Ви є тут

Головна
Прізвище: Жорняк
 
Ім'я: Людмила
 
По батькові: Борисівна
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент 
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1417-4859

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): t-4009-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): -

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=bqszW4JluCcC

 
Освіта: вища
 
Запорізький машинобудівний інститут, електротехнічний факультет, 1982, інженер – електромеханік, спеціальність за дипломом –  «Електричні апарати»
 
Дисертація:
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.01- Електричні машини і апарати  « Прискорення теплових випробувань комплектних пристроїв розподілення електроенергії», рік захисту – 2004, у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
 
Наукові інтереси:
 
  • Моделювання режимів роботи електричних апаратів
  • Підвищення надійності, довговічності і техніко-економічних показників електричних апаратів 
  • Дослідження теплових процесів в електричних апаратах 
Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

1. Жорняк Л. Б. Модернизация защиты электроустановок собственных нужд АЭС напряжением 0,4 кВ [Текст] / Л. Б. Жорняк,  О.С. Кобозев, О.Г. Середа, В.В. Моргун // Електротехніка та електроенергетика. -  2012. - № 2. - С. 79-86.  
2. Жорняк Л. Б. К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В. И. Осинская, А. С. Пальцун // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 42 (948). – С. 10–15.
3. Zhorniak, L. Adaptable model of OLTC regulating transformer in MATLab software [Text] / L. Zhorniak, O. Volkova, K. Shapka // Power Engineering and Information Technologies In Technical Objects Control: collection of scientific works / CRC Press / Tailor & Francis Group. – London, UK, 2016. pp. 279‑283.
4. ЖОРНЯК Л.Б. МОЖЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Teкст] / Л.Б. ЖОРНЯК, О.І. АФАНАСЬЄВ, Р.С. ЛЕОНОВ , А.В. КАРПУК // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 14-18.
5. ЖОРНЯК Л.Б. К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О. Г. Волкова, М.А. Макогон// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 19-25.
6. ЖОРНЯК, Л.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПРИМУСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Текст]: /  Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Снігірьов В.М., С.В. Скорик, Д.В. Чорний, С.І. Беляєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 22-26.
7. ВОЛКОВА, О.Г. ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ [Текст]: / О. Г. Волкова, Л. Б. Жорняк, И. В. Левенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 3-7.
8. Жорняк Л.Б. Особливості регулювання напруженності електричного поля вздовж зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів напруги  [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.І. ЩУсь, Ю.В. Азорська, О.В. Коляда, Д.О. Грінівецький // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2019. ‑ № 2. ‑ С. 13-18.
9. Fylymonenko A. V., Yatsura S. Y., Zhorniak L. B Fiber optic 110 – 150 kv current transformers / A. V. Fylymonenko, S. Y. Yatsura, L. B Zhorniak // Electromechanical and Energy Systems. Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 18th International conference of students and young researchers in Kremenchuk on November 04–06, 2020. – Kremenchuk, KrNU, 2020. – pp. 69-73.
10. Ozirskyi V. M., Zhornyak L. B. Analysis of external insulation of optic- fiber 35 kv current transformer / V. M. Ozirskyi, L. B. Zhornyak // Electromechanical and Energy Systems. Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 18th International conference of students and young researchers in Kremenchuk on November 04–06, 2020. – Kremenchuk, KrNU, 2020. – pp. 83-86.
11. Жорняк Л.Б. Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.О. Поляков, Ж.О. Кулік, Р.В. Кот, І.О. Кравець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2020. ‑ № 1. ‑ С. 10-14.
12. Zhorniak, Liudmyla Optimization Method for Electromagnetic Systems of Electrical Аpparatus Oleksiy Sadovoy, Vyacheslav Shebanin, Larisa Vakhonina, Natalia Potryvaieva and Liudmyla Zhorniak// IEEE Kremenchuk University Week : 2022 IEEE 4th international conference on modern electrical and energy systems  (Scopus)
13. Жорняк, Л. Б. Аналіз конструктивних та структурних особливостей матеріалів зовнішньої ізоляції високовольтних апаратів [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв,  В.М. Щусь //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.  – № 2 (8) 2022.  – С. 8 – 15.    (Index Copernicus, Google Scholar) 
14. Жорняк, Л.Б. Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією [Текст]: / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв,  В.М. Щусь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.  – № 1 (7) 2022.  – С. 8 – 12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.02 (Index Copernicus, Google Scholar)
 
Всього наукових праць:більше 30 наукових праць, з них навчальний посібник - 1
 
 
Участь у конференціях:
 
Зиновкин В.В. Математическое моделирование оптимизационных параметров трансформаторов специального назначения / В.В. Зиновкин, О.М. Рассальський, Л. Б. Жорняк// 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенегретиці", м. Львів. – Львів: ЛПІ, 1999. - С.230-231.
Бобровнікова Р.Г. Енергозбереження: дві галузі – два підходи до мотивації поведінки споживача/ Р.Г. Бобровнікова, Л. Б. Жорняк, Т.М. Тіховська // 6-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", м. Харків. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2005. - С. 41-42.
Постійна участь в Міжнародних симпозіумах 
“Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA»  у 2002 – 2015 роках у м. Харків з доповідями та публiкаціями тез.
Жорняк Л. Б. Влияние качества электроэнергии на работу микропроцессорных устройств релейной защиты/ Л. Б. Жорняк, О. В. Лазарєв // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2011. - С.122. 
Жорняк Л. Б. Методи розрахунку теплових процесів в розподільчих пристроях/ Л. Б. Жорняк, Р.І. Сатаев // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. - С. 68. 
Жорняк Л. Б. Abruptly variable load as the factor influencing the voltage quality/ Л. Б.Жорняк, К.О. Шапка // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Power transformer voltage regulation at abruptly variable loads / Л. Б. Жорняк, Н.Є. Ткачева // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Перспективи розвитку електропостачання енергоємного виробництва / Л. Б. Жорняк, В.Михайлюк // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2015. 
 
Рік початку діяльності в університеті: 1985.
 
Мови спілкування: українська, російська, англійська.
 
Контакти:
адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063; 
аудиторія (кабінет): 221;
тел.: +380(61)7698259.