Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьменко

Ім'я: Валентина

По батькові: Григорівна

 

 

Посада: викладач кафедри іноземних мов

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, 1967 рік,
 • спеціальність – фізика, кваліфікація – вчитель фізики з англійською мовою викладання.
 • Запорізький суспільний інститут патентознавства, 1971 рік,
 • спеціальність-експерт-патентознавець.

Наукові інтереси:

 • проблеми науково-технічного перекладу;
 • мовна інтерференція;
 • англійська мова професійного спілкування

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова (англійська);
 • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьменко В.Г. Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання / В.Г. Кузьменко // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Вип. 56. – С. 160 – 163.

Участь у конференціях:

Кузьменко, В.Г. Синтаксична інтерференція в професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1.– С. 124-127;

 •  Кузьменко В.Г. Граматична інтерференція в професійно орієнтованих комунікаціях та перекладі [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 256;
 • Кузьменко В.Г. Лексико-семантична інтерференція в професійній комунікації [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 84;
 • Кузьменко В.Г. Стилістичні засоби етикетизації англійського наукового дискурсу / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 128;
 • Кузьменко В.Г. Імплікація оціночно-емоційного забарвлення на рівні синтаксису / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 158.

Рік початку діяльності в університеті: 1993

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 248
тел.: +38(061)7698248
e-mail: {kafedra_in_mov@zntu.edu.ua}