Ви є тут

Головна

Прізвище: Веремеєнко

Ім'я: Лілія

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2397-310X

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, механіко-технологічний факультет, рік закінчення – 1988, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Машини і технології обробки металів тиском», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»; 
 • Запорізький національний технічний університет, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2001, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «Фінансист». 
 
 

Наукові інтереси:

 • транспортні системи
 • екологічні характеристики транспортних систем

Дисципліни, які викладає:

 • Загальний курс транспорту.
 • Генеральний план підприємств та транспортних вузлів.
 • Екологічні характеристики транспортних систем.
 • Транспортна географія

Основні наукові роботи (публікації):

 • Турпак С.М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. - К., 2020. - Том 31 (70). - № 2. Ч. 2. С. 175-181.
 • Пат.UA 142256 U Україна, МПК F21S10/06 (2006.01). Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів/ Трушевський В.Е., Грицай С.В., Турпак С.М., Веремеєнко Л.А. (Україна) – № 201911416; заявл. 25.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. № 10. – 4 с.Вернадського. Серія : Технічні науки. – К., 2020. – Том 31 (70). – № 2. Ч. 2. - С. 175-181.
 • Трушевський В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 • Кузькін О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О. Ф. Кузькін, Л. А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.
 • Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, СМ. Турпак, С. В. Грицай, Л.А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.

Всього наукових праць: 6, з низ патентів - 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Сущенко Р.В. Аналіз показників ефективності використання автомобільного та залізничного транспорту при реалізації металопрокату через металобази / Р.В. Сущенко, Л.А. Веремеєнко, Д.Т. Шелунцов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 98-100 с.
 • Турпак С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 • Турпак С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Турпак С.М. Використання комбінованого зчіпного пристрою для обслуговування мартенівського виробництва / С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко, Д.В. Прокопенко (Т-818сп) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 89-91.
 • Білоконь Ю.В.  Удосконалення зовнішніх перевезень ПАТ «Запоріжсталь» у власних вагонах [Електронний ресурс] / Ю.В. Білоконь, С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 90-91 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний знак університету «За бездоганну працю» ІІІ ступеню, 2021.
 • Почесна грамота Жовтневої районної адміністрації м. Запоріжжя, 2012. 

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:

дреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 301
тел.: +380(61)769-84-40