Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання основ здоров’я” є формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я у викладанні в навчальних закладах предметів і факультативних курсів профілактичного спрямування, організації позакласної та позашкільної діяльності з метою формування у дітей і молоді мотивації до здорового і продуктивного способу життя.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика навчання основ здоров’я” є розробка і реалізація уявлень про сутність здоров'я, побудова діагностичних моделей і методів його оцінки, а також прогнозування. Кількісна оцінка рівня здоров'я практично здорової людини, його прогнозування, характеристики образу і якості його життя; розробка на цій основі систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я індивіда, формування індивідуальних оздоровчих програм. Формування "психології" здоров'я, мотивації до корекції способу життя індивідом з метою зміцнення здоров'я. Реалізація індивідуальних оздоровчих програм, первинна та вторинна профілактика захворювань, оцінка ефективності оздоровчих заходів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • сучасну концепцію здоров’я, безпеки і розвитку;
 • актуальні потреби, інтереси й вікові можливості учнів;
 • принципи освіти на основах набуття життєвих навичок;
 • перелік найважливіших життєвих навичок;
 • структуру і зміст навчальної програми з основ здоров’я;
 • методи моніторингу й оцінки профілактичних курсів і програм;
 • основи діагностики фізичного та психічного здоров’я людини, його прогнозування;
 • основи формування здоров’я людини в онтогенезі;
 • основи збереження здоров’я людини та збільшення його резервів.

вміти:

 • складати індивідуальну карту здоров’я;
 • оцінюватии психотип та соціотип людини, рівень його психічної активності;
 • складати прогноз індивідуального здоров’я на основі комплексного обстеження;
 • здійснювати прогнозування «критичних періодів» у стані здоров’я і можливості кризисних ситуацій, означення біоритмів людини;
 • оцінювати психотип людини та його схильність до хвороб;
 • здійснювати оцінку стану здоров’я альтернативними методами;
 • складати індивідуальну програму оздоровлення;
 • визначати рівень фізичного стану людини, яка починає оздоровче фізичне тренування;
 • оцінювати щоденник самоконтролю та провести лікарський контроль фізкультурника;
 • складати індивідуальні рухові програми;
 • складати індивідуальні програми харчування.