Ви є тут

Головна

Прізвище Хрустальова

Ім?я Марина

Побатькові Станіславівна

Посада доцент кафедри психології

Науковий ступінь на звання кандидат політичних наук, доцент

Освіта

1987-1993рр. Московський державний університет ім. М. Ломоносова, психолог, викладач психології

1997-1999рр. Санкт-Петербурзький інститут гештальту, психологічне консультування (гештальт-підхід)

2004-2005рр. Гуманітарний університет «Запорізькій інститут державного та муніципального управління», магістр адміністративного менеджменту

Дисертація: Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства, 09.02.2000рр., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат політичних наук

Наукові інтереси (психологія сучасної сім’ї, польова парадигма у гештальт-підході, психологічне консультування, групова психотерапія)

Дисципліни, що викладає: експериментальна психологія, практикум з загальної психології, вступ до спеціальності (соціально-психологічний тренінг), математичні методы в психології, психодіагностика.

Основні наукові публікації

1. Хрустальова, М. С. Сімейне щастя у суспільстві ризиків [Текст] / М. С. Хрустальова // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Мі-жвузівський збір-ник наукових праць, Ви-пуск 50. – Київ-Одеса-Запоріжжя, 2011. – С.104-111.

2. Хрустальова, М. С. Семья в парадигме теории обшества рисков [Текст] / М. С. Хрустальова // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Мі-жвузівський збір-ник наукових праць, Ви-пуск 55. – Київ-Одеса-Запоріжжя, 2012. – С.109-115.

3. Хрустальова, М. С. Досвід застосування контент-аналізу у вивчені медійного образу сім'ї [Текст] / М. С. Хрустальова // Комунікаційні технології. – 2013. – Т1. – С. 304-310.

4. Хрустальова, М. С. Вплив війни на соціальний інститут сім’ї в Україні [Текст] / М. С. Хрустальова // Українознавчій альманах. Випуск 16. / Київ, Мелітополь, 2014. – С.303-309.

 

Участь у конференціях)

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» (Київ, 1-2 листопада 2013 р.)

2. Тиждень науки: наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих науковців, 2007-2015рр., м.Запоріжжя

 

Рік початку роботи в університеті - 2007 рік

Основні мови спілкування: українська, російська