Ви є тут

Головна

Мета - вивчення методів і інструментів та отримання компетенцій, необхідних для визначення та успішного досягнення цілей проектів з розробки програмного забезпечення шляхом керування обсягом робіт, ресурсами, часом, якістю, ризиками та змінами.

Завдання оволодіти основами управління проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття менеджменту проектів;
 • класифікацію проектів та задач менеджменту проектів;
 • системні підходи та методи менеджменту проектів з розробки програмного забезпечення;
 • засади використання прикладних засобів підтримки менеджменту проектів.

вміти:

 • вміти виділяти та класифікувати проекти і задачі менеджменту проектів;
 • використовувати прикладні засоби підтримки менеджменту проектів;
 • розробляти загальний план проекту, що вимагає значного об’єму робіт;
 • використовувати методи керування проектами, як гнучкими, так і традиційними;
 • ефективно оцінювати проектні витрати, використовуючи декілька різних методів одночасно;
 • вимірювати прогрес проекту, продуктивність та інші аспекти процесу розробки програмного забезпечення;
 • використовувати методи аналізу вартості;
 • керувати ризиками, динамічно регулювати плани проекту;
 • ефективно використовувати засоби керування конфігураціями та системи керування змінами;
 • використовувати стандарти керування проектами.