Ви є тут

Головна

Прізвище: Тягунова

Ім'я: Марія

По батькові: Юріївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2006, спеціальність за дипломом - «Спеціалізовані комп’ютерні системи», кваліфікація за дипломом - «магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем».

Дисертації:

Кандидатська дисертація: «Методи диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах», рік захисту – 2010, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, м. Київ

Scopus 57433144000 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57433144000

Researcher Id H-1931-2019 https://www.webofscience.com/wos/author/record/952116

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=vZ0eIhkAAAAJ

ORCID  0000-0002-9166-5897 https://orcid.org/0000-0002-9166-5897

Наукові інтереси:

 • системне мислення
 • штучний інтелект 
 • кіберфізичні системи
 • нейронні мережі
 • теорія складних систем

Дисципліни, які викладає:

 • кіберфізичні системи
 • основи теорії інтелектуальних систем
 • технології Індустрії 4.0
 • інтегровані комп’ютерні системи
 • сучасні методи та моделі інтелектуальних систем

Основні наукові роботи:

 1. Tiahunova M., Kyrychek H., Bohatyrova T., Moshynets D. System and method of automatic collection of objects in the room. CEUR Workshop Proceedings, Vol-3077, 2022, P.174-186. ISSN 1613-0073 (Scopus).
 2. Mariia Tiahunova, Olesia Tronkina, Galina Kirichek, Stepan Skrupsky. The Neural Network for Emotions Recognition under Special Conditions. In CMIS-2021: The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. p. 121-134, ISSN 1616-0073 (Scopus).
 3. Тягунова М.Ю., Тур’янський Є.О. Порівняння продуктивності PHP різних версій // Збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА ‘2021», 11-12 листопада 2021 року, НУБіП України, Київ. – с. 123-124 (електронне видання)
 4. Тягунова, М.Ю. Організація електронної комерції на базі Інстаграм [Електронний ресурс]/ М.Ю. Тягунова, Я.А. Бережко// Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій: щоріч. наук.- практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. C. 59-61 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 5. Kirichek G., Skrupsky S., Tiahunova M., Timenko A. Implementation of Web System Optimization Method. In CMIS-2020: The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, Zaporizhzhia, Ukraine, April 27-May1, 2020. (Scopus)
 6. Kudermetov R. K. Model-based systems engineering for the cyberphysical systems [Text] / R. K. Kudermetov, M.Y. Tiahunova, O.V. Polska // Internet of Things Technologiesfor Cyber Physical Systems: Practicum / H. I. Vorobets, V. S. Kharchenko (Eds.) – Chernivtsi National University, National Aerospace University“KhAI”,Zaporizhzhia National Technical University, 2020. – Section 4. – P. 102–132.
 7. Тягунова М.Ю. Ефективність використання платформи ZOOM для дистанційної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Тягунова // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 17-18.
 8. Наливайко, А.А. Методика проектування графічного інтерфейсу мобільного додатка /А.А. Наливайко, М. Ю. Тягунова // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 62-65.
 9. Тягунова, М.Ю. Використання технології RFID для складського обліку / М. Ю. Тягунова, К.О. Кошарна // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 94-95.
 10. Тягунова, М. Ю. Дослідження мобільної роботизованої платформи IROBOT CREATE 2 / М. Ю. Тягунова, І.Т. Чумак // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 98-99.
 11. Тягунова, М. Ю. Онлайн-сервіс вивчення іноземних мов/ М. Ю. Тягунова, О.С. Крупій // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 106.
 12. Тягунова М. Ю. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішення щодо вибору лікарського препарату / М. Ю. Тягунова, Н. О. Ільїна, Т. В. Голуб. // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія: «Проблеми моделювання та автоматизації проектування». – 2019. – №1 (14). – С. 9–15. (ВАК)
 13. Голуб Т.В., Метод уменьшения размера вектора термов для классификации текстовых документов по категориям / Т.В. Голуб, М.Ю. Тягунова // Проблемы региональной энергетики (Problemele energeticii regionale) (специальный выпуск). 2019. – (SI) 2019, № 1–2(41). – С. 84–94. DOI: 10.5281/zenodo.3240216, ISSN 1857-0070 (ВАК)
 14. Федько А.О. Розробка та моделювання системи «розумний будинок» з підвищеною надійністю на базі Arduino / А.О. Федько, І.Я. Зеленьова, М.Ю. Тягунова // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія: «Проблеми моделювання та автоматизації проектування». – 2019. – №1 (14). – С. 16–25. (ВАК)
 15. Golub T.V., The influence of the training set size on the feature vector size for the text document classification  . [Електронний ресурс] / T.V. Golub, M.Yu. Tiahunova // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 15–19 квітня 2019 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екр. – С. 20-22.
 16. А.О. Федько, І.Я. Зеленьова, М.Ю. Тягунова, А.В. Тіменко, О.О. Бугаєв Способи підвищення надійності системи "розумний будинок" на платформі Arduino Nano. міжнар. наук.-практ. конф.: «Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience», 27-28 september, 2019: тези доп., - Wlolawek, Republic of Poland, 2019. – P. 49-52.
 17. Тягунова М.Ю. Автоматизована система «Розумний адміністратор» [Текст] / М.Ю. Тягунова // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", 16–20 квітня 2018 р. : тези доп., Запоріжжя. – 2018, с. 979-980.
 18. Тягунова, М.Ю. Сверточные нейронные сети для распознавания лиц [Текст] / М.Ю. Тягунова, Т.В. Голуб, Є.І. Бєрлізєв // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", 16–20 квітня 2018 р. : тези доп., Запоріжжя. – 2018. – С. 1022.
 19. Голуб Т.В. Метод зменшення розміру вектору термів для класифікації текстових документів / Т.В. Голуб, М.Ю. Тягунова / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.85-86.
 20. Towards Model Checking of the Internet of Things Solutions Interoperability / Vadym Shkarupylo, Ravil Kudermetov, Tetiana Golub, Olga Polska, Mariia Tiahunova // Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T’2018: intern conf.: 9-12 oct. 2018 – Kharkiv, 2018. – p. 465-468 (Scopus, WoS).
 21. Голуб Т.В. Метод стемінгу україномовних текстів для класифікації документів на базі алгоритму Портера [Текст] / Т.В. Голуб, М.Ю. Тягунова // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка» (ІКОТ), Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017 – №1. - С. 59-63. (ВАК)
 22. Стусь, С.В. Актуальність сучасних CMS систем/ С.В. Стусь, М. Ю. Тягунова // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 72-76.
 23. Тягунова, М. Ю. Використання мобільної дослідної станції ICLEBO KOBUKI у навчанні/ М. Ю. Тягунова, А. С. Литвинов // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 95-96
 24. Тягунова, М. Ю. Програмні засоби для роботи з платами сімейства Arduino / М. Ю. Тягунова, О.О. Циб // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки. Факультет комп’ютерних наук і технологій", 13–17 квітня 2020 р. -  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 96-98.

Рік початку діяльності в університеті: 2006

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53в