Ви є тут

Головна

Прізвище: Ільяшенко

Ім'я: Матвій

По батькові: Борисович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

 

Освіта: вища

ЗНТУ, ФІОТ, рік закінчення – 2005, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація за дипломом - «Магістр з комп’ютерної інженерії».

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID», рік захисту – 2008, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м.Київ

Наукові інтереси:

Складні алгоритми на графах, комбінаторні алгоритми, системи штучного інтелекту, робототехніка.

Дисципліни, які викладає:

Основи оптимізації комп’ютерних систем та мереж.

Основні наукові роботи:

1. Ильяшенко М. Б. Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для распределения ресурсов организации // Радиоэлектроника, Информатика, Управление. – 2014. –  №1 – c. 55-60.

2. Ильяшенко М.Б. Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для семантического анализа специализированных цифровых систем / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". Випуск 16 (204): - Донецьк: ДонНТУ. – 2012. – 218 с. – c. 46-57.

3. Ильяшенко М.Б., Голдобин А.А. Решение задачи поиска изоморфизма графов для проектирования специализированных вычислителей // Радиоэлектроника, Информатика, Управление. – 2012. –  №1 – c.31-36.

4. Ильяшенко М.Б., Артюшенко Б.А. Алгоритм оптимального резервирования распределенных вычислительных ресурсов по критерию эффективного использования каналов связи // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" (МАП-2011). Випуск 9 (179): - Донецьк: ДонНТУ. – 2011. – 360 с. – c. 152-160.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в