Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та методологічних основ ергономічного проектування «людино-машинних інтерфейсів» для взаємодії з будь-якими об'єктами, у тому числі і віртуальними.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • ергономічні вимоги до кожного компоненту системи "людина-машина-середовище" (ЛМС): людини-оператора (обмеження, властиві організму людини, які повинні бути узгоджені з характеристиками технічних засобів і параметрами виробничого середовища), технічних засобів, робочих місць, виробничого середовища;
  • прийоми розробки та оцінки інтерактивного програмного забезпечення, орієнтованого на людину;
  • методи формалізації і моделювання операторської діяльності в ЛМС;
  • засоби створення GUI і UI-середовища програмування;
  • основні напрями ергономічної стандартизації в системі управління якістю продукції.

вміти:

  • проводити системний аналіз ЛМС;
  • оцінювати інтерфейси, використовуючи евристичне оцінювання і методи спостереження за користувачем;
  • проводити прості формальні експерименти з оцінки ергономічних гіпотез;
  • застосовувати орієнтоване на користувача проектування і принципи ергономіки при проектуванні широкого кола програмних інтерфейсів.