Ви є тут

Головна

Мета - вивчення та практична реалізація програмних інструментів для створення і обробки комп’ютерних зображень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • особливості та галузі використання різних видів комп’ютерної графіки;
  • методи, моделі, алгоритми візуалізації та обробки комп’ютерних зображень;
  • теорію кольору та особливості побудови реалістичних зображень;
  • математичні аспекти 2-D та 3-D графіки;
  • основи введення/виводу графічної інформації при автоматизованому створенні зображень.

вміти:

  • виконувати обробку та створення комп’ютерних зображень за допомогою програм растрової та векторної графіки;
  • виконувати розробку графічних програм з використанням графічної бібліотеки Open GL;
  • виконувати розробку анімаційних фільмів, презентаційних слайдів та графіки на web–сторінках.