Ви є тут

Головна
Прізвище: Жорняк
 
Ім'я: Людмила
 
По батькові: Борисівна
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент 
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1417-4859

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): t-4009-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58089310200&origin=rec...

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=bqszW4JluCcC

 
Освіта: вища
 
Запорізький машинобудівний інститут, електротехнічний факультет, 1982, інженер – електромеханік, спеціальність за дипломом –  «Електричні апарати»
 
Дисертація:
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.01- Електричні машини і апарати  « Прискорення теплових випробувань комплектних пристроїв розподілення електроенергії», рік захисту – 2004, у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
 
Наукові інтереси:
 
  • Моделювання режимів роботи електричних апаратів
  • Підвищення надійності, довговічності і техніко-економічних показників електричних апаратів 
  • Дослідження теплових процесів в електричних апаратах 
Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

1. Жорняк Л. Б. Модернизация защиты электроустановок собственных нужд АЭС напряжением 0,4 кВ [Текст] / Л. Б. Жорняк,  О.С. Кобозев, О.Г. Середа, В.В. Моргун // Електротехніка та електроенергетика. -  2012. - № 2. - С. 79-86.  
2. Жорняк Л. Б. К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В. И. Осинская, А. С. Пальцун // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 42 (948). – С. 10–15.
3. Zhorniak, L. Adaptable model of OLTC regulating transformer in MATLab software [Text] / L. Zhorniak, O. Volkova, K. Shapka // Power Engineering and Information Technologies In Technical Objects Control: collection of scientific works / CRC Press / Tailor & Francis Group. – London, UK, 2016. pp. 279‑283.
4. ЖОРНЯК Л.Б. МОЖЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Teкст] / Л.Б. ЖОРНЯК, О.І. АФАНАСЬЄВ, Р.С. ЛЕОНОВ , А.В. КАРПУК // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 14-18.
5. ЖОРНЯК Л.Б. К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О. Г. Волкова, М.А. Макогон// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 19-25.
6. ЖОРНЯК, Л.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПРИМУСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Текст]: /  Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Снігірьов В.М., С.В. Скорик, Д.В. Чорний, С.І. Беляєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 22-26.
7. ВОЛКОВА, О.Г. ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ [Текст]: / О. Г. Волкова, Л. Б. Жорняк, И. В. Левенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 3-7.
8. Жорняк Л.Б. Особливості регулювання напруженності електричного поля вздовж зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів напруги  [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.І. ЩУсь, Ю.В. Азорська, О.В. Коляда, Д.О. Грінівецький // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2019. ‑ № 2. ‑ С. 13-18.
9. Fylymonenko A. V., Yatsura S. Y., Zhorniak L. B Fiber optic 110 – 150 kv current transformers / A. V. Fylymonenko, S. Y. Yatsura, L. B Zhorniak // Electromechanical and Energy Systems. Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 18th International conference of students and young researchers in Kremenchuk on November 04–06, 2020. – Kremenchuk, KrNU, 2020. – pp. 69-73.
10. Ozirskyi V. M., Zhornyak L. B. Analysis of external insulation of optic- fiber 35 kv current transformer / V. M. Ozirskyi, L. B. Zhornyak // Electromechanical and Energy Systems. Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 18th International conference of students and young researchers in Kremenchuk on November 04–06, 2020. – Kremenchuk, KrNU, 2020. – pp. 83-86.
11. Жорняк Л.Б. Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.О. Поляков, Ж.О. Кулік, Р.В. Кот, І.О. Кравець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2020. ‑ № 1. ‑ С. 10-14.
12. Zhorniak, Liudmyla Optimization Method for Electromagnetic Systems of Electrical Аpparatus Oleksiy Sadovoy, Vyacheslav Shebanin, Larisa Vakhonina, Natalia Potryvaieva and Liudmyla Zhorniak// IEEE Kremenchuk University Week : 2022 IEEE 4th international conference on modern electrical and energy systems  (Scopus)
13. Жорняк, Л. Б. Аналіз конструктивних та структурних особливостей матеріалів зовнішньої ізоляції високовольтних апаратів [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв,  В.М. Щусь //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.  – № 2 (8) 2022.  – С. 8 – 15.    (Index Copernicus, Google Scholar) 
14. Жорняк, Л.Б. Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв,  В.М. Щусь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.  – № 1 (7) 2022.  – С. 8 – 12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.02 (Index Copernicus, Google Scholar).
15. V. Shebanin, N. Potryvaieva, L. Vakhonina, L. Zhorniak and O. Sadovoy, "Optimization Method for Electromagnetic Systems of Electrical Apparatus," 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005689.
 
Навчальні посібники:
 
 
Всього наукових праць: більше 30 наукових праць, з них навчальних посібників - 4
 
 
Участь у конференціях:
 
Зиновкин В.В. Математическое моделирование оптимизационных параметров трансформаторов специального назначения / В.В. Зиновкин, О.М. Рассальський, Л. Б. Жорняк// 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенегретиці", м. Львів. – Львів: ЛПІ, 1999. - С.230-231.
Бобровнікова Р.Г. Енергозбереження: дві галузі – два підходи до мотивації поведінки споживача/ Р.Г. Бобровнікова, Л. Б. Жорняк, Т.М. Тіховська // 6-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", м. Харків. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2005. - С. 41-42.
Постійна участь в Міжнародних симпозіумах 
“Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA»  у 2002 – 2015 роках у м. Харків з доповідями та публiкаціями тез.
Жорняк Л. Б. Влияние качества электроэнергии на работу микропроцессорных устройств релейной защиты/ Л. Б. Жорняк, О. В. Лазарєв // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2011. - С.122. 
Жорняк Л. Б. Методи розрахунку теплових процесів в розподільчих пристроях/ Л. Б. Жорняк, Р.І. Сатаев // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. - С. 68. 
Жорняк Л. Б. Abruptly variable load as the factor influencing the voltage quality/ Л. Б.Жорняк, К.О. Шапка // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Power transformer voltage regulation at abruptly variable loads / Л. Б. Жорняк, Н.Є. Ткачева // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Перспективи розвитку електропостачання енергоємного виробництва / Л. Б. Жорняк, В.Михайлюк // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2015. 
 V. Shebanin, N. Potryvaieva, L. Vakhonina, L. Zhorniak and O. Sadovoy, "Optimization Method for Electromagnetic Systems of Electrical Apparatus," 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005689.
 
Рік початку діяльності в університеті: 1985.
 
Мови спілкування: українська, російська, англійська.
 
Контакти:
адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063; 
аудиторія (кабінет): 221;
тел.: +380(61)7698259.