарощувати результати. Так, з моменту підписання грантової угоди з донором (Європейським Союзом) до офіційного старту проєкту, координатором проєкту к.т.н., проф. Г.В. Табунщик було проведено робочі зустрічі з представниками українських та азербайджанських університетів, взято активну участь у заходах для представників команд-переможців конкурсу Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) з країн-членів і партнерів Програми з координаторами проектів від Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), представниками Генеральних Директоратів ЄС, Представництв ЄС в країнах-партнерах, Національних Еразмус+ офісів і Національних агентств Еразмус+.

Cтартову зустріч представників консорціуму проєкту провів в останні дні своєї каденції ректор Національного університету «Запорізька політехніка» д.т.н., проф. С.Б. Бєліков. Було відзначено розуміння високої довіри ЄС і відповідальності університету, як отримувача гранта за програмою Еразмус+. Команду проєкту привітали: генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров, заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Захарчук, координатор Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана Шитікова та координатор НЕО в Азербайджані Парвіз Багіров. Протягом 8 годин онлайн зустрічі команди університетів представили свої заклади освіти та потенціал, що буде використовуватись для виконання цілей проєкту.

Окремо було проведено зустріч в.о. ректора, проф. С.Т. Яримбаша та першого проректора Е.А. Гугніна з представниками Національного Еразмуз+ офісу в Україні. Було прийнято рішення ініціювати проведення зустрічі з керівниками українських ЗВО, що є учасниками проєкту, для розбудови прозорих горизонтальних зв'язків і розуміння спільної відповідальності та відповідальності кожного партнера.

Проведно роботу з підписання партнерських угод та сформовані міжнародні групи спільнот експертів з розробки специфікацій модулів «Аналіз даних для роботи 4.0» (координатор НУ «Запорізька політехніка»), «Менеджмент охорони здоров'я в епоху цифрових технологій» (координатор FH Dortmund, Німеччина), «Промисловість 4.0» (координатор KU Leuven, Бельгія), «Розподілені команди» (координатор Київський національний університет будівництва та архітектури), «Робота 4.0» (координатор Західноукраїнський національний університет), «Безпечні робочі місця» (координатор Азербайджанський державний університет нафти та промисловості), «Управління цифровими змінами» (координатор Азербайджанський університет архітектури та будівництва), «Мислення життєвого циклу та стале управління» (координатор Університет Басків Більбао, Іспанія), «Розробка цифрових бізнес-екосистем» (координатор Азербайджанський університет архітектури та будівництва), «Модуль навчання тренерів та викладачів» (координатор Академія державного податкового комітету Азербайджану).

Оскільки цифрові модулі, що будуть розроблені під час виконання проєкту, повинні забезпечити міждоменні компетентності, робоча група від НУ «Запорізька політехніка» складається з представників 4 факультетів (ТФ, КНТ, МТЕ, БАД):

- Кузькін О.Ф. – д.т.н., декан транспортного факультету;

- Карпенко А.В. – д.е.н., професор кафедри економіки та митної справи;

- Каплієнко Т.І. – к.т.н., доцент кафедри програмних засобів;

- Пархоменко А.В. – к.т.н., доцент кафедри програмних засобів;

- Плинокос Д.Д. – к.е.н, доцент кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, керівник Центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва.;

- Субботін С. О. - д.т.н., завідувач кафедри програмних засобів;

- Табунщик Г.В. – к.т.н., професор кафедри програмних засобів.

Як відомо, одним з головних завдань ЗВО є підготовка фахівців відповідно до вимог національного та регіонального ринку праці, який на сьогодні складається як з вітчизняних, так і світових виробників. Тому, за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань В.Л. Грешти та керівника Запорізького кластеру «ІАМ» проф. А.В. Карпенко відбулися зустрічі з керівництвом кластеру та робочі візити на підприємства регіону. Координатор проєкту, проф. Г.В. Табунщик презентувала ідеї співпраці на заході TECHNOLOGY and INNOVATION DAY 2021, мета якого - об'єднати промисловців усього регіону із закладами вищої освіти та органами місцевої влади. Наразі проводиться робота щодо розробки стратегії співраці та прогнозування необхідних компетентностей випускників університетів.