Ви є тут

Головна
Прізвище: Жорняк
 
Ім'я: Людмила
 
По батькові: Борисівна
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент 
 
Освіта: вища
 
Запорізький машинобудівний інститут, електротехнічний факультет, 1982, інженер – електромеханік, спеціальність за дипломом –  «Електричні апарати»
 
Дисертація:
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.01- Електричні машини і апарати  « Прискорення теплових випробувань комплектних пристроїв розподілення електроенергії», рік захисту – 2004, у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
 
Наукові інтереси:
 
  • Моделювання режимів роботи електричних апаратів
  • Підвищення надійності, довговічності і техніко-економічних показників електричних апаратів 
  • Дослідження теплових процесів в електричних апаратах 
Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

1. Жорняк, Л. Б. О нестационарном теплообмене в комплектных электрических аппаратах [Текст] / Людмила Жорняк // Електричний журнал. – 1997. - №2. - С. 41-46.
2. Жорняк, Л. Б. Анализ методик расчетов тепловых процессов комплектных электрических аппаратов [Текст] / Людмила Жорняк // Електричний журнал. – 1998. - №2. - С. 64-69.
3. Жорняк, Л. Б. The regulation and economic efficiency of the power saving of electric steel melting algorithms [Текст] / Л.Б. Жорняк, В.П. Метельський, С. Ричард Мохамад, І.Д. Труфанов // Електротехніка та електроенергетика. -   2000. -  №1. - С. 55-64.   
4. Жорняк, Л. Б. Применение теории подобия к обработке экспериментальных данных нестационарного теплового процесса вертикально ориентированного токопровода, расположенного в замкнутом пространстве [Текст] / Л.Б. Жорняк, А.Ш. Асатурян // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. -   2002. -  №2(2). - С. 102 –106.  
5. Жорняк, Л. Б. Применение теории размерностей к обработке экспериментальных данных при температурных исследованиях электрических аппаратов [Текст] / Л.Б. Жорняк, О.О. Каплієнко, С. І. Шило // Електротехніка та електроенергетика. -   2002. -  №1. - С. 41-46.
6. Жорняк Л. Б. Программа определения временных параметров нагрева комплектных устройств при ускоренных тепловых испытаниях [Текст] / Л.Б. Жорняк, О. О. Каплієнко, С. І. Шило // Електротехніка та електроенергетика. – 2003. – № 2.
7. Жорняк Л. Б. Об оптимизации температурных режимов в электрических аппаратах [Текст] / Л. Б. Жорняк, А. Ш. Асатурян, О. В. Бояринцева // Електротехніка та електромеханіка. – 2003. - № 1. - C. 5-10.  
8. Жорняк, Л. Б. Определение коэффициента теплоотдачи при нестационарном теплообмене в шкафах низковольтных комплектных устройств [Текст] / Людмила Жорняк // Електротехніка та електроенергетика. – 2003. - №2. - С. 44-46.
9. Жорняк Л. Б.  Исследование параметров теплопередачи в шкафах КРУ и КТП в установившемся режиме при естественной вентиляции [Текст] / Л. Б. Жорняк,  О. Е. Жорняк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2004. - № 42. - C. 52-55.   
10. Жорняк Л. Б. Определение времени нагрева комплектных устройств при ускоренных тепловых испытаниях на основании экспериментальных и теоретических температурных  исследований [Текст] / Людмила Жорняк // Електротехніка та електромеханіка. – 2004. - № 2. - C. 15-17.  
11. Жорняк Л. Б. Основные тенденции повышения эффективности работы высоковольтных вводов [Текст] / Л. Б. Жорняк, Т. І. Гладка // Електротехніка та електроенергетика. – 2005. – №1. - С. 48-49.
12. Жорняк Л. Б.  Проблемы надежности и способы повышения эффективности работы высоковольтных вводов [Текст] / Людмила Жорняк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2005. - № 48. - C. 48 - 51.   
13. Жорняк Л. Б. Моделирование системы регулирования напряжения силового трансформатора с устройством РПН. [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В. І. Осинська, І. В.Тарасовська // Електротехніка та електроенергетика. -  2006. - №1. - С. 79-86.
14. Жорняк Л. Б. Повышение надежности и эффективности высоковольтных вводов [Текст] / Л. Б. Жорняк, О. Ю. Райкова, В. І. Осинська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. - 2008. - №4. - С. 95 – 99. 
15. Жорняк Л. Б. Основные направления улучшения качества высоковольтных вводов оборудования энергосистем [Текст] / Л. Б. Жорняк, О. Ю. Райкова, В. І. Осинська, В.М. Снiгiрьов // Електротехніка та електромеханіка. – 2008. - № 3. - C. 17-21.
16. Жорняк Л. Б. Исследование методов моделирования для повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения потребителей электроэнергии [Текст] / Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, Т. А. Йорж, С. О. Баранник // Електротехнiка та електромеханіка. -  2010. - № 2. - C. 63 -67.
17. Жорняк Л. Б.  Моделирование работы системы напряжения силового трансформатора с устройством РПН для повышения качества электроснабжения энергоемких производств [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В.I. Осинська, I. Ю. Скиба // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2011. - № 4. - C. 14-19. 
18. Жорняк Л. Б. Модернизация защиты электроустановок собственных нужд АЭС напряжением 0,4 кВ [Текст] / Л. Б. Жорняк,  О.С. Кобозев, О.Г. Середа, В.В. Моргун // Електротехніка та електроенергетика. -  2012. - № 2. - С. 79-86.  
19. Жорняк Л. Б. К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В. И. Осинская, А. С. Пальцун // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 42 (948). – С. 10–15.
20. Zhorniak, L. Adaptable model of OLTC regulating transformer in MATLab software [Text] / L. Zhorniak, O. Volkova, K. Shapka // Power Engineering and Information Technologies In Technical Objects Control: collection of scientific works / CRC Press / Tailor & Francis Group. – London, UK, 2016. pp. 279‑283.
21. ЖОРНЯК Л.Б. МОЖЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Teкст] / Л.Б. ЖОРНЯК, О.І. АФАНАСЬЄВ, Р.С. ЛЕОНОВ , А.В. КАРПУК // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 14-18.
22. ЖОРНЯК Л.Б. К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О. Г. Волкова, М.А. Макогон// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. ‑ № 34 (1256). ‑ С. 19-25.
23. ЖОРНЯК, Л.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПРИМУСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ [Текст]: /  Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Снігірьов В.М., С.В. Скорик, Д.В. Чорний, С.І. Беляєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 22-26.
24. ВОЛКОВА, О.Г. ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ [Текст]: / О. Г. Волкова, Л. Б. Жорняк, И. В. Левенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 3-7.
25. Жорняк Л.Б. Особливості регулювання напруженності електричного поля вздовж зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів напруги  [Текст]: / Л. Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.І. ЩУсь, Ю.В. Азорська, О.В. Коляда, Д.О. Грінівецький // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2019. ‑ № 2. ‑ С. 13-18.

 
Участь у конференціях:
 
Зиновкин В.В. Математическое моделирование оптимизационных параметров трансформаторов специального назначения / В.В. Зиновкин, О.М. Рассальський, Л. Б. Жорняк// 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенегретиці", м. Львів. – Львів: ЛПІ, 1999. - С.230-231.
Бобровнікова Р.Г. Енергозбереження: дві галузі – два підходи до мотивації поведінки споживача/ Р.Г. Бобровнікова, Л. Б. Жорняк, Т.М. Тіховська // 6-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", м. Харків. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2005. - С. 41-42.
Постійна участь в Міжнародних симпозіумах 
“Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA»  у 2002 – 2015 роках у м. Харків з доповідями та публiкаціями тез.
Жорняк Л. Б. Влияние качества электроэнергии на работу микропроцессорных устройств релейной защиты/ Л. Б. Жорняк, О. В. Лазарєв // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2011. - С.122. 
Жорняк Л. Б. Методи розрахунку теплових процесів в розподільчих пристроях/ Л. Б. Жорняк, Р.І. Сатаев // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. - С. 68. 
Жорняк Л. Б. Abruptly variable load as the factor influencing the voltage quality/ Л. Б.Жорняк, К.О. Шапка // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Power transformer voltage regulation at abruptly variable loads / Л. Б. Жорняк, Н.Є. Ткачева // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 
Жорняк Л. Б. Перспективи розвитку електропостачання енергоємного виробництва / Л. Б. Жорняк, В.Михайлюк // НПК «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» – Запоріжжя: ЗНТУ,  2015. 
 
Рік початку діяльності в університеті: 1985.
 
Мови спілкування: українська, російська, англійська.
 
Контакти:
адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063; 
аудиторія (кабінет): 221;тел.: +380(61)7698259.